Gå vidare till huvudinnehållet

Funktioner i Dynamics 365 for Customer Service

Personanpassa kundtjänsten och skapa en smidigare supportupplevelse i alla kanaler och på alla enheter.

Ge snabb och personlig service och support

Leverera värde vid varje kontaktpunkt

Genom en helhetsvy över kundens färd kan handläggarna förutse behoven och personanpassa alla kontakter.

Hjälp handläggarna till bättre resultat

AI-underbyggda insikter hjälper handläggarna dynamiskt att vidta rätt åtgärder, genom att de får relevant information i rätt ögonblick.

Lös problemen proaktivt

Undvik service- och supportproblem med prediktiv kundvård. Analysera data från anslutna enheter och vidta åtgärder innan varningssignalerna utvecklas till problem.

Kommunicera med kunder i alla kanaler och på alla enheter

Gör det enkelt att hitta svar via självbetjäning och communities. Skicka ärenden vidare på ett smart sätt från valfri kanal till rätt handläggare för en snabb lösning.

Lär dig något från varje kontakt

Förbättra handläggarnas resultat

Förbättra kundkommunikationen genom att analysera kontaktcentrets verksamhet och handläggarnas kontakter. Främja föredömliga beteenden med individbaserade spel och teamtävlingar.

Bättre introduktion och kom igång snabbare

Få en snabb introduktion av nya handläggare och håll dem uppdaterade om nya funktioner och de bästa metoderna med skräddarsydd, inbyggd utbildning.

Skapa en snabbfotad supportmodell

Optimera bemanningen och fördela resurser utifrån populära kanaler, trendproblem och vilken kompetens som behövs för att hantera variationer som uppstår dagligen och över tiden.

Förnya med AI-underbyggda insikter

Uppnå det bästa resultatet

Ge kundtjänstcheferna bättre förutsättningar att fatta dataunderbyggda beslut som ökar kundnöjdheten och arbetsstyrkans produktivitet med hjälp av Dynamics 365 Customer Service Insights.

Ta nästa steg