Gå vidare till huvudinnehållet

Välja den bästa CRM-lösningen för ditt företag

Att välja ett CRM-system (Customer Relationship Management) börjar med att utvärdera företagets behov och mål, eftersom den bästa CRM-programvaran är den lösning som passar just ditt företag.

Alla CRM-lösningar är inte lika bra

Kunderna har större förväntningar än någonsin tidigare. För att vara konkurrenskraftigt måste ditt företag leverera kundupplevelser av hög kvalitet, och för det krävs en stark CRM-lösning. ”CRM förblir både den största och den snabbast växande programvarukategorin för större företag”, enligt Gartner.i

Ditt företag behöver inte vara stort för att dra nytta av fördelarna med en CRM-programvara. Varje företag behöver en CRM-lösning som kopplar samman alla relevanta data och visar dem på ett intelligent sätt för säljare, marknadsförare, fältservicetekniker och kundtjänstens personal.

1 Pressmeddelande från Gartner. Enligt Gartner växte världsmarknaden för CRM-programvara med 15,6 procent under 2018. Juni 2019.
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-17-gartner-says-worldwide-customer-experience-and-relati

Två personer som pratar

Grundläggande till avancerad CRM

Innan du kan välja den bästa CRM-lösningen för din organisation är det viktigt att du förstår vad CRM är och varför det är viktigt. Du kan fräscha upp dina kunskaper i Vad är CRM.

Alla företag bedriver CRM på någon nivå, men i många fall finns det mycket mer att göra. En del organisationer använder en informell process som kanske innehåller kalkylblad och fästisar, medan andra har flera programvarulösningar som inte fungerar tillsammans.

Dessa system lyckas dock inte ge företagets olika team en fullständig översikt över alla kundrelationer. Med rätt CRM-lösning kan alla kontaktpunkter med kunden spåras och analyseras, så att du kan:

 • Öka livstidsvärdet för leads, intäkter och kunder.

 • Personanpassa kundupplevelser och marknadsföringsinsatser.

 • Öka kundnöjdheten och fördjupa kundengagemanget

 • Ge proaktiv och förebyggande fältservice som bygger ditt varumärke.

 • Hitta användbara insikter som kan få företaget att växa.

Den bästa CRM-lösningen är uppkopplad och intelligent

För kunderna finns det mer att välja på än någonsin tidigare, så en bättre kundupplevelse spelar stor roll. Det enda sättet att utveckla kundrelationer och skapa varumärkeslojalitet är att verkligen förstå sina kunder. Och det går inte att förstå det du inte kan se.

Genom att ansluta alla dina kunddata kan du fatta trygga och dataunderbyggda beslut som kan stärka kundrelationerna och utveckla ditt företag. Med intelligenta data kan du dessutom fatta bättre beslut snabbare.

Personer som sitter vid bord

Så här kommer du i gång

Börja med att bedöma verksamhetens behov eftersom den bästa CRM-lösningen är den som passar företaget bäst.

Fundera över era mål och behov

Börja efterforskningarna utifrån några frågor om företagets befintliga processer, behov och mål.

 • Var finns dina kunddata i dag? Vem har till gång till dem?
 • Har ni den typ av säkerhet och de kontroller som behövs för att upprätthålla sekretess och regelefterlevnad?
 • Är kunddata tillgängliga för team inom såväl försäljning som marknadsföring, fältservice och kundtjänst?
 • Hur använder ni data som ni redan har om kunder och potentiella kundrelationer?
 • Hur mycket tid ägnar medarbetarna åt rutinmässiga, repetitiva uppgifter och dataregistrering i CRM?
 • Vad behöver ni göra för att få en helhetsbild av kunderna?
 • Förstår ni hur kunderna interagerar med varumärket under kundens färd?

Gå igenom det grundläggande

Nu när du har fått en klar bild över den nuvarande situationen och funderat över hur en CRM-lösning skulle kunna förbättra saker och ting, är det dags att ta en titt på de grundläggande funktioner som alla bra CRM-system borde ha.

