Gå vidare till huvudinnehållet
En bild av en person som tittar på skärmen på en bärbar dator

Definitionen av CRM

CRM definieras som hanteringen av kundrelationer, vilket är en kategori dataunderbyggda lösningar som hjälper dig hantera, spåra och lagra information som berör befintliga och potentiella kunder.

Om den här informationen lagras i ett centraliserat system kan verksamhetsteamen få tillgång till den information de behöver, när de behöver den.

CRM-systemen ökar effektiviteten genom att samordna uppgifter och data. Utifrån detta använder de relationsintelligens för att skapa användbara insikter för försäljnings-, marknadsförings- och serviceaktiviteter. CRM kan därför definieras som lösningar som hjälper dig att strukturera, sammanställa och automatisera information som kan utgöra stöd för kunderna – och sedan använda informationen för att skapa en bättre kundupplevelse.

Genom att knyta samman den här informationen till en enda lösning kan CRM-systemen skapa en komplett vy över kunderna. Utifrån den kan du skapa bättre upplevelser som bygger lojalitet mot varumärket.


Scenarier där CRM-system kan göra skillnad

CRM-lösningar eller -system innehåller en rad olika funktioner som hjälper organisationer att övervaka och hantera den information de behöver för att kunna ge enastående support för både nuvarande och potentiella kunder.

Lösningarna används ofta inom försäljning, marknadsföring och service. Nedan finns några exempel på hur en CRM-lösning kan göra att ditt team arbetar mer strukturerat och effektivt:

Försäljning

Spåra leads.

Övervaka förloppet med en komplett vy över aktuella leads. CRM-systemen kan spåra – och prioritera – leadstatus, stadium och engagemang.

Övervaka din försäljningspipeline.

Om du vet vilka affärsmöjligheter ditt säljteam arbetar med, förstår du också vilka potentiella intäkter som finns. CRM-systemen kan skapa en enda vy över alla affärer som pågår i en pipeline.

Marknadsföring

Hantera kampanjer.

Skapa digitala kampanjer med din CRM-lösning, spåra kommunikation och resultat samt erbjud rapportering.

Personanpassa köparens upplevelse.

Skapa en kundens färd som baseras på engagemang och erbjud en upplevelse helt anpassad efter kundens behov.

Service

Hantera kundärenden.

Med CRM-lösningar kan du hantera kundernas behov via e-post, direktchatt eller sociala medier.

Dirigera problem vidare för en snabbare lösning.

Med centraliserade data lagras information om varje kund på en enda plats, vilket ger enkel åtkomst och effektiviserar lösningsprocessen.


Fördelarna med CRM

CRM-system kan innebära enorma fördelar för din verksamhet genom ökad effektivitet, bättre kommunikation och en bättre förmåga att möta kundernas behov. Här beskrivs några viktiga fördelar med att implementera CRM-system:

  • Identifiera och engagera rätt kunder. Prediktiva insikter och dataunderbyggda köpbeteenden kan hjälpa dig att identifiera, rikta dig mot och attrahera rätt leads – och sedan konvertera dem till kunder.
  • Förbättra kundkommunikationen. Med en fullständig bild av kunden har alla i försäljningsteamet information om en kunds historik, inköpsmönster och specifika data som kan hjälpa dem att ge den bästa servicen till varje enskild kund.
  • Spåra förloppet genom hela kundens färd. Om du vet var en kund befinner sig i den övergripande försäljningscykeln, blir det enklare att rikta kampanjer och möjligheter som skapar större engagemang.
  • Öka teamets produktivitet. Större synlighet och förenklade processer ökar produktiviteten, vilket hjälper ditt team att fokusera på det som är viktigast.
  • Samordna försäljning, marknadsföring och kundtjänst. I ett CRM-system presenteras en enda vy över kunden, så att alla i teamet förstår var en kund befinner sig under färden och kan erbjuda den bästa servicen.

Vad som är viktigt i en CRM-lösning

När du börjar definiera din CRM-strategi finns det är par viktiga saker att ta hänsyn till:

  • Funktioner för flera kanaler. Du vill ha en CRM-lösning som håller jämna steg med den tekniska utvecklingen. Leta efter ett CRM-system med artificiell intelligens (AI), mixad verklighet samt sociala och mobila funktioner.
  • Business intelligence. Få användbara insikter med en CRM-lösning som sammanväver ledande analyser och business intelligence, så att ditt CRM-system blir något mer än ett grundläggande spårningssystem.
  • Flexibel lösning. Verksamhetens behov kanske förändras i takt med att den växer. Med en skalbar och integrerad lösning som bygger på en säker plattform får du den flexibilitet som krävs för dina behov, oavsett verksamhetens storlek.
  • Artificiell intelligens (AI) och dataunderbyggda insikter. Dagens CRM-lösningar består av så mycket mer än tidigare CRM-lösningar. När verktyget samlar in data kan system med AI skapa prediktiva insikter som gör det möjligt att fatta smartare beslut som baseras på köparens beteende.

Skaffa CRM-funktioner med Dynamics 365

Med Dynamics 365 kan du digitalisera verksamheten genom ett helt nytt sätt att arbeta med affärsappar – sömlösa appar som fungerar utmärkt fristående och ännu bättre tillsammans. Skaffa de CRM-funktioner du behöver genom modulbaserade appar som är moderna, intelligenta, enhetliga och anpassningsbara.

Dynamics 365 omfattar CRM-funktioner genom följande appar: