Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Bakgrundsbild består av två färger, grön och gul

Kom i gång med en kostnadsfri utvärderingsversion av Dynamics 365

Ta reda på mer om funktionerna i Dynamics 365. Testa en mängd intelligenta affärsappar kostnadsfritt i 30 dagar och lär dig hur du kan anpassa verksamheten snabbt, innovera enklare och göra kunderna nöjdare med en lösning om omfattar mer än vanlig CRM och ERP.

Försäljning

Hjälp säljteamet att fokusera, förbättra produktiviteten och bygga upp kundernas förtroende genom en kostnadsfri utvärderingsversion av en CRM-lösning.

Dynamics 365 Sales

Möt kunderna där de finns, skapa bättre relationer och ta hem fler affärer genom att komma i gång med digital försäljning.

Service

Ta reda på hur du kan erbjuda en enastående serviceupplevelse som motsvarar – och överträffar – kundernas förväntningar.

Dynamics 365 Customer Service

Bygg starka kundrelationer genom att erbjuda personanpassad, uppkopplad service i flera kanaler, där kunderna får en smidigare upplevelse samt snabbare och bättre support.

Dynamics 365 Field Service

Bygg upp kundernas förtroende och sänk driftkostnaderna genom att leverera enastående, proaktiv service som löser kundernas problemen vid första försöket.

Dynamics 365 Remote Assist

Lös problem i realtid – från valfri plats – med en fjärransluten lösning som ökar produktiviteten, minskar reskostnaderna och förbättrar säkerheten.

Små och medelstora företag

Koppla samman försäljning, service, ekonomi och drift om du vill arbeta smartare, anpassa verksamheten snabbare och uppnå bättre resultat.

Dynamics 365 Business Central

Rationalisera processer, öka produktiviteten och förbättra kundrelationerna genom att koppla ihop och hantera verksamheten i ett mindre eller medelstort företag.

Marknadsföring

Upptäck hur du kan skapa sammanhangsbaserade kundresor i realtid med en kostnadsfri utvärderingsversion av Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights

Skapa personanpassade, dynamiska och uppkopplade kundresor med hjälp av inbyggd AI och analys.

Kunddataplattform

Upptäck hur du kan samordna och berika dina kunddata och få insikter om framtida affärsmöjligheter med en kostnadsfri utvärderingsversion av Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights

Skapa personanpassade, dynamiska och uppkopplade kundresor med hjälp av inbyggd AI och analys.

Handel

Ta reda på hur du kan skapa enastående, personanpassade och skyddade köpupplevelser i flera kanaler för både kunder och partner.

Dynamics 365 Commerce

Personanpassa kundernas upplevelse, öka medarbetarnas produktivitet och optimera butiken med en enhetlig och smidig köpupplevelse.

Dynamics 365 Fraud Protection

Skydda dina intäkter och ditt anseende med verktyg som minskar antalet bedrägerier och missbruk, ökar antalet godkännanden och sänker driftskostnaderna.

Ekonomi och drift

Ta reda på hur du kan få bättre överblick över ekonomin och övervaka verksamheten i realtid genom en kostnadsfri utvärderingsversion av en ERP-lösning.

Dynamics 365 Finance

Skydda intäkterna, minimera riskerna och sänk kostnaderna genom att optimera ekonomiverksamheten och fatta bättre beslut.

Dynamics 365 Business Central

Rationalisera processer, öka produktiviteten och förbättra kundrelationerna genom att koppla ihop och hantera verksamheten i ett mindre eller medelstort företag.

Dynamics 365 Project Operations

Gör dina projekt framgångsrika och lönsamma med en enda lösning som hjälper dig att vinna fler kontrakt, optimera resursanvändningen och genomföra projekten snabbare.

Försörjningskedjan

Skapa en mer agil tillverkning och distribution som ger förutsättningar för löpande innovation och kan anpassas efter förändrade verksamhetsbehov.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Få bättre insyn och överblick, maximera tillgångens drifttid, gör planeringen mer agil och driv verksamheten med lönsamhet även under driftstörningar genom att bygga upp motståndskraften i försörjningskedjan.

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Gör orderuppfyllelsen till en konkurrensfördel, och hjälp ditt företag att uppfylla allt större krav på digital handel genom snabb och effektiv orderuppfyllelse.

Dynamics 365 Guides

Erbjud vägledning för uppdraget steg för steg med holografiska instruktioner som hjälper dig att standardisera färdigheter, minska antalet fel och förbättra säkerheten.

Personalhantering

Ta reda på hur du kan ta bättre hand om dina team med en arbetsplats där både personal och affärer växer och frodas.

Dynamics 365 Human Resources

Gör organisationen mer agil, optimera HR-programmen och vitalisera medarbetarnas upplevelser med en ny typ av personalhantering.