Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Finance Insights

Planera bättre och effektivare genom att använda prediktioner av kundens betalningar, budgetförslag och kassaflödesprognoser i Finance Insights – kommer snart.

Gör dina globala ekonomiska transaktioner ännu effektivare

Förbättra ditt kassaflöde med inbyggda AI-verktyg som gör att du kan förutse sena betalningar och förebygga inkassoåtgärder. Det är också enklare att skapa budgetar med intelligenta budgetförslag och få en bättre hantering av kassaflödet via intelligenta prognoser av kassaflödet.

Gör kassaflödesprognosen mer exakt

Övervaka kassaflödet i realtid, förutse framtida trender och fatta dataunderbyggda beslut med en intelligent och anpassningsbar lösning för kassaflödesprognoser.


Kom igång snabbt med intelligenta budgetförslag

Gör budgetarbetet mindre tidsödande och ansträngande genom att låta systemet göra jobbet åt dig. Du kan snabbt konsolidera och analysera historiska data från flera år och på så sätt skapa en budgetprognos.


Tillförlitlig prediktion av kundbetalningar

Med AI kan du förutse när kunderna kommer att betala sina fakturor. Du kan proaktivt minska förluster och förbättra marginalerna genom att följa sannolikheten för vilka betalningar som kan bli sena eller riskutsatta.