Gå vidare till huvudinnehållet

Vad är ett dotterbolag?

Att förstå hur dotterbolag fungerar och hur de kan underlätta verksamhetens utveckling har stor betydelse för dina strategier och din planering, samtidigt som du underhåller ditt märke, företagskulturen och kundrelationerna.


Förstå dotterbolag

Ett dotterbolag är en affärsenhet eller ett företag som antingen ägs helt eller delvis av ett annat företag, ett så kallat moderbolag. Vanligtvis äger moderbolaget en majoritetsandel av dotterbolaget, från 51 till 99 procent. I fall där hela dotterbolaget – 100 procent – ägs av ett annat företag, kallas dotterbolaget för ett helägt dotterbolag.

Ett företag kan bli moderbolag på två sätt:

 1. Genom fusioner och förvärv eller
 2. Starta ett mindre företag (dotterbolag) som ska ta hand om specifika delar av verksamheten, så att moderbolaget kan fokusera på andra strategier och drift.

Hur stor andel ett moderbolag äger i dotterbolaget beror på deras relation. Det finns vissa som fokuserar på särskilda vertikaler, och det finns andra som anses vara ”horisontellt integrerade”, vilket betyder att alla företag verkar på samma nivå. ”Vertikalt integrerade” moderföretag är sådana som äger flera företag, vilka ingår i en försörjnings- eller produktionskedja.


Fördelarna med ett dotterbolag

Dotterbolag har ett antal fördelar jämfört med moderbolag. Bland dessa finns:

 1. Varumärkeskännedom. Allteftersom dotterbolagen ökar i storlek, kan det bygga upp varumärket och öka den totala marknadsandelen.
 2. Riskreducering. Strukturen moderbolag/dotterbolag minskar riskerna eftersom det är olika juridiska personer. När ett dotterbolag går med förlust, påverkar dessa förluster inte moderbolaget direkt. Och om dotterbolaget skulle gå i konkurs, har moderbolaget inga förpliktelser om det kan bevisas att de inte är samma juridiska person.
 3. Ökad effektivitet och större diversifiering. Genom att starta separat dotterbolag kan de uppnå högre effektivitet genom att bygga upp en ledning och företagskultur som fungerar för dem.
 4. Skatteförmåner. Dotterbolag kan uppnå skattefördelar, särskilt om ett dotterbolag har sitt säte i ett annat land.
 5. Enklare genomföra fusioner och förvärv. Dotterbolag kan enklare och billigare fusionera eller sälja underdivisioner än om det hade varit ett moderbolag.
 6. Fördelar för icke vinstdrivande verksamhet. Icke vinstdrivande organisationer kan delta i vinstdrivande aktiviteter samtidigt som moderbolaget kan behålla sin status som icke vinstdrivande.

Privata aktiebolag jämfört med amerikanska corporations

Innan du skapar ditt dotterbolag måste du förstå hur du ska planera för en fungerade företagsstruktur – i dag och i framtiden. En variant på strukturen med moderbolag och dotterbolag är att ett eller båda struktureras som ett privat aktiebolag. Företag kan välja att organiseras som ett ”corporate” eller privat aktiebolag, men man måste först och främst fundera över hur dessa beslut påverkar olika faktorer som skatter, säte, juridiska krav, kostnader för anställda och aktieägare. Att starta ett dotterbolag kan innebära ett omfattande skydd mot olika förpliktelser samt andra ekonomiska fördelar.

Du kan även skapa ett ”A corporation” där du måste äga minst 50 procent av aktierna i dotterbolaget. Du kan också skapa dotterbolag som är ett C-corporation, eftersom ägarskapet då garanteras.


Varför starta ett dotterbolag

När du har strukturerat ett dotterbolag i form av ett aktiebolag med begränsat ansvar med bara en medlem, där denna medlem är moderbolaget, kan du skapa ett dotterbolag. Genom att minimera riskerna med ett aktiebolag kan du avgränsa alla dåliga tillgångar som skulle kunna skada moderbolaget. Målet är att undvika att de andra dotterbolagens ekonomi eller anseende drabbas.

Allteftersom du utvecklar fler dotterbolag är det viktigt att du håller ordning på dina produkter och tjänster under expansionen. Även om ditt mindre företag inte i dag har lagerstyrning, måste du implementera en lösning som spårar alla inköpta produkter, samt redovisning av anläggningstillgångar för att säkerställa att du har en balanserad redovisning i slutet av varje räkenskapsår.


Exempel på dotterbolag

Du kan välja att skapa en ny varumärkesidentitet för dotterbolaget om du vill särskilja det från moderbolagets identitet och företagskultur. Här kan du bygga vidare på moderbolagets rykte utan att dess namn äventyras. Det kan också finnas fördelar med att det finns flera identiteter under samma tak, där alla har sin egen företagskultur, ledningsstruktur och juridiska struktur.

Ett exempel är Meta, Inc. Instagram LLC, Oculus VR LLC och WhatsApp Inc har blivit dotterbolag till Facebook efter att de förvärvats av Facebook.


Så här skapar du ett dotterbolag

Innan du kompletterar ditt mindre eller medelstora bolag med ett dotterbolag, måste du först överväga fördelarna och fördelarna. När du har bestämt dig för att ta risken, och se till att du uppfyller kraven, kan du börja skapa ditt dotterbolag.

 1. Välj typ dotterbolag. Du måste bestämma om det ska vara ett aktiebolag eller ett ”corporation”.
 2. Ordna ett möte med styrelsen eller ledningen. Vid detta möte måste ni bestämma vilken typ av affärsenhet som valts och beslutet måste undertecknas av ordföranden och sedan arkiveras.
 3. Välj delstat. Du måste veta var dotterbolaget ska ha sitt säte och fylla i all information som behövs för den delstaten.
 4. Utför pappersarbetet. Förbered alla uppgifter som myndigheterna behöver.
 5. Namnge dotterbolaget. Ge bolaget ett namn som inte används i delstaten.
 6. Välj ett registrerat ombud.

Om du formar dotterbolaget som ett aktiebolag ska moderbolaget anges som ägare. Om det är ett ”corporation” ska alla aktier utfärdas till moderbolaget. När du skickat in alla dokument till myndigheterna kan du starta dotterbolaget.


Lägga till en molnbaserad ERP-lösning

När du har startat dotterbolaget måste du nu organisera all din verksamhetsinformation – från moderbolag till alla dotterbolag. Om du vill vara säker på att du håller ordning på alla ekonomiska uppgifter som behövs, ska du implementera en komplett lösning. Med en molnbaserad lösning för ERP (Enterprise Resource Planning) kan du hantera alla delar i verksamheten på en enda plattform. Om du gör detta blir det enklare att bygga upp processer för din organisation.

Bygg upp ditt dotterbolag med rätt ERP-programvara

Dotterbolag kan vara en bra metod när du vill expandera verksamheten ut på nya marknader. Genom att ha rätt lösningar och strategier för smidig och integrerad tillväxt kan du expandera verksamheten utan problem.

Dynamics 365 Business Central kopplar samman verksamheter med ekonomisk information samt information om försäljning, drift och service, så att ditt team kan rationalisera verksamheten och på så sätt få nöjdare kunder.