Gå vidare till huvudinnehållet

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Customer Service

Personlig service med helhetsvyer över kunden

Skapa värde vid varje kontaktpunkt och personanpassa varje interaktion. Bli bättre på att förutse kundens behov genom att använda Dynamics 365 Customer Insights och flerkanalsupplevelsen i Customer Service, där du får en komplett översikt över varje kunds färd.

Kommunicera med kunder i de kanaler de föredrar – från chatt, SMS, e-post och telefon till Facebook Messenger. Låt kunderna välja hur de vill komma i kontakt med ditt varumärke genom flerkanalsfunktioner, eller använd ramverket för kanalintegration om du vill lägga till andra kanaler. Håll dig uppdaterad om de senaste kanaltilläggen, och befintliga kunder kan prova Chatt under en kostnadsfri utvärderingsperiod på 30 dagar.

Skapa en enda enhetlig serviceupplevelse via en trådad vy för kundupplevelsen. Alla kunder får en enda, samordnad upplevelse, även om de skickas mellan olika handläggare eller kommunicerar via olika kanaler.

Erbjud de mest relevanta kunskapsartiklarna snabbare och uppnå bättre resultat. Använd relevanssökning för att snabbt identifiera de mest användbara artiklarna. Sök efter och välj artiklar snabbare med hjälp av markerade matchningar av söktermer i resultatlistan.

Gör det möjligt för dina team att förbättra produktiviteten

Optimera handläggarnas resultat och förbättra kundkommunikationen genom att analysera verksamheten och handläggarnas interaktioner med hjälp av Dynamics 365 Customer Service Insights, intelligens för sentiment och en miljö för arbetsledare.

Ge dina handläggare större möjligheter att bli mer produktiva och undvika eskaleringar. Ge smartare rekommendationer med robotar som ger handläggarna sammanhangsberoende data om kunderna och din verksamhet.

Lös ärenden snabbare med samarbete genom hela företaget och gör det enklare för handläggarna att komma i kontakt med ämnesexperter. Genom att använda Microsoft Teams kan handläggarna, oavsett funktion och geografisk placering, lösa komplexa ärenden snabbare.

Dirigera ärenden smartare utifrån ämne eller kanal till den lämpligaste handläggaren. Tilldela ärenden automatiskt till den handläggare som är bäst på att lösa ärendet genom att använda anpassad entitetsroutning som är inbäddat i flerkanalsfunktionerna i Customer Service.

Lär dig av dina kunders feedback som skickas via undersökningar. Mät och vidta åtgärder utifrån kundernas feedback efter varje servicetillfälle genom att kombinera kunddata och undersökningsinsikter från Microsoft Forms Pro – som ingår i Dynamics 365 Customer Service.

Få ut mer av dina data genom en samordnad teknik

Skapa en enda sanningskälla och fatta bättre affärsbeslut med Common Data Service. Få en gemensam förståelse för företagets affärsdata, vilka uppdateras löpande allt eftersom data från olika affärsappar skickas till och från samma datasjö.

Läs mer om Common Data Service

Använd Common Data Model om du vill kunna göra mer med dina data. Se till att kundtjänsthandläggarna refererar till samma kunddata som andra avdelningar i företaget, oavsett vilka affärsprocesser eller appar som används.

Läs mer om Common Data Model

Skapa insikter från dina data med AI när du sammanställer alla dina data på en enda säker plats. Utnyttja dess fulla potential genom att kombinera Customer Service med branschledande AI-appar – bland andra Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service, Customer Insights och Customer Service Insights.

Läs mer om Dynamics 365 AI

Utforska fördefinierade lösningar från Microsoft och våra partners i AppSource.

Provance ITSM

Av Provance ITSM

Dynamics 365

The most Microsoft-centric ITSM and ITAM solution available.

Five9 Cloud Contact Center

Av Five9

Dynamics 365

Intelligent Cloud Contact Center for Microsoft Dynamics 365 and Microsoft Teams

Ta nästa steg