Gå vidare till huvudinnehållet
Logotyp för Gartner
Bild för Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Källa: Gartner (maj 2021)

Uttalande från experter

Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Gartner, ett ledande och oberoende undersökningsföretag, har utnämnt Microsoft till visionär i 2021 Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises.

Läs rapporten

* Bilden publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt från Microsoft på begäran.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Gartner Magic Quadrant-rapport av Hestermann

Källa: Hestermann, 22 juni 2020

Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises

Gartner, ett ledande och oberoende undersökningsföretag, har utnämnt Microsoft Dynamics 365 till visionär i 2020 års upplaga av Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.


;

Dessa bilder publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör därför bedömas utifrån hela dokumentets kontext. Gartner-dokumentet kan fås på begäran från Microsoft.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt och används här med deras tillåtelse. Med ensamrätt.