Gå vidare till huvudinnehållet
En person som tittar på en bärbar dator och förmodligen utför en webbplatsanalys

Vad är webbplatsanalyser?

Data kan påverka verksamhetens alla aspekter – från konceptualisering till användarfeedback. För att kunna fatta välgrundade beslut om verksamhetens utveckling behöver du samla in data från dina användare. Med hjälp av de webbplatsdata du samlar in kan du förstå hur användarna interagerar med webbplatsen, och ditt team får bättre möjligheter till förbättringar och att erbjuda en bättre användarupplevelse.

Webbplatsanalyser handlar om att samla in, rapportera och analysera webbplatsdata, med fokus på att identifiera åtgärder utifrån organisationens och användarnas mål och sedan ta reda på vad företaget lyckats och misslyckats med.

Med hjälp av verktyg för webbplatsanalyser kan dina team undersöka olika viktiga punkter under användarens färd: varifrån kommer användarna, vart tar de vägen härnäst, vad köper de och hur mycket köper de för. Du kan se vad dina användare vill ha och hur de ska konverteras till kunder och till återkommande kunder.

ideal-experiences-blue

Skapa bättre kundupplevelser med Dynamics 365

Utifrån egna webbplatsanalyser kan du identifiera användarnas behov och skapa effektiva strategier med hjälp av Dynamics 365 Customer Insights – en kundplattform i realtid som tillhandahåller data som kan ligga till grund för digitala upplevelser.

Varför behöver du webbplatsanalyser?

Med webbplatsanalyser blir det enklare att driva företagets verksamhet online. Genom analyserna kan du bättre förstå webbplatsens besökare och få insikter i hur du kan förbättra deras upplevelser. Du kan spåra webbplatstrafiken, till exempel hur många användare som befinner sig på webbplatsen, demografi och beteende.

Analysen av webbplatstrafiken omfattar även ditt innehåll och strategi för SEO (sökmotoroptimering) och SEM (sökmotormarknadsföring), som anger vilka ämnen som visas mest och de vanligast förekommande sökorden. Detta innebär att du kan ge användarna exakt det innehåll de är ute efter och exakt var de förväntade sig att hitta det.

Åtta bra webbplatsanalyser du bör spåra

När du bestämmer hur webbplatsen ska presenteras för användarna måste undersöka deras önskemål och behov, och ta reda på hur ditt team kan uppfylla dessa krav. Först och främst måste du skapa ett ramverk som gör det möjligt att mäta målen och åtgärderna samt identifiera vilka KPI:er som behövs. Genom att spåra speciella mått kan du ta reda på om ramverket fungerar.

Nedan beskrivs åtta webbplatsanalyser som kan vara bra att använda:

1. Övergripande trafik

Den övergripande trafiken anger exakt hur många personer som finns på webbplatsen vid en given tidpunkt eller ett visst tidsintervall. Genom att granska hur trafiken utvecklas under den kommande veckan, månaden, kvartalet och året kan du avgöra om strategin fungerar och om du får fler återkommande besökare, eller om du bör fokusera på att locka användare på andra sätt – till exempel genom organisk sökning eller betald annonsering.

2. Trafikkällor

Var kommer användarna ifrån? De flesta förstagångsbesökare kommer till din webbplats via en sökning eller länkar på andra webbplatser, och inte genom att skriva URL-adressen. Användarnas ursprung kan delas in i fyra kategorier:

  • Sökmotorer
  • Länkar från andra webbplatser
  • Sociala medier
  • E-postkampanjer

Du bör försöka öka trafikströmmarna från alla dessa källor, men sökmotorer utgör förmodligen den viktigaste resursen. Ju högre din webbplats kommer i sökresultaten, desto mer organisk webbplatstrafik kommer det till din webbplats.

3. Nya och återkommande besökare

Varje användare som kommer till din webbplats benämns som ”ny” eller ”återkommande”. Nyckeln är att öka antalet återkommande besökare. De har ofta ett högre engagemang – de lämnar inte sidan i lika hög utsträckning, de har fler sidvisningar per session och de stannar längre på webbplatsen. De har också en högre konverteringsgrad och genererar mer försäljning.

Det finns ingen egentlig siffra som anger om strategin är lyckad, men du bör eftersträva att uppnå över 20 procent. Ett lägre värde innebär förmodligen att din webbplats inte är så engagerande som den borde. Det kan finnas många orsaker till detta, till exempel att det är problem med användbarheten eller med innehållsstrategin. Om du analyserar webbplatsen tillsammans med andra digitala kanaler som mobilappar eller uppkopplade produkter genom digitala analyser, får du ett bredare perspektiv så att du kan optimera hela kundens färd.

4. Kohort

Du kan kategorisera dina webbplatsbesökare i fler segment än bara nya och återkommande. Genom en kohortanalys kan du titta på olika grupper, och över tiden, för att undersöka hur deras beteende förändras. Om du delar in användare efter antingen beteende eller rekrytering, kan du jämföra användarnas första reaktion och hur lång tid de tillbringade i tratten, hur många som förblev kunder och deras beteende i dag.

5. Dator kontra mobil

Var och hur webbplatsen visas upp för användarna spelar roll. Med verktyg för webbplatsanalys kan du spåra hur användarna kommer till webbplatsen, samt hur stor andel som kommer via dator eller mobil. Genom att ta reda på vilken metod användarna föredrar, kan du fokusera dina insatser rätt och även optimera deras upplevelse.

6. Studsfrekvens

En ”studs” är när en användare kommer till din webbplats och lämnar den utan att visa någon mer sida. Det totala antalet besökare på din webbplats mäts mot hur många studsar som förekommer, och en ”studsfrekvens” beräknas. Detta är en av de främsta indikatorerna på att det är något problem med din webbplats, till exempel att den tar för lång tid att läsa in, att navigeringen inte fungerar eller att webbdesignen är dålig.

Om användarna kommer till din webbplats och lämnar den utan att visa några fler sidor, säger det något viktigt om webbplatsen. Kanske är sidans rubrik och metabeskrivning missvisande? Eller så kanske innehållet inte tilltalar kunderna. Här kan du använda dig av beteendeanalyser för att testa vad användarna vill ha och jämföra detta med vad webbplatsen erbjuder. Om studsfrekvensen är högre än 30 procent bör du som regel börja testa vad det är som inte tilltalar besökarna.

7. Sidvisningar

Sidvisningar handlar om antalet gånger som webbplatsens sidor visas av en enskild användare. När användaren läser in en ny sida, uppdaterar eller flyttar till nästa sida räknas det som en sidvisning. Antalet sidvisningar är bland de enklaste trafikmåtten att spåra, och som visar på trafikvolym och aktivitet.

8. Konverteringsgrad

När allt kommer omkring vill du ju vara säker på att användarna engagerar sig i webbplatsen på ett sätt som ger resultat. Det kan handla om att prenumerera på ett nyhetsbrev, registrera sig för en utvärderingsversion eller att göra ett köp. Dina trattanalyser – eller konverteringsanalyser – spårar vilka användare som kommer till webbplatsen, var de kommer ifrån och hur många som blir en kund. Genom att ställa upp och spåra engagemangsmål kan du lätt se vilka marknadsföringsstrategier som är framgångsrika och genererar återkommande kunder.

Implementera ett effektivt verktyg för webbplatsanalyser i företaget

Med Dynamics 365 Customer Insights kan du få insikter och data som kan ligga till grund för en bättre kundupplevelse, genom att du förstår kundernas beteende. Du kan spåra hur effektivt onlineinnehållet och shoppingupplevelsen är, samtidigt som du tar fram strategier för framtiden.