Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som tittar på en bärbar dator och antas undersöka kunddataplattformar

Vad är en kunddataplattform?

En kunddataplattform är lösningen på problemet med separata kunddatasystem och ses som framtidens marknadsföringsteknik.

Med en kunddataplattform går det att skapa rätt kommunikation till rätt person vid rätt tidpunkt och personanpassa alla kontaktpunkter till kunden – från marknadsföring till försäljning och service.


Problemet med kunddata

För att enklare förstå vilka fördelar en kunddataplattform kan ha för din verksamhet, måste du också förstå varför företagets utveckling hämmas av kunddata som lagras i separata system.

Alla kanaler och datatyper som växt fram har inneburit allt större mängder kunddata. Alla dessa data samlas vanligtvis in av olika separata system, där de kan lagras men inte analyseras.

Kunddata kan omfatta allt från anonyma annonsexponeringar och kända inköp till produktanvändning och kontakter med kundtjänst. Det finns tre huvudsakliga typer av kunddata:

  • Beteende: Skapas genom en kunds interaktioner med ett företag via enheter som är anslutna till Internet. Den här typen av data spårar vilka webbplatser som besöks, vilka appar som hämtas och vilka spel som spelas.
  • Demografi: Socioekonomisk information som ålder, kön, nationalitet, inkomst, utbildning, intressen och anställning.
  • Transaktioner: Dokumenterar ett utbyte, en överenskommelse eller en överföring som sker mellan organisationer och/eller personer. Har vanligtvis kommersiell eller juridisk betydelse och kan omfatta transaktioner som inköp, returer, betalningar, registreringar, reservationer och prenumerationer.

Om kunddata lagras i separata system blir det svårt att förstå vilka kunderna är, vad de gör och vad de vill ha. Utan dataunderbyggda insikter i verksamhetens kärna går det inte att fatta riktigt effektiva beslut.

Varje enskild kategori kunddata kan användas för att förbättra kommunikationen med nya och befintliga kunder. Men för att kunddata ska bli riktigt användbara får de inte vara separerade utan måste vara samordnade och tillgängliga.


Detta kan en kunddataplattform bidra med

En kunddataplattform är enkelt uttryckt lösningen på kunddataproblemet. Plattformen utgörs av en enhetlig databas där kunddata från olika källor samordnas och görs tillgängliga för andra system. En kunddataplattform sammanställer inte bara data, utan analyserar data från alla olika källor och skapar utifrån dessa insikter, rekommendationer och en helhetsbild över varje kund – en helhetsbild som baseras på data från alla stadier utmed köparens färd.

Kunderna förväntar sig och efterfrågar personliga upplevelser och det enda sättet att erbjuda detta är att få en bättre förståelse av vad de vill ha och behöver. Genom en kunddataplattform kan du skapa den grund som behövs för denna förståelse. Den kan även användas för skapa bättre och mer intressanta kontaktpunkter med kunderna:

Kundprofil för marknadsföring: Utveckla riktade tillvägagångssätt för alla kanaler, med relevant innehåll och kampanjer som höjer konverteringsgraden, ökar avkastningen från marknadsföringsinvesteringarna och skapar konkurrensfördelar.

Kundprofil för försäljning: Optimera varje affärsmöjlighet genom att skapa detaljerade segment och anpassa försäljningskommunikationen med sammanhangsbaserad information. Det kan till exempel vara antalet intjänade förmåner, hur ofta inköpen görs, hur mycket kunden handlar för och de senaste inköpen.

Service: Utrusta kundtjänstpersonalen med kompletta kundprofiler så att de kan ge proaktiv support i flera kanaler, och kan ge kunderna den hjälp de behöver och få dem känna sig uppskattade.


Fördelarna med att använda en kunddataplattform

En kunddataplattform kan innebära flera fördelar för din organisation utöver de som beskrivs ovan:

  • Flexibilitet och agilitet: En kunddataplattform gör att du kan agera mer flexibelt och reagera på förändringar i konsumenternas beteende och tekniska trender. Du kan skapa en teknikuppsättning som bygger på stabila data och som fungerar sömlöst med alla andra system du använder.
  • AI och maskininlärning: Om du inte har ett speciellt team med AI-experter internt kan det vara både dyrt och svårt att utveckla och implementera AI- och maskininlärningsfunktioner som bearbetning av naturligt språk, prediktiva rekommendationer och intelligenta insikter. Dessa funktioner är inbyggda i vissa kunddataplattformar och med dem går det också att få fram mer exakta förutsägelser och bättre insikter om vad som annars skulle vara omöjligt att hitta.
  • Högre effektivitet: En kunddataplattform kan enkelt integreras med data från olika källor, är mer pålitlig än anpassade system och enklare att uppdatera. Ett egenutvecklat system kan vara resurskrävande med konstant underhåll och felsökning, medan en kunddataplattform samordnar målgrupper och affärsregler så att de kan användas i alla verktyg du använder. Det sparar tid och kräver mindre löpande arbete med att underhålla och uppdatera lösningen.
  • Gör data tillgängliga: En kunddataplattform utgör en samordnad, tillgänglig och användbar källa med kunddata som kan användas av många olika avdelningar – från marknadsföring och försäljning till kundtjänst och business intelligence. Med en kunddataplattform får du den information du behöver för att driva tillväxt i hela företaget.

Skillnaden mellan en kunddataplattform och andra kunddatalösningar

En kunddataplattform påminner till vissa delar om andra kunddatalösningar, men det är viktigt att förstå hur en kunddataplattform skiljer sig från andra system du kanske redan använder.


Skillnaden mellan en kunddataplattform och CRM

Både kunddataplattformar och CRM-lösningar samlar in kunddata, men en kunddataplattform skapar en samordnad kundprofil som baseras på många olika datakällor både online och offline. En CRM-lösning lagrar bara det som kallas för förstahandsdata, eller kundens direkta interaktioner med företaget.


Skillnaden mellan kunddataplattformar och datahanteringsplattformar

Kunddataplattformar samlar in personligt identifierbar information som namn, postadress, e-postadress och telefonnummer för både anonyma och kända personer. Datahanteringsplattformar arbetar bara med data från tredje part och anonyma onlinedata som cookies, enheter och IP-adresser.

En kunddataplattform tar informationen ytterligare ett steg än vad som är möjligt med CRM-lösningar och datahanteringsplattformar, genom att integrera data från datakällor från första, andra och tredje part. Detta innebär att informationen från CRM-lösningar och datahanteringsplattformar samordnas och sammanställs på kunddataplattformen till en mer komplett bild av varje kund. Då kan du hitta all information du behöver med en enda app.

Läs mer om vad en modern kunddataplattform kan göra för ditt företag

Få en helhetsbild av dina kunder med Dynamics 365 Customer Insights, en kunddataplattform som är enkel att integrera med dina befintliga system med hjälp av hundratals inbyggda kopplingar.

Upptäck hur lösningen optimerar räckvidden med insikter och prediktioner som bygger på AI och maskininlärning, effektiviserar och automatiserar arbetsflöden som ökar produktiviteten och skyddar dina data med inbyggda verktyg för säkerhet och styrning.