 • Dataanslutning – Alla CRM-lösningar du tittar på måste kunna ansluta till alla datakällor och affärsprocesser som företaget använder, och göra dessa data tillgängliga för alla som behöver dem.
 • Leverans i molnet – En SaaS-lösning (programvara som en tjänst) som levereras via molnet innebär mindre IT-underhåll, löpande uppdateringar som håller programvaran aktuell och större säkerhet än de flesta organisationer själva har möjlighet att uppnå.
 • Mobil åtkomst – Sättet att arbeta och arbetsplatsen har förändrats och medarbetarna behöver ha tillgång till data och system på alla sina enheter, oavsett var och när de arbetar.

Kontrollera att lösningen är enkel att använda

Det sista företagets team behöver är ett nytt, krångligt system att lära sig, eller ett som hämmar produktiviteten i stället för att förbättra den. Tänk igenom hur en CRM-lösning skulle påverka det dagliga arbetet genom att ställa frågor som dessa:

 • Kan lösningen integreras på ett enkelt sätt med användarnas dagliga arbete?
 • Kan den fungera på det sätt som användarna arbetar, utan att de behöver utföra en massa extra steg och mata in data flera gånger?
 • Hur mycket utbildning krävs för att alla ska komma i gång?
 • Är lösningen intuitiv så att medarbetarna börjar använda den snabbt, och du får en snabbare avkastning på investeringen?
 • Får ni det stöd ni behöver med lösningen, och finns det utrymme att växa om företaget och behoven förändras?
Två personer som pratar

Så här skaffar du den bästa CRM-lösningen

Nu när du har gått igenom det grundläggande kan du börja fundera på vilka funktioner som gör en bra CRM-lösning till den bästa CRM-lösningen för dig.

Integration med era data och processer

Detta är en nyckelfunktion som gör att en del lösningar framstår som bättre än andra. Vissa CRM-lösningar fungerar med, och till och med inom, de e-post- och produktivitetsappar som ni redan använder. Om de fungerar tillsammans med era befintliga arbetsflöden krävs inte lika mycket utbildning.

Integrerade lösningar sparar tid genom att samma data inte behöver registreras flera gånger i flera system. Eftersom en integrerad lösning ansluter till alla befintliga data, skapar dessa lösningar en komplett bild av kundrelationerna och utgör en enda tillförlitlig källa för beslutsfattande. På så sätt kan en organisation med silostruktur förvandlas till en dataunderbyggd organisation.

Intelligent automatisering

Alla CRM-processer kan förenklas och utföras snabbare med intelligent automatisering. Skulle det inte exempelvis vara praktiskt om:

 • Säljarna kunde ägna mer tid åt att bygga relationer och mindre tid åt att övervaka dem, eftersom de vet att CRM-systemet automatiskt föreslår nästa bästa åtgärd?
 • Marknadsföringskampanjer kunde automatiseras och sjösättas i samordning med försäljningsprocesserna?
 • Virtuella handläggare och chattrobotar kunde hantera rutinmässiga förfrågningar, så att handläggarna fick mer tid för mer avancerad kundtjänst?
 • Underhållet kunde schemaläggas automatiskt med jämna mellanrum, eller till och med utlösas via fjärrövervakning av tillstånd som kräver åtgärder via IoT (Sakernas Internet)?

Artificiell intelligens

En stor fördel med fullständigt sammankopplade data är att de kan analyseras med AI. Mönster som skulle ta dig månader (eller mycket, mycket mer) att identifiera är tydligt synliga för AI. På så sätt kan du sålla fram insikter från verksamheten som kan ligga till grund för dataunderbyggda beslut. Era data är en av era största konkurrensfördelar, vilket kan ge stora vinster om de används på rätt sätt.

Din bästa CRM-lösning

Välj en CRM-lösning som passar dina mål och är så intelligent och lättanvänd och har de funktioner för dataanslutning som organisationen behöver. Microsoft Dynamics 365 omfattar en rad affärsappar med CRM-funktioner som kan användas separat eller tillsammans – så att du kan uppnå dina mål. Du kan dessutom prova lösningen kostnadsfritt.