Skip to main content
Skip to main content

Gör mer med Dynamics 365

Bygg vidare på och utöka funktionerna i Microsoft Dynamics 365 genom att skapa anpassade lösningar som uppfyller dina affärsbehov.

Lägg till fler funktioner med mindre kod

Anpassa Dynamics 365 till ditt företags speciella behov med Power BI, PowerApps och Microsoft Flow. Få bättre insikter från dina data, skapa snabbt plattformsoberoende program med minimal eller ingen ytterligare kod och automatisera dina affärsprocesser.

Kvinna framför en dator
Leende kvinna

Kom åt alla dina Dynamics 365-data på samma plats

Samla alla Dynamics 365-data med hjälp av Common Data Service – en fullt utökningsbar app och dataplattform. Bygg appar med SDK för Common Data Service, eller skaffa en heltäckande vy över dina data om du vill bygga lösningar med hjälp av PowerApps, Power BI och Microsoft Flow.

Utveckla interna tillägg för Dynamics 365

Hantera komplexa affärsfunktioner, få full tillgång till funktionerna i de grundläggande plattformarna och integrera med Dynamics 365-användarmiljön genom att bygga egna lösningar ovanpå de robusta funktioner som redan ingår i Dynamics 365.

Man med hörlurar som sitter framför en dator