Gå vidare till huvudinnehållet
En grupp av personer som antas fundera över definitionen av E R P

ERP-definition

ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning och är ett system som gör det möjligt för företag att automatisera och hantera affärsprocesser inom ekonomi, tillverkning, detaljhandel, försörjningskedja, personalfunktion och drift. Eftersom ERP-system bryter upp datasilor och integrerar information mellan olika avdelningar kan ledare få bättre insikter, optimera driften och fatta bättre beslut.


ERP-exempel från olika verksamhetsområden

Med ERP-system får du en större bild av verksamheten då de kopplar ihop olika områden och avdelningar i organisationen. Zooma in om du vill ta en närmare titt på en viss avdelning eller zooma ut om du vill kontrollera hur verksamheten fungerar i stort. Tack vare denna enda vy kan du ligga steget före problemen, undvika hinder och göra de förändringar som behövs för att få företaget att fortsätta växa.

Många olika avdelningar i en organisation har nytta av ett ERP-system som utnyttjar business intelligence. Här är några exempel på hur tydligt definierade ERP-system kan effektivisera och optimera olika verksamhetsområden.

Ekonomi

Du kan öka lönsamheten, identifiera fel, undvika dubbletter och säkerställa regelefterlevnaden med den business intelligence du kan få fram genom tydligt definierade ERP-system.

Tillverkning

Med ERP-system får du en enhetlig lösning som effektiviserar produktionen och gör att produkterna kan levereras snabbare. Du kan spåra, schemalägga och optimera tillverkning och leverans av produkter. ERP-system medför fördelar för hela kedjan – från produkt till kund.

Detaljhandel

Med ERP-system kan du skapa en smidig, effektiv och samordnad butiksupplevelse. Produktinformation, lager, kundkampanjer och försäljningsdata hanteras centralt vilket effektiviserar både försäljningen i butik och i e-handel.

Försörjningskedjan

Öka optimeringen, förbättra synligheten och effektivisera försörjningskedjan – från försäljning till uppfyllelse. Med ett ERP-system kan du optimera logistiken mellan produktionsanläggningar, distributionslager och transport.

Personalhantering

Genom centraliserade data på en enda plattform kan personalhanteringssystem integreras med ERP-system. Med ett sådant system kan du hantera förmåner, frånvaro och tjänstledighet, erbjudandepaket som syftar till att rekrytera och behålla de bästa talangerna och säkerställa regelefterlevnad.


Funktioner och fördelar med ERP-system

Med insyn i realtid i ERP-systemen kan du fatta bättre beslut, identifiera problem redan innan de inträffar och öka den övergripande produktiviteten.

Genom att ERP-system kombinerar data från en rad olika källor kan du förbättra företagets procedurer. Om du har en helhetsbild över företagets processer kan du snabbt reagera på förändrade krav eller regler och på så sätt se till att alla system följer de regler som krävs över hela världen.

Om du har en heltäckande vy över din verksamhet finns det några vanliga fördelar med tydligt definierade ERP-system:

Optimerad verksamhet

Få större kontroll över frånkopplade områden i verksamheten via automatisering, uppgiftsprioritering och dataintegrering i ERP-system.

Samordnade team

Öka produktiviteten i verksamheten, låt data flöda mellan avdelningar och uppmuntra samarbete genom att bryta upp datasilor.

Enhetliga data

Undvik dubbletter, minska antalet fel och öka precisionen i dina data genom en centraliserad databas med data från alla avdelningar.

Förbättrat beslutsfattande

Skaffa prediktiva insikter och fatta dataunderbyggda beslut med information om din organisation i realtid.

Lägre kostnader

Minska risken för misstag identifiera felen innan de inträffar – med insikter om hela verksamheten kan du öka effektiviteten och sänka kostnaderna.


Välja ett ERP-system för ditt företag

Både stora och små företag har nytta av ett ERP-system. Om din programvara sätter käppar i hjulet för företagets expansion kan det var dags att hitta ett system som gör det enklare för företaget att växa. Det finns många system att välja mellan och då är det viktig att du vet vad du ska titta efter när du utvärderar om ett ERP-system passar din organisation. Följande egenskaper kan vara bra att ta i beaktande när du ska välja ett välstrukturerat, väl anpassat och tydligt definierat ERP-system.

Gjord för tillväxt

Om det finns ett behov av att snabbt kunna anpassa sig efter dagens snabbt föränderliga affärsvärld ska du leta efter ett system som kan växa i takt med din organisation.

Anpassas efter ditt behov

Använd en app eller flera, som kan anpassas, utökas och integreras med andra branschsystem.

Molnbaserad och mobilanpassad

Leta efter en lösning som håller ditt team uppkopplat var de än är – på arbetsplatsen eller ute på fältet.

Mer än ERP

Leta efter appar som ger den mest omfattande bilden av ditt företag. Kombinera CRM, ERP, personalhantering och andra verktyg och koppla ihop alla områden i organisationen.

Koppla ihop och dela

Investera i ett system som bildar en enhetlig upplevelse där du kan koppla ihop och dela data mellan olika appar.


Vilken nytta ditt företag kan ha av Microsoft Dynamics 365

Bryt upp datasilor med Dynamics 365 – intelligenta affärsappar som ger mer än traditionella ERP-system. Koppla samman data och relationer, bygg in intelligens i ditt beslutsfattande och uppnå bättre resultat med en omfattande samling kompletta molnappar.