Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som använder en surfplatta och antas utföra lagerkontroll

Din basguide för lagerkontroll

Allteftersom ditt mindre eller mellanstora företag växer kommer näthandeln, logistiken och lagerhanteringen bli alltmer komplex. Det kanske inte längre är lika enkelt att inventera och fylla på lagret som för ett år sedan, så du måste implementera processer och system som kan hantera denna nya arbetsbörda.

Det är nu som nyttan av lagerkontroll kommer in. Med rätt interna kontroller och produktionskontroller kan du få kontroll över driftkostnaderna samtidigt som du uppfyller kundernas krav.


Vad är lagerkontroll?

Lagerkontroll är en process som går ut på att hantera företagets lagernivåer på en eller flera platser. Det handlar i grunden om att spåra artiklar och se till att verksamheten har det optimala antalet reservdelar eller produkter i lager, oavsett om det är online, på hyllan eller både och. Ett lagerkontrollsystem bevakar också förbrukning, lagring och förflyttning av produkterna – från det att de kommer till lagret till att de kommit kunden till handa.

Om du fokuserar på att eliminera dåligt säljande produkter och öka antalet som säljer bra, kan du maximera vinsten men samtidigt spara tid, resurser och pengar på att hålla minska möjliga lager.


Fördelarna med lagerkontroll

Att ha kontroll över lagret är bland det viktigaste för verksamheten. Trots detta har nästan hälften av småföretagen ingen lagerkontroll. Det är fortfarande möjligt att upprätthålla höga försäljningsvolymer, men om lagret tar slut påverkas lönsamheten nästan direkt. Kunder väntar sällan på att produkter ska komma in i lager igen, utan de vänder sig i stället till en konkurrent.

Med lagerkontroll får du:

 • Kvalitetskontroll. Spåra och hantera alla aspekter av lagret, inklusive kvalitet, för att se till att varorna roteras genom distributionslagret.
 • Organisatorisk kontroll. Se till att du har tillräckligt med produkter för att kunna expediera alla order som kommer in samt ha ett säkerhetslager – det vill säga ett lager som fungerar som buffert och minskar risken för att en vara ska ta slut.
 • Korrekt redovisning. Det är viktigt att upprätthålla en korrekt inventering av lagret för att kunna hantera dina tillgångar, särskilt vid revisioner. Om du vet hur många produkter du har i lager, vet du också hur mycket svinn som uppstår och hur många produkter som förstörts eller gått till spillo på annat sätt. Du får också en större förståelse för vilket värde som finns i verksamheten.

Exakt information om vad som finns i lager, så att order kan expedieras snabbt och korrekt. Om produkterna finns i ett välstrukturerat lager ökar effektiviteten och produktiviteten, samtidigt som företagaren får mer tid och pengar över samt fler återkommande kunder.

Men för att kunna spåra lagret måste du förstå de grundläggande skillnaderna mellan kontroll och hantering.


Lagerkontroll kontra lagerhantering kontra hantering av anläggningstillgångar kontra distributionslagerhantering

Dessa funktioners namn kanske påminner om varandra, men företagen har nytta av dem på olika sätt. Lagerkontrollen utförs på lagret i din leverantörs distributionslager, medan lagerhantering omfattar processerna för lagerpåfyllnad och prognoser. Detta garanterar att du alltid har rätt lagerbehållning – vid rätt tidpunkt och med rätt antal produkter.

Du måste också hantera anläggningstillgångar som maskiner och utrustning, samt eventuellt hyrda lokaler du behöver för att producera produkterna. Genom den redovisning av anläggningstillgångar som du behöver för att tillverka produkten – men som inte ingår i intäktsflödet – blir det lättare att se alla dolda kostnader i produktionsprocessen.

Med distributionslagerhantering ser du också till att lagret är väl strukturerat i alla lagerlokaler. Om produkterna är lätta att hitta och strukturerat på ett sätt som optimerar utrymmet, blir det enklare för dina anställda att plocka och skicka kundernas order snabbare.

Dessa utgör alla viktiga komponenter i din verksamhet: Lagerkontroll fokuserar på det nuvarande medan hanteringen av anläggningstillgångar och lagerhantering målar upp en bild av framtiden. Om du förbättrar lagerkontrollen får du också bättre lagerhantering.


Så här kommer du i gång med lagerkontrollsystemet

För att hitta rätt system måste du veta vilka behov företaget har. Börja med att ställa tre frågor:

 1. Vilka typer av produkter och kvantiteter behöver jag spåra?
  Vad du bör prioritera beror på vilka behov du har. Om du behöver fokusera på bäst före-datum för utgångna artiklar, begränsad tillgång på reservdelar eller säsongsbetonade artiklar måste du planera efter tillgång och efterfrågan och samtidigt hålla ögonen på försörjningskedjan.
 2. Vilka funktioner behöver jag för att hantera lagret?
  Har du lager i flera distributionslager eller på bara ett lagerställe? Behöver du integrera fler digitala affärslösningar, och hur kommer detta påverka verksamheten? Genom att undersöka nuvarande och framtida möjligheter kan du skaffa ett lagerkontrollsystem som fungerar längre än bara något år eller två.
 3. Vad blir budgeten för programvaran för lagerkontroll?
  Skriv ned allt du behöver i dag och i framtiden, även kostnader för utbildning och programvara. Jämför dessa kostnader med hur mycket tid och arbete det kommer ta att slutföra projekten, samt den uppskattade avkastningen på investeringen genom färre antal arbetstimmar, fraktkostnader och en uppskattning av antalet nya kunder.

När du har besvarat de här frågorna bör det vara uppenbart vad som är viktigt för dig när du söker efter ett lagerkontrollsystem. Du vill ju alltid vara säker på att verksamheten är i toppskick.


ERP är en komplett lösning

I din strävan att uppnå konkurrensfördelar kan en likartad resurs komma i fråga när du söker efter lösningar för lagerkontroll: ERP (Enterprise Resource Planning). Med ERP går det att hantera alla aspekter av verksamheten på en enda plattform, inte bara ditt lager utan även annat som ekonomi, planering, logistik och drift.

Denna kompletta lösning kan verka tilltalande eftersom du kan hantera flera olika system, men den måste också fungera för ditt team. En sådan lösning kan också bli dyrare, och kan kräva mer utbildning och arbetstimmar för ditt team. En lagerprogramvara kan vara flexibel och integreras i många olika system, vilket ger dig flexibiliteten att skapa egna processer för organisationen när det passar. Dynamics 365 Business Central är en grundläggande affärslösning som du kan använda för att optimera verksamheten.

Öka tillväxten med rätt programvara för lagerkontroll

Om du vet vad du behöver för att driva verksamheten framgångsrikt, vet du också att lagerkontroll och lagerhantering måste prioriteras högt. Att implementera en ERP-lösning, som Dynamics 365 Business Central, är ett viktigt steg. Du behöver en lösning som gör att du undviker fallgroparna med att byta till en mer omfattande lösning för verksamhetsstyrning, samtidigt som du kan hantera flera verksamheter och planering.