Gå vidare till huvudinnehållet

Utforska funktionerna för Dynamics 365 for Customer Service 

Erbjud uppkopplad support i kanaler med flerkanalsfunktion

Kommunicera med kunder i realtid via chatt

Kommunicera med dina kunder i realtid via Chatt för Dynamics 365 – inbyggt i kommunikationsplattformen Microsoft Teams.

Gör det möjligt att kommunicera via SMS (förhandsversion)

Kommunicera i farten med kunderna via SMS-funktioner. Kunder och handläggare kan kommunicera asynkront med hjälp av textmeddelanden.

Förse dina handläggare med en utförlig översikt över kundens färd

Skapa en flerkanalsupplevelse där det går att hantera flera kundkonversationer samtidigt, vilket ger handläggarna tillgång till kundens hela sammanhang och historik från olika kanaler och över tid.

Ge kunderna kommunikationsalternativ i flera kanaler

Gör det möjligt för kunderna att hantera sina egna ärenden via communityresurser och kunskapsartiklar – eller begära assisterad support via ärenden, SMS eller chatt som betjänas av robotar eller riktiga handläggare där kundernas ärenden skickas sömlöst fram och tillbaka.

Förstå kunderna bättre med sentiment i realtid eller historiska sentiment

Förbättra kundtjänsten genom att göra det möjligt för handläggare och arbetsledare att förstå kundens sentiment i realtid eller historiska sentiment från olika kanaler.

Använd din egen Microsoft Bot Framework-robot (förhandsversion)

Anslut din redan tränade och finjusterade robot som bygger på Microsoft Bot Framework. Då kan du inleda kundkonversationer i flera kanaler och överföra hela konversationens sammanhang till en riktig handläggare om det behövs.

Ge snabb och personlig service och support

Hjälp handläggarna till bättre resultat

Hjälp handläggarna att vidta rätt åtgärder med AI-underbyggda insikter som skickas till dem i rätt tid via ett enda enhetligt gränssnitt.

Leverera värde vid varje kontaktpunkt

Behandla alla kunder som VIP-kunder med hjälp av en helhetsbild av varje kunds upplevelse, så att handläggarna kan personanpassa kundkontakten.

Lös problemen proaktivt

Undvik service- och supportproblem med prediktiv kundvård. Analysera data från anslutna enheter och vidta åtgärder innan varningssignalerna utvecklas till problem.

Kommunicera med kunder i alla kanaler och på alla enheter

Gör det enkelt att hitta svar via självbetjäning och communities. Skicka ärenden vidare på ett smart sätt från valfri kanal till rätt handläggare för en snabb lösning.

Lär dig något från varje kontakt

Förbättra handläggarnas resultat

Förbättra kundkommunikationen genom att analysera kontaktcentrets verksamhet och handläggarnas kontakter. Främja föredömliga beteenden med individbaserade spel och teamtävlingar.

Bättre introduktion och kom igång snabbare

Få en snabb introduktion av nya handläggare och håll dem uppdaterade om nya funktioner och de bästa metoderna med skräddarsydd, inbyggd utbildning.

Skapa en snabbfotad supportmodell

Optimera bemanningen och fördela resurser utifrån populära kanaler, trendproblem och vilken kompetens som behövs för att hantera variationer som uppstår dagligen och över tiden.

Se allt från kundens perspektiv

Undersök, mät och vidta åtgärder utifrån feedback efter varje serviceupplevelse genom att kombinera kunddata och undersökningsinsikter från Microsoft Forms Pro – som ingår i Dynamics 365 for Customer Service.

Förnya med AI-underbyggda insikter

Uppnå det bästa resultatet

Ge kundtjänstcheferna bättre förutsättningar att fatta dataunderbyggda beslut som ökar kundnöjdheten och arbetsstyrkans produktivitet med hjälp av Dynamics 365 Customer Service Insights.

Ta nästa steg