Gå vidare till huvudinnehållet

AI på ett enkelt sätt: Affärsappar med inbyggd intelligens

Upptäck ett snabbare sätt för ditt företag att skapa dataunderbyggda insikter och få bättre funktioner för beslutsfattande med AI. I den här e-boken beskrivs hur nästa generations affärsappar gör det enklare att införa och ta vara på Business Intelligence i verksamheten. Här beskrivs särskilt hur CRM- och ERP-lösningar med inbyggd intelligens minskar kostnaderna, komplexiteten och vilka kunskaper som krävs för att införa AI i ditt företag.

Inför AI i din verksamhet

Om du tycker att det talas AI överallt, tror du rätt. I affärstidningar, populärkulturen och i den offentliga debatten är AI ett ständigt hett ämne. AI omger oss överallt – från science fiction-filmer till de algoritmer som hjälper oss fylla i formulär automatiskt.

Det är spännande att tänka sig vad AI kan betyda för affärsappar. Många företagsledare vet med sig vilken effekt AI kan ha för att öka effektiviteten eller förbättra kundens upplevelser. Men för många kan det vara svårt att införa AI i verksamheten. Förr var det bristen på specialiserad AI-kompetens, höga kostnader och komplexa anpassade lösningar som hindrade de flesta företag att införa AI – förutom de alla största och mest tekniska företagen.

72 procent av cheferna tror att AI kommer vara en konkurrensfördel i framtideni

Som tur är ingår nu AI som en grundläggande komponent i en ny generation affärsappar. AI kompletterar – inte ersätter – användarnas egen kunskap genom att detta tillämpas i deras dagliga arbetsflöden. Med dessa AI-lösningar blir det enklare att få fram användbara insikter och skapa feedbackloopar som kan ligga till grund för dataunderbyggda beslut. Omvandlingen börjar med att alla data i din organisation kopplas samman, så att AI och människa kan arbetar sida vid sida för att skapa fler insiktsfulla kopplingar. Människan och AI fungerar bättre när de arbetar tillsammans.

Utmaningar för dagens företag

Det sätt vi arbetar på och den takt verksamheten utvecklas i har förändrats dramatiskt på bara några få år. Men det finns en par gemensamma problem som de flesta branscher brottas med.

Vattentäta skott mellan data

Många organisationer har system som inte kopplade till varandra, kanske på grund av gammal teknik eller företagsförvärv, eller till och med avsiktligt. Det kan bli ett stort problem, eftersom det då inte går att få fram någon enhetlig och samstämmig information, ingen komplett bild över kunderna, ingen överblick över olika avdelningar och ingen möjlighet att se helheten på ett korrekt sätt.

Ständigt större förväntningar

Kunderna förväntar sig att du redan vet vad de vill ha. Aktieägarna förväntar sig större vinst. Företagsledningen förväntar sig högre produktivitet från färre arbetare. Och medarbetarna förväntar sig att tekniken ska vara lika enkel att använda och komma åt som konsumentteknik. Trycket ökar från alla håll.

Missade affärsmöjligheter

För dagens företag sker allt i snabbare takt. Det är svårt att hålla jämna steg och omöjligt att tänka framåt om allt du ser är problem och bara ser affärsmöjligheter i backspegeln. Bristen på flexibilitet blir avgörande. Om du inte ser möjligheterna i realtid kan du aldrig skapa några trender – oavsett hur mycket du rationaliserar verksamheten.

71 procent tror att deras sektor har påverkats eller kommer att påverkas av AI.iii

Transformera på dina villkor

AI som enkelt kan anpassas till teamets arbetsflöden och utnyttjar deras expertkunskaper hjälper dig att hantera utmaningar som vattentäta skott mellan data, höga förväntningar och uteblivna affärsmöjligheter. Alla moderna organisationer behöver:

Affärer utan silor

Samordna relationer, processer och data mellan olika appar och ge medarbetarna bättre överblick och kontroll så att de kan utföra arbetet bättre.

Värdefulla insikter

Använd uppkopplade data, analyser och vägledning för att fatta proaktiva beslut om hur du kan förbättra kundinteraktioner och organisationens resultat.

Lösningar byggda för att utvecklas

Välj en plattform som är skalbar, säker och flexibel. Få direkt åtkomst till de verktyg och funktioner du behöver för att få snabbare insikter och svar.


Vad skulle hända om marknadschefen kunde gå igenom aggregerade data och identifiera den svagaste punkten i försäljningstratten?

Den chefen skulle få fram marknadsförings- och försäljningsmaterial som förbättrade kundupplevelsen och gav säljteamet de resurser de behöver för att ta hem fler affärer. När medarbetarna får tillgång till modern och intelligent teknik som kopplar ihop organisations-, kund- och marknadsdata – som är tillgänglig oavsett var de arbetar – blir alla mer motiverade.

Vad skulle hända om ditt efterlevnadsteam automatiskt kunde ta emot aviseringar om misstänkta transaktioner?

Teamet kan granska om transaktionen är bedräglig innan den skadar verksamheten. När AI är inbyggt i systemen och processerna går det direkt att hitta mönster, föreslå åtgärder och automatiskt varna för problem.

Vad skulle hända om arbetsledaren för kundtjänst kunde skriva svarsmanus så att virtuella handläggare hanterade nya problem som uppstod?

Arbetsledaren kunde då proaktivt förbättra upplevelsen för många kunder direkt, innan problemet blir för allvarligt. Med rätt verktyg går det att träna AI-modeller som proaktivt tillgodoser kundernas behov utan att vara beroende av insatser från IT-avdelningen.

