Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som tittar på en surfplatta och antas undersöka en datahanteringsplattform

Vad är en datahanteringsplattform?

Med en datahanteringsplattform kan du samla in, strukturera och aktivera data från olika källor och lägga in dem i ett användbart formulär. Datahanteringsplattformar kan i och för sig användas till att samla in och hantera olika typer av data, men används för det mesta till information som inte är personligt identifierbar.

Allteftersom du får mer och mer kunddata blir det också allt viktigare att hitta smarta lösningar för att hantera och lagra dessa data. Men rätt datalösning handlar inte bara om hantering och lagring. Med en datahanteringsplattform kan du lösa problemet med att samla in och hantera komplexa datauppsättningar från alla dina källor. De kan dessutom användas för att analysera data och få fram användbara insikter, underlätta inköp och överföring av externa data samt ansluta till externa annonsnätverk och börser för riktade inköp av annonser.

Datahanteringsplattformar har emellertid en del begränsningar, så därför måste du undersöka om en datahanteringsplattform är den lösning för datalagring och -analys som passar bäst för ditt företag. Beroende på vilken typ av data ni arbetar med kanske en annan typ av datalagringssystem bättre uppfyller behoven.


Vad kan jag göra med en datahanteringsplattform?

Med en datahanteringsplattform kan du omvandla insikter från dina data till åtgärder:

 • Riktad reklam. Identifiera dina målgrupper och placera annonser som riktas direkt mot de kunder som påverkas mest.
 • Personanpassade upplevelser. Utveckla innehåll och upplevelser som skräddarsys efter dina segmenterade målgrupper.
 • Kommunicera med andra plattformar. Köp riktad reklamplats genom att ansluta direkt till olika annonsbörser.
 • Skapa intäkter från dina data. Köp, samla in och analysera data från andra och tredje part och sälj dina egna data som andrapartsdata.

Vilka typer av data kan hanteras med en datahanteringsplattform?

Du kan samla in och analysera tre olika typer av data med en datahanteringsplattform:

Data från första part

Förstapartsdata innehåller all information som du själv har samlat in genom en direkt relation med en kund. Dessa data kan till exempel utgöras av e-postadresser, beteenden, demografiska uppgifter och inköpshistorik. Data från första part kan samlas in direkt från kunder via formulär, inloggningar och direkta interaktioner, men de samlas dessutom ofta in via pixelspårning, cookies och enhets-ID:n.

Datahanteringsplattformar kan i och för sig samla in och analysera data från andra leverantörer, men det sker enbart i syfte att skapa anonyma användarprofiler och insikter om målgruppen. Förstapartsdata hanteras vanligtvis med en kunddataplattform som samlar in och strukturerar dem. Dessa förstapartsdata kan sedan överföras till datahanteringsplattformen där de kompletterar dina målgruppsprofiler.

Data från andra part

Andrapartsdata omfattar liksom förstapartsdata information om kunder och deras beteenden, och samlas in via direkta interaktioner, pixelspårning eller cookies. Den största skillnaden är att data först samlats in av en annan organisation – inte din egen.

Med hjälp av andrapartsdata får du insikter utanför din egen kundpool och information om en bredare målgrupp som du kanske vill marknadsföra något till. Andrapartsdata kan köpas eller bytas mellan företag via en ömsesidig överenskommelse. Med datahanteringsplattformar blir det faktiska utbytet av andrapartsdata enklare.

Eftersom en datahanteringsplattform inte kan drivas med enbart förstapartsdata, kan andrapartsdata användas som komplement till dessa. Då kan du börja skapa målgruppsprofiler och få fram insikter även om din egen kundpool är för liten för storskaliga analyser.

Data från tredje part

Tredjepartsdata är data som samlas in från en rad olika källor, paketeras tillsammans och sedan säljs. Stora datainsamlare köper förstapartsdata från utgivare och andra dataägare och sammanställer dessa till stora datauppsättningar. Dessa säljer de sedan via datahanteringsplattformar. Genom att komplettera första- och andrapartsdata med tredjepartsdata kan du skapa djupare och mer exakta kundprofiler.


Hur analyserar jag data med en datahanteringsplattform?

