Gå vidare till huvudinnehållet

Tillgänglighet för Dynamics 365 och Power Platform

Kvinna som använder en bärbar dator
Kvinna som använder en bärbar dator

Vårt globala nätverk med datacenter erbjuder tre placeringsnivåer, vilket hjälper dig att uppfylla kraven på datalagring, datasuveränitet och regelefterlevnad.

Globalt

Åtkomst till storskaliga, globalt anslutna molntjänster via det offentliga Internet som distribueras från Microsofts regionala datacenter.

Lokalt

Hantera kraven på lokal datalagring genom att låta alla användare av det offentliga molnet i ett land lagra sina data i det landet.

Nationellt

Lagra data i landet där företaget finns. Tillgång till storskaliga molntjänster som är isolerade från globala molntjänster och som distribueras från lokala datacenter.

Kontakta oss om du har några frågor.

Microsoft utfärdar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen som anges på den här sidan. Förväntade datum och funktioner är uppskattningar och kan komma att ändras utan föregående meddelande.