Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person med en mobiltelefon, som ser ut genom fönstret och förmodligen funderar på strategier för att förebygga förluster

Varför detaljhandeln behöver strategier för förlustskydd

Och tips som hjälper dig att skapa en.


Bedrägerier är ett av detaljhandelns största problem

Bedrägerier kan få större inverkan på verksamheten än en bara förlorade intäkter. Stöld, bedrägerier eller mänskliga misstag kan skada detaljhandlarens anseende och påverka kundernas lojalitet. Men det finns åtgärder du kan vidta för att förhindra dessa problem.

Bedrägerier har betydande ekonomiska effekter för detaljhandlare, där onlinebedrägerier kostar handlarna över 12 miljarder USD varje år enligt PYMNTS. Verksamheter som bedrivs i flera kanaler löper särskilt stor risk att förlora surt förvärvade intäkter, eftersom det finns fler möjligheter till bedrägerier och stölder än i verksamheter som bedrivs i enbart fysiska butiker eller onlinebutiker. Oavsett hur en detaljhandlare väljer att sälja sina varor är förlustskydd ett första steg i att säkerställa att vinsten hamnar där den ska – så att din verksamhet kan växa.


Vad är förlustskydd?

Förlustskydd är ett stort problem för alla företag, men det är mer vanligt inom detaljhandel. För en butik kan vinstförluster uppstå från något så enkelt som snatterier, eller så kan det bero på ett administrativt fel eller att en medarbetare erbjuder felaktiga rabatter till vänner och bekanta.

Förlustskydd skapar ett skydd mot många olika försök till bedrägerier och stölder som kan skada verksamheten. I fysiska butiker kan förlustskydd handla om att installera säkerhetskameror eller utbilda personalen i att identifiera bedrägliga returer. Inom e-handel kan en strategi för förlustskydd omfatta en programvara som identifierar avvikande inköp, till exempel där leveransadressen är en annan än faktureringsadressen, att kräva verifiering av betalkort vid inköp eller att ställa in automatiska inköpsgränser för att begränsa kriminella aktiviteter då stora order kan tyda på försök till bedrägerier.

I korthet omfattar förlustskydd alla åtgärder som företag vidtar för att skydda sina intäkter och minska antalet bedrägerier.


Förlustskydd inom detaljhandeln

Att förhindra förluster är viktigt både för detaljhandlare som verkar i flera kanaler och för fysiska butiker. Genom en bra strategi för att minska förlusterna går det att förbättra det ekonomiska resultatet och verksamheten kan växa.

Följande är några av de vanligaste sätten för att förhindra förluster inom detaljhandeln:

  • Larmbrickor. Dessa kan förhindra snatterier och varna personalen när sådant inträffar. Det krävs särskild utrustning för att ta bort eller inaktivera larmbrickor på rätt sätt. Många larmbrickor innehåller bläck som skadar den stulna varan om brickan tas bort med våld. Klädbutiker använder ofta den här typen av förlustskydd.
  • Övervakningskameror. Det här är en mycket effektiv metod för att spela in och övervaka butiksytor eller förhindra inbrott. Blotta närvaron av en skylt som varnar potentiella snattare eller tjuvar för kameror kan verka avskräckande.
  • Utbildning. Medarbetare kan göra mycket för att förhindra förluster som orsakas av den mänskliga faktorn. De kan av misstag orsaka förluster genom att märka varor fel, göra enkla räknefel eller andra misstag som är lätta att förhindra. Lämplig utbildning och en företagskultur där alla medarbetare känner sig uppskattade kan ha stor betydelse för ett förlustförebyggande arbete.
  • Placera varor utom räckhåll. En del butiker förvarar begärliga varor i låsta skåp, bakom disken eller fastsatta med wire och larmbricka. Om en attraktiv vara är svårare att komma åt, är den inte så enkel att stjäla.
  • Placera personalen strategiskt. Ju mer personalen vistas ute i butiken, speciellt i närheten av attraktiva varor, desto svårare är det att stjäla varorna.

Bedrägeribekämpningen blir digital

Larmbrickor och utbildning är inte de enda sätten att förhindra förluster på. Med moderna tekniklösningar går det också att skydda verksamheten. Data representerar till exempel en viktig försvarslinje för dagens detaljhandlare.

I de moderna tekniklösningarna används data från vanliga transaktioner, som artikelreturer eller rabatter, för att identifiera mönster och upptäcka bedrägerier. Med hjälp av AI och maskininlärning kan tekniklösningar göra dig mer informerad och effektiv i skyddet av verksamheten.

En programvara som Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection kan utnyttja kraften i Sakernas Internet (IoT) för att övervaka handeln. Genom att skapa ett nätverk av anslutna enheter och sensorer kan butiker använda data i realtid för att se till att det finns varor i lager och upptäcka avvikelser. En ”smart” butikshylla kan till exempel skicka aviseringar till butikschefen om varan håller på att ta slut. Om systemet genererar en avisering och chefen vet att varan nyligen fylldes på, kan detta tyda på stöld.

Detaljhandlare kan dessutom använda IoT för att avisera medarbetare när dörrarna till en dyr vara har varit öppen för länge, vilket minskar möjligheter för tjuvar att få tillgång till dessa varor. Genom aviseringar kan medarbetare också meddelas om när kunder kommer in i butiken, så att ingen kan komma in obemärkt.


Vad du bör tänka på när du utvärderar en programvara

När du utvärderar programvara för förlustskydd ska du försöka hitta verktyg som hjälper dig att förstå dina data och agera snabbt. Håll utkik efter erbjudanden som tar fram detaljerade rapport som du kan öka detaljnivån i, och få insikter som gör det enklare att identifiera var och hur ett bedrägeri sker. En stabil lösning bör också omfatta funktioner som hjälper dig med följande:

  • Identifiera oregelbundenheter i ett flerkanals ekosystem.
  • Förbättra effektiviteten genom att identifiera mönster i historiska data.
  • Skydda konton med enhetsfingeravtryck.
  • Utnyttja styrkortsrapporter för att mäta KPI:er och övervaka förlustskyddets prestanda.
  • Utnyttja kraften i adaptiv AI-teknik.

Skydd mot förluster utgör ett skydd för lönsamheten

Förluster är inte oundvikliga. Du kan vidta enkla men kraftfulla åtgärder för att skydda ditt företag. Strategier som övervakningskameror och utbildning kan bidra, men strategier för förlustskydd är som bäst när de även omfattar rätt programvarulösningar. Med data och handlingsbara insikter kan du fokusera på att erbjuda bra kundservice och få verksamheten att växa.

Att lägga till teknologi för att förhindra förluster kan hjälpa till att minska bedrägerier och skydda vinsterna. Kom igång direkt.