Gå vidare till huvudinnehållet

Vad är CRM?

CRM står för Customer Relationship Management (hantering av kundrelationer). Det är en kategori integrerade, databaserade programvarulösningar som förbättrar interaktionen med kunden och sättet du gör affärer med dem. Med CRM-system kan du hantera och underhålla kundrelationer, spåra försäljningsleads, marknadsföring och din pipeline, och du får data du kan agera utifrån.)

Varför bör du implementera en CRM-lösning?

Med en CRM-lösning kan du öka lönsamheten genom att rationalisera administrativa processer inom försäljning, marknadsföring och service. På så sätt kan du i stället fokusera på att bygga upp och underhålla de kundrelationer som har störst betydelse. En kraftfull CRM-lösning består av en mångsidig plattform där allt som är avgörande för att utveckla, förbättra och behålla kundrelationerna lagras. Utan stöd från en integrerad CRM-lösning kan du gå miste om tillväxtmöjligheter och förlora intäkter eftersom du inte har optimerat verksamhetsprocesserna eller fått ut mesta möjliga från dina kundrelationer eller försäljningsleads.

Anta att du tappar bort kontaktinformationen för en kund, och sedan får reda på att kunden i stället gått till en konkurrent. Eller att två av dina bästa säljare riktar in sig på en och samma kund, vilket bara leder till en irriterad kund och improduktiv intern konkurrens. Utan ett centraliserat och automatiserat CRM-system kanske personalen missar kundkontakter och går miste om affärsmöjligheter.


Vilka fördelar finns med CRM?

Små företag som vill växa.

If you want a competitive edge in your marketplace, CRM software might give it to you. CRM can take the burden of IT management off your employees by automating your business processes so you can focus on what's important: leading your business to succeed.

Branschledare som vill ha storskaliga lösningar.

Förenkla och förbättra även den mest komplicerade kundkommunikationen med en uppsättning/// CRM-verktyg som kan skalas efter dina behov.


Fördelarna med att använda Dynamics 365 for CRM

Med Dynamics 365 får du CRM-programvara som fungerar som en anpassningsbar, flexibel lösning som passar din verksamhets behov. Välj en fristående app som uppfyller ett visst affärsområdes behov, eller använd flera CRM-verktyg som tillsammans utgör en kraftfull integrerad lösning.)

Marketing: Skapa en bättre kundens färd

Skapa marknadsföringskampanjer i flera kanaler, vårda säljklara leads och samordna dina försäljnings- och marknadsföringsteam med planerings- och spårningsverktyg som integreras med dina befintliga appar och tjänster.

WhitePaper

Odla dina leads

 • Genomför flerkanalskampanjer med e-postmarknadsföring, webbinnehåll och event.
 • Rikta in dig på passande målgrupper utifrån LinkedIn-interaktioner med hjälp av Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
 • Personanpassa köpupplevelsen genom att anpassa kundfärder utifrån användarnas engagemang.

Fatta bättre beslut

 • Få insikter om ditt varumärkes anseende och marknad med hjälp av dataanalyser i realtid.
 • Prioritera leads med hjälp av olika modeller för leadbedömning.
 • Skapa anpassade instrumentpaneler där du kan analysera de data som betyder mest för ditt företag.

Snabb anpassning

 • Automatisera processer för en bättre serviceupplevelse.
 • Använd artificiell intelligens (AI) som du vill få bättre underlag för verksamhetens beslut och driva innovation.
 • Använd Microsofts molnbaserade plattform om du vill sänka driftkostnaderna och förenkla distributionen i hela infrastrukturen.

Sales: Ge säljarna bättre förutsättningar att skapa personliga kontakter med kunderna

Gå ett steg längre än vanligt säljstöd och få bättre förståelse för kundernas behov, engagera effektivare och vinn fler affärer. Sälj smartare med inbäddade insikter, odla relationer, höj produktiviteten, öka försäljningsresultatet och innovera med en modern och anpassningsbar plattform. Använd AI-funktioner för att spåra kundrelationer och automatisera försäljningsarbetet med sammanhangsbaserade ledtexter som följer försäljningsstrategin.

Låt verksamheten växa

 • Ta hem fler affärer med en dynamisk, händelsebaserad försäljningsprocess.
 • Bygg upp din pipeline med leads och potentiella kunder av hög kvalitet från olika källor.
 • Mät vad som hänt tidigare och identifiera ledande indikatorer för framtiden.

