Gå vidare till huvudinnehållet
En person som använder kreditkort och mobiltelefon för att köpa något

Vad är beteendeanalyser?

För att en organisation ska lyckas är det av största vikt att ta fram data som kan ligga till grund för kampanjstrategier som riktar sig till användarna. Du måste du förstå vad användarna vill ha (vad och varför), och hur och när du kan ge dem det. Vad är det som får en användare att bli kund? Genom att analysera användarnas beteende i dina digitala kanaler får du bättre förståelse för processen.

Förstå beteendeanalyser

Beteendeanalyser är ett begrepp inom affärsanalyser som går ut på att få fram insikter om hur användarna beter sig när de använder din webbplats, e-handelslösning, mobilapp, chatt, e-post, ansluten produkt/IoT (Sakernas Internet) och andra digitala kanaler. Varje gång användarna kommunicerar med dina digitala kanaler, lämnar de viktig information om sina behov och önskemål, bland annat om hur villiga de är att handla från dig.

Syftet med beteendeanalyser, som även är en form av digitala analyser, är att proaktivt förutse användarnas behov genom att förstå var de befinner sig under kundens färd, vilken information eller interaktion de behöver härnäst och vilka hinder som står i vägen. Även om det finns en mängd andra data och analyser som kan användas i detta syfte, är beteendedata unika eftersom det är konkreta, användargenererade data som kan förutse avsikter mycket exakt. Genom att kombinera beteendeanalyser från olika kanaler och andra typer av kunddata, som tidigare transaktioner, får du dessutom fler insikter som gör att du kan skapa än mer personanpassade upplevelser.

Det är därför som beteendeanalyserna är viktiga för verksamhetens tillväxt. Med hjälp av dem kan du attrahera nya kunder – både kända och okända – och behålla befintliga kunder baserat på interaktioner och användning.

maximize

Dynamics 365 gör det lättare att förutse användarnas framtida beteende

Med hjälp av omfattande beteendeanalyser kan du skapa effektiva strategier och kampanjer i Dynamics 365 Customer Insights – en kundplattform i realtid som ger viktig information som hjälper ditt team att förutse vad användarna vill ha och behöver.

Vem behöver beteendeanalyser?

Fördelen med beteendeanalyser är att när ditt team väl har börjat använda sig av dem kan alla inom organisationen – på alla nivåer – ha nytta av insikterna. Alla i organisationen kan använda de här typerna av analyser, men det finns vissa roller som har större nytta av dem än andra:

Marknadsförare

Marknadsförare kan använda beteendeanalyser för att skapa kohortdata, vilket gör det enklare att få ut mesta möjliga av kampanjer, optimera kundrekrytering och maximera antalet konverteringar och få kunderna att stanna längre. Detta innebär att marknadsförarna kan bygga mer relevant och personanpassade relationer via bättre kommunikation genom att samordna beteendeanalyser med andra kunddata som transaktioner och demografi.

Säljare

Genom beteendeanalyser kan marknadsförare och säljteamet tillsammans ta fram en framgångsrik strategi. När marknadsföringsteamet använder beteendedata som resulterar i en lyckad kampanj, kan försäljningsteamet skapa avkastning från investeringen i dessa kampanjer och skapa en större och mer kvalificerad tratt. Genom att följa användarnas mönster på webben och reaktioner i realtid, skapar det också möjligheter till mer- och korsförsäljning av vissa produkter till särskilda kohorter. En marknadsföringsstrategi som bygger på beteendeanalyser och som riktar sig till vissa personer eller segment leder ofta till mer försäljning i större volymer.

Dataanalytiker

Genom att använda signaler som tillkommit utifrån beteendeanalyser kan dataanalytiker tolka hela kundens färd, jämföra användares avsikt med utfallet samt identifiera kunder som riskerar att omsättas kontra lojala kunder med högt värde. Utifrån denna kunskap kan de utföra användaranalyser i realtid från komplexa data, så att teamen kan fatta dataunderbyggda beslut, effektivisera arbetsflödena och använda tiden mer effektivt för viktigare projekt.

