Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Customer Service

Den nya röstkanalen

Få direkt insyn i trender från alla kanaler.

Men en integrerad röstkanal som aktiveras genom Azure Communication Services får du direkt tillgång till värdefulla insikter – från kundens interaktioner till AI-baserad ämnesgruppering – så att du snabbt kan identifiera vilka faktorer som påverkar kundnöjdheten.

Underlätta arbetet med AI.

Lös kundens problem snabbare med AI, inbyggda självbetjäningslösningar som IVR för konversationer samt produktivitetsverktyg i realtid för handläggare, som samtalsavskrifter, sentimentanalys och rekommenderade kunskapsartiklar.

Skapa en äkta flerkanalsupplevelse.

Oavsett om konversationen sker i en kanal för röst eller digital kommunikation får handläggaren en enhetlig upplevelse där han eller hon alltid är uppkopplad. Handläggarna får hela sammanhanget från tidigare kundkontakter från alla kanaler, och kan därmed erbjuda en mycket personanpassad kundupplevelse och uppnå bättre resultat.

Personlig service med helhetsvyer över kunden

Skapa värde vid varje kontaktpunkt och personanpassa varje interaktion. Bli bättre på att förutse kundens behov genom att använda Dynamics 365 Customer Insights, där du får en komplett översikt över varje kunds profil.

Kommunicera med kunder i de kanaler de föredrar – till exempel röst, chatt, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat och LINE med flera – från en och samma arbetsyta för handläggare.

Skapa en enda enhetlig serviceupplevelse via en trådad vy för kundens färd. Alla kunder får en samordnad upplevelse, även om de skickas mellan olika handläggare eller kommunicerar via olika kanaler.

Erbjud support på on-demand med självbetjänings portaler. Ge kunderna tillgång till kunskapsartiklar och AI-baserade virtuella handläggare som löser ärendena snabbt och sparar tid för både kunderna och dina handläggare.

Förse dina team med bättre produktivitetsverktyg

Optimera handläggarnas resultat och förbättra kundkommunikationen genom att analysera verksamheten och interaktionerna. Inbyggda analyser som spårar sentiment i realtid, insikter om kunskapshantering och gruppering av supportämnen i flera kanaler.

Lätt att växla mellan öppna ärenden eller uppgifter. Ge handläggarna möjlighet att arbeta med flera öppna ärenden utan att tappa sammanhanget i pågående arbete.

Engagera experter snabbare med samarbete genom hela företaget. Med Microsoft Teams kan handläggarna lättare få kontakt med ämnesexperter och på så sätt lösa ärendena snabbare – oavsett var de arbetar och med vad.

Dirigera ärenden smartare utifrån ämne eller kanal. Tilldela ärenden automatiskt åt den handläggare som är bäst på att lösa dem, vilket minska kundbortfallet och tiden det tar att lösa ärendet.

Mät och agera utifrån kundernas feedback som du får via undersökningar efter varje servicetillfälle. Kombinera sedan kunddata med undersökningsinsikterna från Dynamics 365 Customer Voice, som ingår i Customer Service.

Förnya din reaktiva servicemodell till en proaktiv och prediktiv modell med hjälp av IoT-diagnostik, uppdateringar av IoT-enheter och ärendehantering på en och samma plattform.

Gör driften effektivare genom att optimera med AI

Hjälp handläggarna att få svar snabbare. AI-baserade förslag läser av sammanhangen i realtid och rekommenderar kunskapsartiklar eller liknande ärenden som handläggarna kan ta del av för att lösa kundens problem snabbare.

Använd insiktsrapportering för att identifiera viktiga trender och automatiseringsmöjligheter bland ämnen, kommunikationskanaler, kunskapshantering och drivkrafter för kundnöjdhet vilket förbättrar supporten.

Förstå kundens interaktioner i realtid med hjälp av sentimentanalyser och översättning. Ge handläggarna det sammanhang de behöver för att styra konversationen mot en positiv lösning.

Utforska fördefinierade lösningar från Microsoft och våra partners i AppSource.

Health Hero for Dynamics

Av Health Hero Inc.

Dynamics 365

Omnichannel digital health engagement & social determinants of health

Dynamics 365 Healthcare Accelerator

Av Microsoft

Dynamics 365

Rapidly develop healthcare solutions using data model and use case templates based on HL7/FHIR

Hitachi Solutions Engage for Health Plans

Av Hitachi Solutions

Dynamics 365

Purpose Built Relationship Management for the Health Plan Industry

Hootsuite for Microsoft Dynamics 365

Av Hootsuite

Dynamics 365

Harness social data to better understand customers, refine sales leads, and optimize marketing

Rescue Live Guide Co-Browse Solution

Av LogMeIn

Dynamics 365

Rescue Live Guide Co-Browse Solution

Provance ITSM

Av Provance ITSM

Dynamics 365

The most Microsoft-centric ITSM and ITAM solution available.

The D365 All-Channel Communications Solution

Av Solgari

Dynamics 365

Solgari is the first all-channel, all-functionality cloud communications solution for Dynamics 365.

Avtex Omnichannel solution for Genesys PureCloud

Av Avtex

Dynamics 365

Avtex's InteractionSync integrates Microsoft Dynamics 365 and Genesys PureCloud

Tenfold Next Generation CTI for Dynamics 365

Av Tenfold

Azure for Web Apps

Tenfold Cloud-Based Next Generation CTI for Dynamics 365 Customer Service and Sales

Ta nästa steg