Du kan analysera och agera utifrån dina data i fyra stadier med en datahanteringsplattform:

 • Insamling och strukturering. Via din datahanteringsplattform kan du samla in förstapartsdata och införskaffa andraparts- och tredjepartsdata. Alla dessa data struktureras sedan på datahanteringsplattformen i kategorier och taxonomier utifrån de affärsmål och marknadsföringsmodeller du definierar.
 • Identifiering av målgruppssegment. Datahanteringsplattformen analyserar dina data och skapar målgruppssegment som korrekt motsvarar din kundbas i en mängd olika kanaler, baserat på en rad olika gemensamma egenskaper.
 • Djupgående dataanalys. Med datahanteringsplattformen kan du ansluta till andra analysverktyg och genomföra djupare målgruppsanalyser och skaffa ännu bättre insikter. På så sätt kan du identifiera nya potentiella målgrupper och fatta välgrundade beslut om framtida utveckling och innehåll.
 • Dataöverföring. Agera utifrån de insikter och målgrupper som skapas med dina data. Med datahanteringsplattformen kan du ansluta till annonsbörser samt utbuds- och efterfrågeplattformar och köpa målgruppsinriktad reklamplats. Du kan också paketera och sälja dina förstapartsdata som andrapartsdata via datahanteringsplattformen.

Vilka begränsningar finns det när man arbetar med en datahanteringsplattform?

Det finns många fördelar med att använda en datahanteringsplattform, men den har inte alltid alla funktioner som finns i andra verktyg för dataanalys.

 • Långa bearbetningstider. På grund av den analysnivå som tillämpas på datahanteringsplattformar tar det vanligtvis lång tid att samla in och analysera nya data. Till skillnad från en kunddatabas kan en datahanteringsplattform inte visas i realtid.
 • Kort kvarhållningstid. Eftersom data på datahanteringsplattformen ofta är beroende av cookies, sparas data vanligtvis bara i 90 dagar.
 • Externa datakrav. En datahanteringsplattform kan inte drivas med enbart förstapartsdata. Därför måste du oftast köpa ytterligare data för att kunna använda den.
 • Dold databehandling. Även om du kan visa de insikter som skapas av datahanteringsplattformen, kan du inte alltid visa vilka data som insikterna baseras på.
 • Ingen personanpassad marknadsföring. Kundprofiler baseras enbart på attribut, inte enskilda identiteter. Du kan visa reklam för vissa målgrupper utifrån dina kundprofiler, men du kan inte spåra eller rikta annonser till enskilda användare med en datahanteringsplattform.

Vad är skillnaden mellan en datahanteringsplattform och en kunddataplattform?

Om du behöver en lösning för att lagra och analysera stora mängder med andraparts- och tredjepartsdata och underlätta insamling och överföring av externa data, får du alla funktioner du behöver i en datahanteringsplattformar. Om ditt primära behov är att lagra och analysera enbart dina förstapartsdata, har kunddataplattformen de funktioner som du behöver – utöver en del andra fördelar.

En datahanteringsplattform används främst för att segmentera och kategorisera kunder anonymt i reklamsyfte, medan en kunddataplattform kan skapa fasta kundprofiler. Detta innebär att du kan skapa en enskild, individuell post för var och en av dina kunder baserat på en unik identifierare, till exempel namn, IP-adress eller e-postadress. Du har sedan tillgång till alla data om kunden under respektive post.

Genom att skapa sådana fasta kundprofiler med en kunddataplattform kan du strukturera och få tillgång till personligt identifierbara kunddata som du kan agera utifrån. Dessutom kan du använda en kunddataplattform för att strukturera dina förstapartsdata och överföra dem till datahanteringsplattformen för att fastställa målgruppsprofiler.

Få ut mer av dina förstapartsdata med en kunddataplattform

Testa en kunddataplattform om du vill ha fler möjligheter än vad som finns på en datahanteringsplattform. Samordna förstapartsdata från alla dina källor, optimera kommunikationen och hitta insikter som kan ligga till grund för personanpassade upplevelser med Dynamics 365 Customer Insights.

Lär mer om hur du kan använda dina förstapartsdata i Dynamics 365 Customer Insights och skapa förstklassiga upplevelser för varje kund.