Kundtjänst

Även om du har förutspått vad som behövs, kan du ibland ändå missa målet. Användarna kommer upplysa dig om – genom kommunikation online i exempelvis sociala medier, onlinechatt eller e-post – att de inte är mottagliga för din marknadsföringsstrategi. Det är sedan kundtjänsten som får ta emot den här informationen. Med beteendeanalyser kan teamet vara beredda med rätt svar och vidarebeordra kundernas synpunkter till försäljnings- och marknadsföringsteamen.

Typer av användardata

Beteendeanalyser tillhandahåller beteendedata på användarnivå för hur användarna reagerar i och interagerar med dina digitala kanaler. Men först måste ditt team urskilja vilka webbplatsanalyser som har samlats in och vad dessa data betyder. När användardata har ackumulerats från olika digitala källor och enheter (tvärkanalsanalyser) krävs det tre typer av data för att omvandla rådata till värdefull information.

  1. Registrerade data: Data som lagras i dina CRM- eller marknadsföringsverktyg.

  2. Observerade data: Ett utkast av användarupplevelsen och hur den interagerar med olika element på din webbplats eller i din app.

  3. Kundens röst: Konsumenternas upplevelse och vilka metoder de väljer för att uttrycka den känslan online – reaktivt eller proaktivt.

Beteendeanalys jämfört med affärsanalys

Beteendeanalyser är en ganska ny företeelse inom affärsanalyser, och det finns en del viktiga skillnader mellan dem. Affärsanalyser, en form av Business Intelligence, är en process som använder statistiska metoder och ny teknik för att analysera tidigare data. Beteendeanalyser ger en mer begränsad slutsats genom att kombinera två typer av teknik: användarsegmentering och beteende- eller händelsespårning.

Segmentering baseras på de egenskaper eller data som används för att dela in användarna i olika grupper. Det finns flera olika typer av segmentkategorier, men det är beteendesegmenteringen som definierar användarnas åtgärder, till exempel inloggningsfrekvens, hur lång tid de tillbringar på exempelvis din webbplats eller i din mobilapp och allmän engagemangsnivå.

Affärsanalyser har ett bredare fokus på vem, vad, var och när medan beteendeanalyser gör en mer exakt prediktion av åtgärderna. Till synes orelaterade datapunkter från användarens färd används för att extrapolera och fastställa fel samt förutse framtida trender, vilket förhoppningsvis leder till att kunden genomför hela kundfärden.

Fem steg för framgångsrik beteendeanalys

Det kan ta lång tid att införa data från beteendeanalyser i affärsprocesserna. För att säkerställa att du får rätt typ av insikter måste du fokusera på att uppnå resultat genom tekniska, analytiska och strategiska uppgifter. Du behöver utföra följande fem steg för att inleda ett beteendeanalysprojekt:

  1. Välj resultatmått, KPI:er och mål.

  2. Definiera den mest attraktiva användarfärden, som bör uppfylla både användarens och företagets önskemål.

  3. Bestäm vilka händelser som du vill spåra utifrån användarflödet, lyft fram vissa händelser genom en spårningsplan och revidera vid behov.

  4. Ange unika användar-ID:n som följer personerna under hela resan för varje besök.

  5. Implementera en programvara för beteendeanalys och inled händelsespårning i din minsta gångbara produkt (MVP), samtidigt som du uppdaterar spårningsplanen och analystjänsten löpande så att de anpassas efter dina mål.

När du har testat webbappar och smarta enheter för att se till att strategier och spårning fungerar som det är tänkt, kan du börja samla in verkliga användardata och analysera dem inför framtida affärsstrategier.

Kom i gång med beteendeanalyser

Med beteendeanalyser kan du attrahera, förstå och behålla användare samtidigt som du marknadsför verksamheten. Genom att förstå varför får du en helhetsbild av användarna, och beslutsfattarna får fler ingångar till dem via digitala kanaler så att de kan optimera användarupplevelsen och förbättra kundens färd. Med Dynamics 365 Customer Insights får ditt team tillgång till omfattande beteendeanalyser, vilket innebär att ni kan göra mer exakta prognoser av användarnas framtida beteende – genom anpassade eller fördefinierade alternativ. Genom att optimera användarens färd med tvärkanalsanalyser kan ditt beteendeanalysverktyg ta fram en helhetsbild av vad användarna behöver, vill ha och efterfrågar.