Gå vidare till huvudinnehållet
En person i en klädbutik som tittar på en surfplatta och antas läsa feedback från en kundundersökning

Exempel på frågeformulär för företag

Är dina kunder nöjda eller missnöjda? Hur nöjda? Om du inte har några djupgående och väldokumenterade data som stöder svaren på de här frågorna, kan du använda ett frågeformulär för att samla in viktig feedback. Genom följande exempel på innehåll i frågeformuläret blir det lättare att följa upp hur nöjda kunderna är och upprätthålla företagets konkurrenskraft.


Bästa praxis för att skapa frågeformulär

Innan du börjar utforma frågeformuläret med rätt undersökningsverktyg bör du gå igenom några exempel och ha några bra rekommendationer i åtanke, så att du samlar in resultatet så effektivt som möjligt. Dessa omfattar metodtips som:

Definiera ett tydligt syfte

Otydliga mål leder till otydliga resultat. Så innan du börjar bör du ägna lite tid åt att formulera målet med frågeformuläret, varför du skapar det och hur du ska använda informationen när du har samlat in den.

Håll dig kort och koncis

Kunderna är upptagna, så målet bör vara att de ska kunna utföra undersökningen på mindre än fem minuter. Det ökar inte bara antalet svar från kunderna, det tvingar dig även att fokusera på ett enda mål – vilket i slutänden blir mer användbart och handlingsbart för företaget.

Begränsa antalet öppna frågor

Slutna frågor innebär antingen ett ja- eller nej-svar, att kunden kan välja från en lista med flera alternativ eller välja ett alternativ på en värdeskala. Då blir resultaten mycket enklare att kvantifiera, sortera och analysera. Öppna frågor ger kunderna möjlighet att använda sina egna ord, men begränsa dessa till uppföljningsfrågor eller välj områden där egen feedback behövs.

Fundera på om du ska använda incitament

Det kanske inte alltid är lämpligt, men om det passar målgruppen för din produkt eller tjänst kan det ibland vara bra att erbjuda ett incitament som förbättrar svarsfrekvensen. Människan gillar att få något i utbyte för sin tid, men kom bara ihåg att incitamentet ska vara i proportion till vad du ber dem göra.


Exempel på frågeformulär efter kategori

Frågan om hur man skapar en undersökning kan tyckas överväldigande, men det är faktiskt inte så svårt. Tänk bara på att ta med de typer av frågor som på det mest effektiva sättet ger dig den feedback du vill ha genom undersökningen. Vanliga kategorier av frågor är:

Produktanvändning

Det är här du bedömer kundens behov så att du kan erbjuda effektiva lösningar och samtidigt få värdefull feedback till dina marknadsförings- och produktteam. Nedan finns några exempel:

 1. Hur ofta använder du produkten eller tjänsten?
 2. Hjälper produkten dig att uppnå dina mål?
 3. Vad i produkten eller tjänsten uppskattar du mest?
 4. Vad uppskattar du minst/vad skulle kunna förbättras?

Demografi

Genom att ta reda på vad din kundbas består av blir det enklare för marknadsförings- och försäljningsteamen att följa upp leads för framtida tillväxt. Detta kan du göra genom frågor som dessa:

 1. Hur gammal är du?
 2. Var bor du?
 3. Vilken bransch arbetar du inom?
 4. Vilken inkomstnivå tillhör du?
 5. Vilket civilstånd har du och har du barn?

Eftersom dessa frågor kan vara personliga måste du tillhandahålla flera olika svarsalternativ, och det måste alltid finnas en möjlighet inte lämna något svar. Målet bör vara att respondenterna svarar så ärligt som möjligt, och det gör de inte om de känner olust.

Nöjdhetsskala

Att ta reda på hur nöjda kunderna är, är den främsta anledningen till att skicka ut en undersökning. Men nöjdhet kan vara svårt att kvantifiera. Det är därför en nöjdhetsskala är så användbar. Här kommer några bra tips:

 1. Använd en skala från 1 till 10, där 1 innebär att kunden ”mycket osannolikt kommer att rekommendera till en vän” och 10 innebär att kunden ”mycket sannolikt kommer att rekommendera till en vän”.
 2. Beskrivande skalor är också användbara om kunden får en kort lista med svar att välja mellan, där svaren kan ges i intervallen ”mycket missnöjd” till ”mycket nöjd”.
 3. Bildskalor kan också användas med ledsna, neutrala och glada emojis som representerar ett intervall med hur nöjd kunden känner sig.

Öppen fråga

Med öppna frågor kan kunderna ge svar med sina egna ord i stället för att välja från en flervalslista med färdiga svar. De tar längre tid att analysera och det är inte alltid kunderna fyller i dem eftersom de tar längre tid att besvara. Men du får ofta värdefull feedback från dem. Exempel:

 1. Beskriv vad du anser om upplevelsen av (infoga produktens namn här).
 2. Hur skulle din upplevelse kunna förbättras?
 3. Vad tyckte du var bra med upplevelsen?
 4. Vad kan vår kundtjänst göra bättre?
 5. Har du några ytterligare kommentarer eller feedback?

Livslängd

Mot slutet av undersökningen kan det vara bra att ta med några frågor som gör att du kan upprätthålla kommunikationen med kunden i framtiden, genom en ny uppföljning om du skulle behöva ytterligare insikter. Detta är särskilt användbart om har lagt till nya funktioner för en produkt eller tjänst. Det får också kunderna att känna sig uppskattad och visar att du värdesätter deras åsikter och synpunkter. Du kan till exempel formulera frågor på följande sätt:

 1. Skulle vi kunna få kontakta dig igen angående dina svar?
 2. Skulle du kunna tänka dig att delta i en ytterligare undersökning i framtiden?
 3. Om vi skulle uppdatera vår produkt med ett antal nya funktioner, skulle du kunna tänka dig att ge feedback på dessa?

Börja skapa ett frågeformulär för ditt företags undersökning

Om du förstår kunderna bättre får ditt företag den information som företaget behöver för att växa. Att skapa effektiva frågeformulär är det bästa sättet att få fram dessa viktiga data. Med Dynamics 365 Customer Voice får du de verktyg du behöver för att skapa frågeformulär, fatta strategiska beslut och generera större intäkter.