Kom i gång med AI

Forskning från PwC visar att den globala bruttonationalprodukten (BNP) kommer att vara 14 procent högre år 2030 tack vare AI. Det motsvarar ett tillskott på 15,7 biljoner USD, vilket innebär att AI är en stor kommersiell möjlighet.iv AI är därför självklart något att satsa på, men det måste göras rätt.

Med de framsteg som gjorts inom molnbaserad databehandling är det nu mycket enklare att utveckla banbrytande intelligens. Med färdiga AI-lösningar kan du snabbt uppnå fördelar utan stora investeringar. Med dessa riktlinjer kommer du snabbt i gång.

1. Utgå från ett verksamhetsproblem.

Implementera AI med ett tydligt mål att maximera avkastningen på investeringen. Ta reda på vilket problem du vill lösa, hur du kan använda insikter för att förbättra verksamheten och hur du ska mäta resultatet.

2. Ha ett brett perspektiv när du funderar på vilka datakällor som kan användas.

Ju mer högkvalitativa data AI kan arbeta med, desto bättre resultat blir det. Leta i hela företaget efter data som kan hjälpa dig lösa problemet.

3. Använd mänsklig intelligens.

för att definiera vilken roll AI ska ha. Det är människor som bygger företag och tekniken ska utgöra ett stöd för dessa människor. Använd dina medarbetarens expertkunskaper för att undersöka var AI får störst effekt. Utgå därifrån och implementera i din egen takt.

4. Välj de verktyg som fungerar för just din verksamhet.

Du behöver AI-lösningar som är integrerade i de verktyg ni redan använder, och som är skalbara, säkra och tillräckligt flexibla så att även de som inte är IT-proffs kan få tillgång till användbara insikter i sina dagliga arbetsflöden.

Dynamics 365 AI-lösningar

Microsoft Dynamics 365 använder AI för att förbättra, inte ersätta, färdigheterna och upplevelsen hos företagets användare. Genom att komplettera deras expertkunskaper med AI kan de arbeta mer proaktivt inom sina kärnkompetenser. En mängd affärslösningar ingår, bland annat flera som utformats speciellt för att skapa insikter med hjälp av AI. Dessutom samverkar alla Dynamics 365-lösningar med de välbekanta Office 365-verktygen som du förmodligen redan använder.

Om data och affärsprocesser samordnas över hela din organisation, kan Dynamics 365 AI-apparna generera användbara insikter tack vare den revolutionerande intelligens som nu är tillgänglig för alla. Med dessa lösningar får de personer som har störst behov rätt förutsättningar att komma i gång själva med AI och använda sin egen kunskap för att definiera problemet, sätta upp parametrar och uppnå resultat.

AI i praktiken

Skapa en digital feedbackloop med Dynamics 365 AI-lösningar så att du löpande kan förbättra din verksamhet genom insikter och dataunderbyggda beslut. De företag som använder sig av AI förväntar sig att deras totala intäkter kommer att öka med minst 39 procent under en kommande treårsperiod.3

Med de fördefinierade insikter som bygger på Dynamics 365 AI kan din organisation:

Använd AI på ditt eget sätt

med produkter och vägledning som alla oavsett kompetens och kunskapsnivå kan använda.

Stärka era befintliga affärsarbetsflöden

med AI-verktyg utformade efter hur människor arbetar.

Samordna organisationens sätt att arbeta med AI

genom att implementera problemlösningsfunktioner hos alla avdelningar i företaget, inte överlåta ansvaret på IT-avdelningen.

Skapa personanpassade kundupplevelser som är mer relevanta

med intelligent automatisering som baseras på anslutna kund- och marknadsdata.

Komplettera medarbetarnas expertkunskaper

genom att förse dem med intelligenta verktyg så att de kan uppnå mer.

Dra nytta av Microsofts innovationer inom AI

för alla plattformar, produkter och tjänster som utgör kärnan i ert företag.

Kundcase

Tivoli Gardens i Danmark är världens näst äldsta nöjespark med över 4,5 miljoner besökare varje år. Företaget har alltid prioriterat kundupplevelsen och fortsätter sin långa tradition av att arbeta med fantasi och innovation med hjälp av Dynamics 365 Customer Insights.

”Dynamics 365 Customer Insights gör att vi får en helhetsbild av dem som har köpt våra pass och andra besökare, och denna heltäckande inblick kommer att utgöra grunden för optimeringen av våra möten på alla platser och kundernas hela upplevelse på Tivoli.”

Michala Svane
Vice President of Sales and Marketing, Tivoli Gardens

Utnyttja AI på ett sätt som passar just ditt företag

Om personalen får möjlighet att använda AI på rätt sätt i sitt dagliga arbetsflöde, kan företaget arbeta proaktivt och fatta mer välgrundade beslut. Med Dynamics 365 AI får de som arbetar närmast problemet rätt förutsättningar att lösa det. Det blir möjligt tack vare bredden i lösningarna, med fördefinierade insikter som samordnar data och förbättrar dem med avancerad intelligens.

Microsoft har många års erfarenhet av att utveckla programvara och den här erfarenheten använder vi för att implementera och ständigt öka säkerhetsmedvetandet och förbättra de hotbegränsande metoderna som skyddar dina tjänster och data. Microsoft värnar också om en ansvarsfull användning av AI och stöder AI for Good som arbetar för en bättre värld genom att tillämpa den här tekniken.

Se till att alla i organisationen alltid har tillgång till AI. Med Dynamics 365 AI kan de snabbt få fram användbara insikter och uppnå bättre resultat.