Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Microsoft Forms Pro har bytt namn till Microsoft Dynamics 365 Customer Voice

Med Customer Voice kan du samla in, analysera och agera utifrån kundinsikter på en mängd olika sätt. Det är lätt att integrera Customer Voice i dina vanliga appar eller arbetsflöden med hjälp av den inbyggda integrationen. Samla in feedback direkt med färdiga mallar och reagera snabbt tack vare uppdateringar och textanalyser i realtid.

Reagera snabbt på feedback från användare

Samla in och spåra de kundmått som är viktiga för ditt företag baserat på undersökningsdata, och agera sedan snabbt på de insikter du får fram. Kommunicera med dina kunder genom att samla in feedback direkt, integrera data för att få djupare insikter och vidta åtgärder som baseras på feedback i realtid.

Integrera Customer Voice med andra Dynamics 365-appar så att du får en helhetsbild av dina kunder och skicka ut undersökningar automatiskt vid rätt tillfälle under kundens färd.

Dynamics 365 Marketing

Skapa bättre affärsrelationer i en smidigare upplevelse som gör det möjligt att få fler leads, stärka marknadsföringsfunktionen och öka dina försäljningsmöjligheter.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Insights

Använd en intuitiv och flexibel kunddataplattform för att hitta insikter och skapa personanpassade kundupplevelser.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Service

Skapa samhörighet med varumärket och kundlojalitet och ge dina team bättre förutsättningar med effektivare data och enhetlig teknik som gör att de kan leverera smidiga, personanpassade upplevelser.

Läs mer

Dynamics 365 Sales

Ge dina säljare bättre möjligheter att ta hem affärer. Tänk längre än transaktioner och interaktioner för att ge dina kunder den unika upplevelse som bygger upp förtroende.

Läs mer