Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Två personer som tittar på en bärbar dator och antas diskutera programvara för kundtjänst

Programvara för kundtjänst och varumärkeslojalitet

Med programvara för kundtjänst kan du effektivisera arbetsflödet, svara snabbare och ge direkt tillgång till support. På så sätt kan du överträffa kundernas förväntningar, upprätthålla hur varumärket uppfattas och få kunderna att komma tillbaka.

I stället för att belasta supportpersonalen dygnet runt kan du med hjälp av ett kundtjänstsystem ge svar direkt, oavsett var dina kunder finns någonstans i världen. Effektiv service i rätt tid bidrar till att skapa förtroende för din produkt eller tjänst, vilket stärker varumärkeslojaliteten.


Skapa förtroende och se till kunderna återvänder

Med ett tillförlitligt, lättillgängligt och snabbt kundtjänstsystem kan du skapa förtroende hos kunderna. Med en programvara för kundtjänst som kan anpassas efter ditt företag får du följande fördelar:

Lös problem snabbt med funktioner som gör att du kan ...

Dirigera ärenden

Få kundernas förtroende genom att snabbt och effektivt dirigera dem till den bästa lösningen – varje gång.

Effektivisera kundernas förfrågningar

Se till att din process är strukturerad genom att skapa ett effektivt system för ärendehantering, där du kan ansluta till ärendet via en enda vy av kundens produkter, inköp och tidigare supportbehov.

Vidta åtgärder innan problemen uppstår med funktioner som gör att du kan ...

Övervaka anslutna enheter

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning samverkar för att varna dig om ett problem uppstår – innan det drabbar kunderna. Då kan du proaktivt kontakta dem för att reparera eller byta ut produkten.

Automatisera virtuell hjälp

Prioritera kundernas förfrågningar med automatiserade arbetsflöden. Då kan du lättare fördela teamets arbetsbelastning jämnare och skicka problemen till rätt teammedlem.

Öka produktiviteten med funktioner som gör att du kan ...

Skapa personanpassade instrumentpaneler

Gör ditt team mer strukturerat genom att skapa anpassade digitala arbetsytor och instrumentpaneler. Då kan handläggarna effektivisera sina arbetsflöden utifrån sitt eget arbetssätt.

Optimera bemanningen

En programvara för kundtjänsthantering omfattar inbyggd intelligens som gör att du kan övervaka resurser och omfördela arbetsbördan beroende på samtalsvolymen under dagen.

Sänk kostnaderna med funktioner som gör att du kan ...

Använda AI

Frigör tid för handläggarna så att de kan fokusera på de mest värdefulla kontakterna och låt virtuella handläggare hantera enklare frågor.

Erbjuda support med självbetjäning

Skapa en kunskapsbas online eller en självbetjäningsportal där kunderna får tillgång direkt till svaren på de vanligaste frågorna.

Öka kundernas lojalitet med funktioner som gör att du kan ...

Interagera i olika kanaler

Oavsett om det handlar om direktchatt, telefonsamtal, e-post, SMS eller sociala medier kan du skapa ett kundtjänstsystem som gör det enkelt för kunderna att välja den kanal som passar dem.

Personanpassa servicen

Med en fullständig vy av kundens färd kan du förbereda dig på kundens behov och skapa personliga kontakter.

Vad som är viktigt i en programvara för kundtjänst

När du utvärderar en programvara för kundtjänsthantering bör du leta efter ett system med följande funktioner:

AI-baserad support

System med ledande AI-teknik kan ge sammanhangsberoende hjälp och händelsestyrda svar. Med inbyggd intelligens och chattrobotar för handläggare kan ditt team ge de bästa rekommendationerna och på så sätt bättre uppfylla kundernas behov.

Lättanvänt gränssnitt

Håll dig uppdaterad med intuitiva gränssnitt och anpassningsbara instrumentpaneler. Då blir det enklare för ditt team att hitta den information de behöver – och ge de svar som kunderna söker efter.

Flexibelt system

Skapa en anpassad lösning som bygger på en flexibel plattform. Då kan du anpassa, utöka eller integrera lösningen med andra verktyg eller program.

Appintegration

Se till att ditt team är effektivt genom att ansluta en programvara för kundtjänst till marknadsföring, försäljning och fältservice.

Bli mer tillgänglig för kunderna

Oavsett om det gäller mobil, sociala medier, e-post eller webben bör du skaffa ett kundtjänstsystem gör att du alltid kan kommunicera med kunderna i valfri kanal.

Kom igång med en programvara för kundtjänst

Skapa varumärkeslojalitet genom att erbjuda anpassad kundtjänst med Dynamics 365 Customer Service. Du kan börja använda lösningen direkt eller bygga ut och anpassa den så att den passar ditt företag. Skaffa de programvarufunktioner du behöver för en lösning som hjälper dig att erbjuda en bättre kundtjänst.