Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som använder en surfplatta för digitala analyser

Nybörjarens guide till digitala analyser

Om du vill att resultaten från dina digitala analyser ska kunna ligga till grund för framtida affärsbeslut, måste du förstå de olika elementen som ingår. Dina marknadsförings- och datateam, i synnerhet analyschefen, behöver ett verktyg som spårar resultaten från försäljning, marknadsföringskampanjer och användarkommunikation i alla kanaler, samtidigt som de kan få insikter för framtida planering.

I den här guiden beskrivs användarens färd, dess effekt och hur du kan skapa en framgångsrik och databaserad marknadsföringsstrategi, vilken kan underlätta beslutsfattandet på både lång och kort sikt. Genom att införa digitala analyser i din affärsstrategi kan du öka användbarheten, optimera användarupplevelserna och maximera konverteringsgraden.

limitless-possibilities-blue

Med Dynamics 365 kan du spåra och optimera användardata

Få en helhetsbild av vad kunderna verkligen vill med Dynamics 365 Customer Insights – en plattform för kunddata i realtid där du får den information du behöver för att skapa framgångsrika användarupplevelser.

Vad är digitala analyser?

Digitala analyser handlar om att analysera digitala kvantitativa och kvalitativa data från källor som webbplatser, mobilappar och sociala medier i syfte att få en tydligare bild av var och hur användarna söker efter artiklar, och hur du kan förbättra kundupplevelsen och dina strategier. Dessa analyser, som bygger på källor från olika kanaler, kan ge insikter om hur du kan skapa en kundens färd konverterar potentiella kunder till befintliga.

Digitala analyser, som omfattar webbplatsanalyser, ingår i det bredare området beteendeanalyser som ger insikter baserat på kundens alla interaktioner med din verksamhet.

De fem främsta fördelarna

Det finns många fördelar med att följa upp de digitala analyserna:

 1. Data på hög nivå ger insikter i hur du kan få nya användare, samt en förståelse för deras behov. Utifrån dessa kan du skapa en fokuserad användarupplevelse som kan utvecklas till långvariga relationer och att besökarna kommer tillbaka.

 2. Förbättrar produktiviteten och optimerar organisationsprocesserna, vilka kan skräddarsys efter verksamhetens och användarens behov.

 3. Identifierar trender som kan ligga till grund för marknadsföringens strategiska vägval, exempelvis för nya tjänster, funktioner och produkter.

 4. Möjligheter att personanpassa användarupplevelsen genom insikter om en flerkanalsmiljö.

 5. Minskar risken för bedrägerier genom förmågan att identifiera och reagera på hot i realtid, automatiserade varningar och effektiv bedrägerirapportering och riskhantering.

Med digitala analyser får ditt team möjlighet att förbättra den digitala strategin med handlingsbara insikter, så att användarna alltid får en smidig och personanpassad upplevelse.

Typer av digitala analyser

Eftersom ett verktyg för digital analys kan undersöka hela onlineupplevelsen får du en mer heltäckande bild av målgruppen. Du ser var användarna befinner sig genom rapporter från respektive kanal, hur användarna reagerar på respektive plattform och hur du bör fokusera dina marknadsföringsstrategier för att uppnå maximal avkastning på tid och resurser.

Det finns många underkategorier av digitala analyser, allt från sociala medier till CRM och fakturering, och du kan bland annat analysera följande aspekter av verksamheten:

 • Användare: Kontrollera antalet besökare på webbplatsen, användarnas beteende, studsfrekvens, antal konverteringar och kundfärder.

 • Webbplatser: Visa webbplatsens synlighetsindex, sökmotoroptimering (SEO) på sidan samt analyser och övervakning av bakåtlänkar.

 • Shopping och e-handel: Följ konverteringsspårning, e-postkampanjer och korsförsäljningskampanjer.

 • Annonsering och marknadsföring: Visa kampanjspårning samt spårning av affiliate-länkar för marknadsföringsinsatser i flera kanaler.

Digital analys kontra digital marknadsföring

Det kan tyckas fördelaktigt att ha tillgång till alla datapunkter, men det kan också bli för mycket att hantera för ett slimmat team. Det måste vara möjligt att analysera rätt delmängd data, eftersom det är då teamet får fram tydlig information om vilka förbättringar som bör göras och ta fram rätt marknadsföringsstrategi. Problem uppstår vanligtvis av tre anledningar:

 1. Försöker förenkla viktiga analyser genom att rikta in sig på specifika datapunkter.

 2. Matchar inte verksamhetsmålen mot tillgänglig statistik. Därför kan dina mål inte kopplas till mätvärdena, vilket innebär att verksamheten inte kan drivas lika bra.

 3. Förstår inte hur data mäts och beräknas.

Digitala analyser utgår från de data du samlar in, identifierar grundläggande riktvärden och analyserar den informationen så att du lättare kan förstå vad kunderna vill ha och behöver. Med digital marknadsföring kan du skapa innehåll och ta fram marknadsföringsstrategier som riktar sig till rätt användare genom marknadsundersökningar och intelligens, så att du kan skräddarsy marknadsföringsinsatserna. Det ena är förutsättningen för det andra. När du har använt verktyget för digital analys för att omvandla data till handlingsbara insikter, kan du med digital marknadsföring ta fram de marknadsföringsstrategier du behöver för att konvertera potentiella kunder till befintliga.

Läs mer om hur du kan optimera användarupplevelsen

Dynamics 365 Customer Insights är en kunddataplattform i realtid som även omfattar robusta och inbyggda verktyg för digitala analyser. Det innebär att du kan få en äkta helhetsbild av kunden, och på så sätt förstå kunderna bättre, förbättra kundupplevelsen, kommunicera med nya målgrupper och även konvertera potentiella kunder till lojala kunder.