Gå vidare till huvudinnehållet

Förtjäna lojalitet med personlig kundtjänst

Kommunicera med kunder i alla kanaler och på alla enheter

Skapa smidigare supportupplevelser

Gör det enkelt att hitta svar via självbetjäning, communities eller sociala kanaler. Skicka ärenden vidare på ett smart sätt från valfri kanal till rätt handläggare för en snabb lösning.

Använd AI via virtuella handläggare

Automatisera lösningsarbetet och frigör handläggarna för viktigare kontakter. Servicebottarna bygger på det mest avancerade ramverket för AI för kundtjänst och är smarta, snabba och alltid tillgängliga.

HP använder artificiell intelligens för att förbättra kundsupporten.

TITTA PÅ EN VIDEO 

Lös problem med prediktiv kundvård

Håll kunderna nöjda genom att undvika service- och supportproblem. Analysera data från hopkopplade tjänster och vidta åtgärder innan varningssignalerna utvecklas till problem.


Ge snabb och personlig service och support

Hjälp handläggarna till bättre resultat

Intelligent automatisering hjälper handläggarna dynamiskt att vidta rätt åtgärder, genom att de får relevant information i rätt ögonblick via ett enda användargränssnitt.

Personlig service med en helhetsvy över kunden

Skapa värde vid varje kontaktpunkt. Genom en helhetsvy över varje kunds resa kan handläggarna förutse behoven och personanpassa alla kontakter.

Ge dina handläggare bättre förutsättningar med AI för kundtjänst

Ge dina handläggare större möjligheter att bli mer produktiva och undvika eskaleringar. Med bottar som använder sammanhangsberoende data om kunderna och din verksamhet kan handläggarna göra smarta rekommendationer.

Utnyttja möjligheterna till större intäkter

Använd service och support som ett säljargument eller en möjlighet till korsförsäljning genom att ge handläggarna större möjligheter via rekommendationer som bygger på maskininlärning.


Lär dig något från varje kontakt

Lär från dina kunder

Skapa möjligheter att förbättra serviceupplevelsen via direkt feedback från enkäter, diskussionsforum och social avlyssning.

Omvandla insikter till åtgärder

Förbättra servicen genom målinriktade analyser av kontaktcentrets verksamhet och verksamhetskritiska data. Belöna föredömliga beteenden med individbaserade spel och teamtävlingar.

Bättre introduktion och kom igång snabbare

Få en snabb introduktion av nya handläggare och håll dem uppdaterade om nya funktioner och de bästa metoderna med skräddarsydd, inbyggd utbildning som alltid är tillgänglig.

Skapa en snabbfotad supportmodell

Optimera bemanningen och fördela resurser utifrån populära kanaler, trendproblem och vilken kompetens som behövs för att hantera variationer som uppstår dagligen och över tiden.


Skapa en modern och anpassningsbar plattform

Kom igång snabbt

Kom snabbare ut på marknaden och anpassa apparna efter era behov, med visuella redigerare utan kodning och verktyg som gör det enkelt att skapa och distribuera webb- och mobilappar.

Skapa en enhetlig servicemiljö

Uppnå mer engagerade upplevelser genom att automatisera processerna mellan Dynamics 365-appar och externa system.

Investera med tillförsikt

Sänk kostnaderna, minska tiden och krånglet med en global infrastruktur, och skydda dina data med marknadens bästa data center.

Arbeta innovativt

Utveckla dina kundkontakter med AI-underbyggda insikter som hjälper dina team att uppnå rätt resultat.

Prova Dynamics 365 for Customer Service


Chatta med en säljare

Öppet måndag–fredag
9.00–17.00.

Skicka en förfrågan om att vi kontaktar dig

Låt en Dynamics 365-expert kontakta dig.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN