Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Business Central

Driv verksamheten var du vill

Välj molnet eller lokalt. Du kan använda Business Central där du behöver appen, med samma användarupplevelse oavsett hur du distribuerar den.

Ta med företaget på fickan. Den mobila versionen kan användas av både molnbaserade och lokala användare i en konsekvent upplevelse – oavsett om det är på Windows-, Android- eller iOS-enheter.

Riv språkbarriärerna. Business Central har stöd för 25 språk vilket gör att du kan öka produktiviteten.

Lagra och överför data mellan dina olika system. Skydda dina data mot obehörig åtkomst med automatisk kryptering i datacenter hos Microsoft.


Hantera din ekonomi

Fatta välgrundade beslut med hjälp av anslutna data från rapporter, diagram och Microsoft Power BI-instrumentpaneler för ekonomi och redovisning, försäljning, inköp och lager. Med tillägget för prediktion för sen betalning kan du minska antalet kundfordringar.

Visa diagram och rapporter i realtid via inbyggda rapporter, Excel eller Power BI. Genom att använda obegränsade dimensioner för data kan du identifiera mönster och trender.

Få snabbare ekonomiska avslut och rapportering genom att använda integrerade funktioner för kund- och leverantörsreskontra. Effektivisera processen med godkännandearbetsflöden och integration med Microsoft Power Automate.

Spåra ekonomiska resultat med anpassade rapporter för redovisning och kontouppställningar. Utvärdera kostnads-, intäkts- eller vinstrapporteringen i modulen för kostnadsredovisning.


Optimera försörjningskedjan

Förutse den bästa tiden för lagerpåfyllnad med inbyggd intelligens. Använd försäljningsprognoser och förväntade lagerbrister för att skapa inköpsorder automatiskt.

Få en helhetsbild av lagret och använd samma värderingsprincip eller olika metoder för dina lagerartiklar. Flytta artiklarna fritt mellan olika platser och styr lagersaldot med hjälp av rullande inventering.

Kommunicera med leverantörerna proaktivt och kostnadseffektivt. Registrera potentiella leverantörer, skicka förfrågningar och konvertera de bästa erbjudandena till order. Uppfyll kraven i interna och externa föreskrifter genom att konfigurera de godkännare som behövs.

Använd systemgenererade förslag för påfyllning av lager baserat på faktisk och prognostiserad efterfrågan och tillgänglighet.


Gör försäljningsprocessen snabbare

Prioritera leads baserat på omsättningspotential.Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela din försäljningscykel.

Optimera intäkter och hantera kundernas behov med flexibel prissättning och rabattstrukturer för enskilda kunder och kundgrupper.

Få en bättre kontroll över avtalen med processer för försäljningsorder och avropsorder för försäljning. Informera kunderna snabbt om priser, rabatter, leveransdatum, produkttillgänglighet och uppfyllelsestatus.

Hantera kundreturer med hantering av försäljningsreturorder, inklusive kreditfakturor, reparationer eller ersättningsprodukter.


Leverera projekten i tid och under budget

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter och avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla och ändra budgetar för att uppnå lönsammare projekt.

Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Spåra kundfakturering mot planerade eller faktiska kostnader på order och offerter.

Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.


Sköt lagret effektivare

Optimera lagerlokalerna genom att konfigurera lagerplatser och -zoner i Business Central, så att de återspeglar layouten på ditt distributionslager med ställningar och hyllor.

Effektivisera inleverans och lagringsutrymme genom att bestämma den bästa placeringen av artiklarna med hjälp av en mall. Placeringen baseras på lagerplatsens typ, storlek och kapacitet.

Få rekommendationer till hur artiklar bör flyttas så att du kan optimera utrymmet och plockningsprocessen. Påskynda leveranser och minska onödig friktion som orsakas av direktleveranser.

Använd realtidsdata om zon, lagerplats och kvantitet för alla artiklar så kan du bättre uppfylla kundernas order.


Uppnå den optimala utflödesnivån

Producera inom dina leverans- och kapacitetsbegränsningar. Implementera tillverkningsprocessen enligt plan, även i agila och komplicerade miljöer.

Ställ upp en lista med säljbara artiklar, råmaterial, delmonteringar eller resurser som en strukturlista som består av en färdig produkt eller ett paket.

Använd monteringsorder för att fylla på artiklar i lagret. Strukturera kundens särskilda krav i en strukturlista och använd den direkt från försäljningsofferten och försäljningsorderraden vid montering mot kundorder.

Använd produktionsorder för mer komplexa processer. Registrera förbrukning och utflöde, och hantera flera strukturlistor och flöden. Stäm av kassation och avvikelser vid förbrukning och utflöde.

*En Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium-licens krävs.


Lev upp till ditt serviceåtagande

Få en större överblick över dina serviceuppgifter och arbetsbelastningen – då kan du tilldela personal arbetsorder på ett effektivare sätt. Ge kunderna tillförlitlig service genom större kontroll över serviceavtalen.

Säkerställ en smidig övergång från försäljning till eftermarknad genom att automatiskt registrera levererade varor som serviceartiklar. Ge bättre service genom att ha all information till hands på ett enda ställe.

Hantera eftermarknadsproblem, oavsett om åtgärden gäller fullständig ersättning eller bara en enkel reparation.

Spåra reparationsinformation på en enda serviceorder, inklusive vilka serviceartiklar och reservdelar som används samt arbetskostnad. Öka kundernas lojalitet genom att erbjuda reservutrustning medan deras egen utrustning underhålls.

*En Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium-licens krävs.

Kan skräddarsys efter dina behov

Business Central är en omfattande och anpassningsbar plattform med funktioner som förbättrar produktiviteten inom många olika branscher. Vårt ekosystem med globala partner kan dessutom leverera tilläggslösningar som skräddarsys för specifika branscher.

På marknadsplatsen Microsoft AppSource finns hundratals appar och implementeringspaket med innehållsrika lösningar för en rad olika branscher. Oavsett vilken din specialitet är kan du utveckla företaget med hjälp av Business Central. Det här är bara några av de appar som finns att välja bland.

ChargeLogic Payments

Av ChargeLogic, LLC

Dynamics 365 for Financials

PCI-validated credit card processing software for all your sales channels.

Warehouse Insight WMS

Av Insight Works

Dynamics 365 for Financials

Improve warehouse accuracy and boost efficiency with mobile device and barcode integration.

LS Express

Av LS Retail

Dynamics 365 for Financials

Retail POS for AU, AT, BE, DK, DE, IS, NZ, NL, ES, CH, GB, ZA, AE, FR, SG and SE.

Visual Jobs Scheduler

Av NETRONIC Software GmbH

Dynamics 365 for Financials

Ease your project and resource planning with an interactive Gantt planning board

Ta nästa steg