Gå vidare till huvudinnehållet
Två personer som samtalar

Vad är en tjänst för bedrägeribekämpning?

Målet med en tjänst för bedrägeribekämpning är att spåra och förhindra aktiviteter som utsätter ekonomin och anseendet hos både ditt företag och dina kunder för risk.


Vad är bedrägerier?

Bedrägerier är helt enkelt att använda bedrägliga metoder metod för att tillskansa sig något av värde.

När handel bedrivs i flera kanaler kan kunderna att söka efter varor på ett ställe, betala någon annanstans och lämna tillbaka varorna på ett tredje. Att det blivit behändigare för kunderna har dock inneburit att möjligheterna för bedragare ökat exponentiellt.

Detaljhandlare måste därför mer än någonsin skydda sig själva mot bedrägerier. Om de inte har det rätta skyddet riskerar de att mellan 2021–2025 förlora 206 miljarder dollar i intäkter på grund av bedrägerier med onlinebetalningar.1

1Enligt en prognos från Juniper Research.


Känn igen ett bedrägeri när det inträffar

Eftersom färre inköp sker i fysiska butiker, och detaljhandlare gärna ser fler inköp genom smidiga flerkanalstransaktioner, ökar också näthandelsbedrägeri – både till antalet och de metoder som används. För att kunna skydda verksamheten är det viktigt att du förstår och kan identifiera dessa vanliga typer av bedrägerier mot näthandel:

Identitetsstöld.

Detta är avancerade bedrägerier som är svåra att snabbt identifiera, och är också ett snabbt växande problem. Identitetsstöld innebär att en bedragare tillskansar sig personuppgifter om offret, till exempel personnummer eller annan ID-information – ofta genom dataintrång hos stora företag. Dessa data används sedan för att skapa kreditkortskonton för inköp eller kontantuttag.

Kontoövertagande (ATO).

ATO-attacker inträffar när bedragare använder robotangrepp, nätfiske, skadlig programvara eller andra verktyg för att stjäla eller på annat sätt tillskansa sig en användares autentiseringsuppgifter i syfte att ta kontrollen över bank-, näthandels- eller andra onlinekonton. När brottslingen har tagit kontrollen över kontot kan han eller hon använda det för att överföra pengar, göra inköp, ändra uppgifter i kontot eller använda stulen information för att hitta andra konton. Många misslyckade inloggningar, flera låsta konton eller kontoprofiler som plötsligt ändras, till exempel en adressändring direkt före ett större inköp, är tecken på potentiella ATO-angrepp.

Bedrägeri utan fysiskt kort.

När så många transaktioner sker online eller via telefon kan en detaljhandlare inte alltid bekräfta kreditkortsuppgifterna eller en kortinnehavares identitet rent fysiskt, vilket skapar möjligheter till den här typen av bedrägerier. Många bedragare använder stulen kreditkortsinformation för att köpa produkter eller tjänster via en webbläsare, per telefon eller andra sätt i olika kanaler.

Klicka och hämta.

Detta bedrägeri innebär att en brottsling stjäl ett kreditkortsnummer, använder det för att köpa något online och sedan hämtar inköpet personligen från en fysisk butik.

Korttestning.

Korttestning är en annan vanlig form av kortbedrägeri. Brottslingar använder robotar för att testa hur giltiga kreditkortsnumren är genom att lägga till dem i en kontobetalningsprofil. När en handlare verifierar informationen kan brottslingen använda det kontot för att göra inköp – antingen hos samma handlare eller hos en annan.

Gränsöverskridande eller kanalöverskridande bedrägeri.

För att fördröja exponeringen, sopa igen spåren och suga ut så mycket som möjligt från sina offer skaffar brottslingar ofta användarnamn, lösenord, kontonummer eller andra personuppgifter i en kanal och använder dem sedan i en annan kanal. Då kan de snabbt attackera offrens konton i andra kanaler.

Mobilbetalningar.

Den här typen av bedrägerier håller snabbt på att bli vanligare än bedrägerier på webben. Den här typen av bedrägerier innebär att bedragaren attackerar via telefonsamtal eller mobilappar. Om en telefon angrips med en skadlig programvara som är kopplad till ett skadligt system kan brottslingen få tillgång till autentiseringsuppgifter, kontoinformation eller andra personuppgifter som lagras på den angripna mobiltelefonen.


Effekten av ett bedrägeri

Utan rätt tjänster för bedrägeribekämpning riskerar detaljhandlare att förlora intäkter, sina kunders förtroende och att deras anseende skadas på grund av attacker eller intrång. Detaljhandelsföretag av alla storlekar är sårbara i en flerkanalsmiljö.

Fundera över vilken skada ditt företag och dina kunder kan utsättas för när kreditkortsinformation stjäls eller inloggningsuppgifter exponeras. Sådana incidenter kan innebära förlorade intäkter och att varumärket skadas under lång tid framöver. Att personuppgifter stjäls kan dessutom innebära att ditt företag får sämre kreditbetyg. För kunderna kan det innebära att de under många år får svårt att få lån eller andra typer av krediter.


Strategier för bedrägeribekämpning

Inom dagens detaljhandel är det i princip nödvändigt att utveckla en flerkanalsstrategi, där även bedrägeribekämpning är ett viktigt element. Med detta som utgångspunkt blir det med dessa steg enklare att upptäcka hot och avskräcka bedragare:

  • För noggranna register över alla transaktioner, oavsett var inköpen sker.
  • Kontrollera kreditkortsuppgifterna, inklusive säkerhetskoder, när betalningar sker.
  • Kontakta kreditkortsutfärdaren om du upptäcker misstänkta beteenden eller transaktioner.
  • Skaffa information och kunskap om olika typer av bedrägerier och tjänster för bedrägeribekämpning som du kan använda för att skydda verksamheten.

Kunderna vill ha en enhetlig shoppingupplevelse oavsett kanal, medan detaljhandlarna vill kunna bekräfta sina kunders identitet på ett enhetligt sätt. Den här typen av autentisering befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet, men det finns redan i dag avancerad teknik för bedrägeribekämpning som du kan använda.

Leta till exempel efter tjänster för bedrägeriidentifiering och -bekämpning som använder maskininlärning. Den här tekniken kan känna igen och lära sig utifrån komplexa mönster. Den identifierar relationer genom en helhetsbild av bedrägliga aktiviteter och resultatet blir mycket mer exakt än med regelbaserade verktyg.


Förstå tjänster för bedrägeribekämpning

Shopping via flera kanaler ger brottslingar fler tillfällen än någonsin tidigare att genomföra bedrägerier.

Genom att identifiera mönster av bedrägliga aktiviteter kan tjänster för bedrägeribekämpning på ett effektivt sätt identifiera och förhindra dem. Företag som använder dessa typer av tjänster får därför tre viktiga konkurrensfördelar:

  1. Intäktsskydd: Försäljningen påverkas inte av bedrägliga aktiviteter eller felaktiga avslag.
  2. Operativ effektivitet: Automatiserade åtgärder gör tidskrävande och manuella rutiner överflödiga.
  3. Nöjdare kunder: Om du skyddar tillkomsten av konton, personuppgifter och andra aktiviteter förblir kunderna lojala.

Kom ihåg att bedrägeriidentifiering inte är en statisk process. Med hjälp av teknik som AI och maskininlärning kan dessa tjänster automatisera processer som tidigare var manuella. De kombinerar stora datauppsättningar och använder analyser för att skapa lättlästa rapporter med handlingsbara insikter. I stället för att använda en fast uppsättning regler går dagens tjänster för bedrägeribekämpning ut på att lära sig kontinuerligt, så att systemet hela tiden förbättras.


Välja en lösning för bedrägeribekämpning

När du har beslutat att skaffa en lösning för bedrägeribekämpning – vilka funktioner ska du hålla utkik efter? Och hur kan lösningen skydda ditt företag och dina kunder? Här är några funktioner du bör överväga:

  • Inköpsskydd: Bidrar till att skydda dina intäkter genom att öka antalet godkännanden från banker och minska krånglet i kassan, vilket kan göra att kunden överger sin kundvagn.
  • Kontoskydd: Skyddar ditt anseende, dina intäkter och dina kundkonton genom att förhindra bedräglig kontoåtkomst, att falska konton skapas eller att konton tas över av brottslingar.
  • Förlustskydd: Förse butikschefer och bedrägeribekämpare med strategier för förlustskydd och de dem möjlighet att vidta åtgärder genom att snabbt identifiera bedrägerier som rör returer och rabatter vid flerkanalsköp.

Förutom dessa funktioner bör du undersöka huruvida tjänsten för bedrägeribekämpning ska vara en fristående lösning, hur den kan integreras med din övriga butiksteknik, vilken typ av rapporter den genererar, hur den bidrar till en smidig kundupplevelse och om det finns teknisk support i det fall du skulle behöva det.

Hitta din strategi för bedrägeriskydd med Dynamics 365

Eftersom kunderna har fler shoppingalternativ än någonsin tidigare är det av största vikt att du minimerar bedrägerierna – så att du kan öka intäkterna och skydda ditt anseende. Med Dynamics 365 Fraud Protection får du hjälp med precis detta – samtidigt som du minskar driftskostnaderna, får fler godkännanden från bankerna och förbättrar den totala kundupplevelsen.