Gå vidare till huvudinnehållet
Logotyp för Gartner
Logotyp för Gartner peer insights

Uppmärksamhet från kunder

2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice för CRM Lead Management (leadhantering inom CRM)

Microsoft har 2020 utsetts till Gartner Peer Insights Customers’ Choice för leadhantering inom CRM. Utmärkelsen Gartner Peer Insights Customers’ Choice uppmärksammar leverantörer som får både det högsta antalet recensioner och det högsta användarbetyget från verifierade yrkesverksamma slutanvändare. Kriterierna omfattar ett sammanlagt betyg (där det högsta är 5,0) som är lika med eller högre än medelbetyget för marknaden och att företaget fått fler än 50 godkända recensioner under de senaste 12 månaderna. Microsoft fick det sammanlagda betyget 4,4 för leadhantering inom CRM.

Läs rapporten

Utmärkelsen GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE är ett varumärke och en tjänst som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används häri med deras tillstånd. Med ensamrätt. Gartner Peer Insights Customers’ Choice består av subjektiva åsikter från enskilda slutanvändares recensioner, betyg och data som tillämpats enligt en dokumenterad metod. De representerar inte några åsikter eller utgör en garant från Gartner eller dess dotterbolag.


Gartner Magic Quadrant-rapport av Hestermann

Källa: Hestermann, 22 juni 2020

Uttalande från experter

Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

Gartner, ett ledande och oberoende undersökningsföretag, har utnämnt Microsoft Dynamics 365 till visionär i 2020 års upplaga av Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

Gartner Magic Quadrant för Sales Force Automation

Gartner har återigen placerat Microsoft i Leaders Quadrant i 2019 års rapport Magic Quadrant for Sales Force Automation, baserat på dess kompletta vision om och förmåga att verka på marknaden för säljstöd. Gartner skriver att ”Leverantörerna har förbättrat AI-funktionerna för datainsamling, prediktiva analyser och relationsintelligens under det senaste året”.


Dessa bilder publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet kan fås på begäran från Microsoft.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt och används här med deras tillåtelse. Med ensamrätt.