Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Customer Service Insights

Fatta bättre beslut och förbättra kundnöjdheten med hjälp av AI-underbyggda insikter.

Kom igång

Dra nytta av artificiell intelligens i din verksamhet

Förbättra kundtjänstupplevelsen genom välgrundade åtgärder som bygger på användbara insikter. Mät resultatet över tid och i alla kanaler, identifiera tillväxtområden och förbättra produktiviteten med innovativa AI-funktioner.

Förbättra kundnöjdheten

Bygg upp lojalitet genom att lösa problemen innan de påverkar fler kunder. Få en bättre uppfattning om vad som påverkar CSAT-indexet och inför dataunderbyggda förbättringar genom att använda AI Insights.


Effektivisera driften

Effektivisera verksamheten med insikter om hur ärenden lösts, trender i eftersläpning och historiska jämförelser så att du kan utvärdera handläggarnas prestationer och hur verksamheten påverkas. Optimera handläggarnas produktivitet genom att övervaka ärendevolymen och vilken typ av ärenden som kommer in.


Få bättre synlighet

Visualisera mönster i kundkommunikationen, handläggarnas prestationer och kundtjänstens arbete med hjälp av instrumentpaneler med inbyggda funktioner för artificiell intelligens, Business Intelligence och maskininlärning. Hitta och dela med dig av viktiga insikter genom interaktiva diagram och filter.

Prissättning

Dynamics 365 Customer Service Insights

Ingår i Customer Service Enterprise-licensen3

655,30 kr

Per användare/månad

Upp till 100 000 ärenden per licens 1, 2

1 Siffran 100 000 baseras på det totala antalet ärenderegistreringar som importeras till arbetsytorna i Customer Service Insights.

2 Det går att köpa till ytterligare kapacitet. Mer information finns i licensguiden.

3 Customer Service Insights ingår i alla prenumerationsavtal som omfattar Customer Service Enterprise.

Utforska fler resurser

Kom i gång snabbt, sök bland affärsscenarier och användningsfall, och hämta uppdateringar.

Läs mer om den aktuella tillgängligheten den framtida expansionen på olika marknader.

Läs mer om hur du kan omvandla kunddata till bättre upplevelser med Customer Service Insights.

Bättre tillsammans

Erbjud enastående service i alla kanaler via integrerade kundtjänstlösningar.

Dynamics 365 Customer Service

Ge dina team bättre förutsättningar med effektivare data och enhetlig teknik som gör att de kan leverera en smidig och personanpassad kundtjänst.

Läs mer

Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service

Ett paket med både Power Virtual Agents och Dynamics 365 Customer Service Insights som teamen på kundtjänst kan använda för att snabbt och effektivt identifiera och automatisera vanliga supportproblem med hjälp av intelligenta chattrobotar.

Läs mer

Ta nästa steg