Håll fokus

 • Hitta rätt potentiella kunder och befintliga kunder.
 • Se till att du alltid vet vilken åtgärd som bör utföras härnäst för att utveckla relationen.
 • Skapa ett högpresterande försäljningsteam.

Vinn affärer snabbare

 • Kommunicera och samarbeta kring strategiska avtal.
 • Skapa personanpassat engagemang genom att anpassa köparens färd.
 • Arbeta var du vill och när du vill.

Customer Service: Smidigare service oavsett kanal

Erbjud guidad, intelligent service och support i alla kanaler, med en unik möjlighet att arbeta i dina befintliga system. Förse kunder och handläggare med de verktyg de behöver för att få en snabb och korrekt lösning – varje gång.

Förbättra kommunikationen

 • Se till att kunderna snabbt och enkelt kan kontakta dig genom servicealternativ i flera kanaler.
 • Öka tillgängligheten för din service genom servicerobotar med AI, och frigör handläggarna för interaktioner som ger större värde.
 • Lös problem snabbt med hjälp av dataanalyser och förebyggande kundvård.

Personanpassa servicen

 • Leverera värde vid varje interaktion med en komplett vy över kunden.
 • Guida handläggarnas åtgärder mot optimala resultat med hjälp av intelligent automatisering.
 • Skapa möjligheter till mer- och korsförsäljning med sammanhangsbaserade kunddata.

Rationalisera kundtjänsten

 • Förbättra servicen baserat på feedback från undersökningar, diskussionsforum och social avlyssning.
 • Se till att nya handläggare snabbt kommer i gång med utbildningsalternativ direkt i appen.
 • Optimera servicepersonalen genom att allokera resurser utifrån servicetrender du kan övervaka i realtid.

Field Service: Ge handläggarna större förutsättningar att skapa en bättre kundupplevelse

Rationalisera schemaläggning, lagerhantering och effektivitet på plats. Erbjud funktioner för snabb och transparent kommunikation och spårning, så att kunderna kan hålla kontakt med dina medarbetare som jobbar på fältet.

Effektivisera verksamheten

 • Identifiera och lös problem snabbare med IoT (Sakernas Internet).
 • Sänk kostnader med prediktivt underhåll.
 • Automatisera arbetsorder, schemaläggning och beordring.

Ge fältpersonalen bättre förutsättningar

 • Gör teknikerna på plats effektivare med mobil åtkomst till kontorets data.
 • Leverera mer personlig service genom kunskaper om kundens preferenser och historik.
 • Gör det möjligt för teknikerna att arbeta hands-free med innovativ teknik som headset och mixad verklighet.

Bygg förtroende

 • Ge kunderna möjlighet att i realtid spåra var teknikerna befinner sig och få påminnelser om avtalade tider.
 • Dela snabbt och enkelt information om offerter, kontrakt och tidplaner.
 • Låt kunderna själva schemalägga avtalade tider och övervaka service med en kundportal.

Project Service Automation: Gör projekten lönsammare med integrerade planeringsverktyg och analyser

Ge medarbetarna bättre möjligheter att förutse resursbehov och arbeta tillsammans med verktyg som är lätta att skräddarsy för verksamheten.

Förbättra projekthanteringen

 • Visualisera kostnader och intäkter med hjälp av robusta projektplaneringsfunktioner och intuitiva instrumentpaneler.
 • Förutse resursbehov och ställ prognoser på projektens lönsamhet.
 • Bygg upp kundernas förtroende med hjälp av en modell för serviceleverans som sätter kunden i centrum.

Optimera resurser

 • Få ut mesta möjliga av fakturerbara resurser genom att mäta utnyttjandet med instrumentpaneler i realtid.
 • Förbättra färdighetsbaserade tilldelningar med en enhetlig schemaläggningsmotor.
 • Gör det möjligt för serviceexperter att ansöka direkt använda till relevanta projekt.

Öka produktiviteten

 • Främja samarbete mellan olika team genom integrering med Office 365-appar.
 • Förenkla kontraktsprocessen och samarbeta smidigare med kunder via en säker portal.
 • Skicka, bearbeta och godkänn tid och utgifter när som helst och var som helst för snabbare kundfakturering.