Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Se vad branschen säger om Microsoft Dynamics 365

Läs de senaste rapporterna och recensionerna från branschen.

Gartner

Källa: Hestermann, 22 juni 2020

Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

Gartner, ett ledande och oberoende undersökningsföretag, har utnämnt Microsoft Dynamics 365 till visionär i 2020 års upplaga av Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

* Den här bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet kan fås på begäran från Microsoft.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.

Forrester

Forrester Wave™: Kundtjänstlösningar, kvartal 2, 2019

I Forresters utvärdering av 33 kriterier för leverantörer av kundtjänstlösningar identifierades de 12 viktigaste: Appian, bpm’online, Freshworks, Microsoft, Oracle, Pegasystems, Salesforce, SAP, ServiceNow, SugarCRM, Verint och Zendesk. Dessa undersöktes vidare, analyserades och poängsattes. Microsoft placerade sig bland de starkaste, där Forrester skriver att ”Microsoft är den enda leverantör som tillhandahåller såväl hårdvara som programvara och IoT-plattformar för kundtjänstlösningar riktade mot slutkund”.

Nucleus

Nucleus Research värdematris för ERP-teknik 2020

Nucleus Research har utnämnt Microsoft Dynamics 365 till en ledare i sin värdematris för ERP-teknik, där de utvärderat över 20 ERP-lösningar utifrån funktionalitet och användbarhet.