Gå vidare till huvudinnehållet
En person som använder en bärbar och antas ta reda på varför ett E R P-system behövs

Därför behöver du ett ERP-system

Med ERP-system (ERP) kan organisationer hantera sin verksamhet effektivare och med större flexibilitet – genom att samordna ekonomi, tillverkning, butik, försörjningskedjan, distributionslager och lager.


Vad kan ERP-system göra?

Automatisera rutinarbetet

Ägna din tid åt det som är viktigast genom att automatisera uppgifter som förut krävde tid, arbete och resurser. Automatisera rapporter, ställ in utlösare och aviseringar och tilldela uppgifter åt rätt gruppmedlemmar.

Resursplaneringssystem är ett viktigt verktyg för att göra verksamheten enhetlig inom de många avdelningar som företag måste hantera. Resursplaneringssystem ger insikter och insyn i hela företaget, i stället för flera olika processer, kommunikationssvårigheter mellan avdelningar och föråldrade system.

Skapa en enda källa till information

Oberoende av vilka behov dina kunder och partner har, kan du med ett ERP-system hålla koll på dina tillgångar, din personal och dina mål, så att alla team kan arbeta bättre tillsammans.

Samordna driften

Koppla ihop dina distributionslager, leverantörer, dotterbolag och team med ett enda enhetligt system som ger dig total insyn i försörjningskedjan över hela världen.

Identifiera områden där det behövs stöd

Med fullständig insyn i verksamhetens drift kan du snabbt upptäcka trender, nedgångar eller problem som du behöver se över. Då kan verksamheten drivas med optimal kapacitet.


Fördelarna med ERP-system

Förutom att du får bättre överblick och insyn finns det flera fördelar med att använda ett ERP-system i företaget:

Effektivare drift.

Genom insikter i realtid och prediktiv intelligens kan du snabbt och enkelt identifiera och lösa de problem som utgör hinder för en optimal drift.

Lägre kostnader.

Högre effektivitet, bättre budgetkontroll och automatisering av ekonomiska processer gör att du kan hålla bättre koll på kostnader och identifiera områden som kan förbättras.

Dela metodtips.

Om avdelningarna är ihopkopplade i samma system blir det enklare att dela med sig av kunskap och erfarenheter, så att avdelningarna presterar bättre.

Högre produktivitet hos teamen.

Smidigare drift och en enda central informationskälla bidrar till bättre produktivitet genom att personer, data och processer samordnas.

Smartare strategier.

Med anslutna data slipper du problem med inaktuella kalkylblad och kan i stället planera för företagets tillväxt med dynamiska vyer av framtida strategiska affärsmöjligheter.


Funktioner som ett ERP-system bör ha

När du utvärderar olika ERP-verktyg bör du kontrollera att följande funktioner finns:

Integration mellan olika avdelningar

Leta efter ett system som gör att du kan integrera en mängd olika data och funktioner från hela företaget, till exempel ekonomi, tillverkning, personal, lager och försäljning.

Inbyggd intelligens

Maskininlärning och artificiell intelligens kan ge dig insikter som kan ligga till grund för bättre produkter och kundkommunikation, och hjälpa dina team uppnå bättre resultat.

Anpassningsbar plattform

Anpassa, utöka och integrera din lösning med andra appar, så att ditt ERP-system kan utvecklas i takt med att verksamheten växer.

Integration med andra system

Investera i ett system som bildar en enhetlig upplevelse där du kan koppla ihop och dela data mellan olika appar.

Globala funktioner

Multinationella organisationer måste ha kontroll över vilka landsspecifika krav de måste följa och vilken lokal skattelagstiftning som gäller. Om företaget har verksamhet i hela världen behöver du en global ERP-lösning.


Molnbaserad ERP: Flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt

Tidigare ERP-implementeringar oftast lokala. Men eftersom det nu blivit så enkelt att få tillgång till data i molnet har molnbaserade ERP-implementeringar blivit allt vanligare.

Molnbaserade ERP-system är flexibla, vilket ger dig åtkomst till din information, höjer produktiviteten och kopplar samman dina team var de än arbetar ute i världen. Om de har tillgång till data när de är på språng eller arbetar hos kund, partner eller leverantörer kan de arbeta effektivare och bidra till företagets utveckling.

Eftersom molnbaserade ERP-system är mycket enkla att implementera, kan du spara mycket tid och resurser och slipper problem som kan uppstå vid komplicerade, lokala implementeringar.

Med en månadsvis prenumeration på ett molnbaserat ERP-system slipper du ofta betala en hög startkostnad, vilket kan göra stor skillnad för ett mindre företag.


Ta vara på fördelarna med ERP i ditt företag

Omvandla din verksamhet med Microsoft Dynamics 365 – intelligenta affärslösningar som lätt kan integreras med ERP-funktioner. Eftersom Dynamics 365-apparna är molnbaserade slipper dina team arbeta med vattentäta skott och får en enda enhetlig vy över verksamheten.