Gå vidare till huvudinnehållet
Två personer som tittar på en surfplatta tillsammans och antas planera en E R P-implementering

En guide i fem steg för ERP-implementering

Att implementera ett ERP-system (ERP) är en komplicerad process som kräver en noggrann planering och strategi.

Att integrera klient- och serversystem och processer till en delad plattform kan ta allt från sex månader till två år att genomföra. Flera faktorer – till exempel storleken på din organisation, hur komplicerad din aktuella infrastruktur är, antalet användare och flytten av data från äldre system – påverkar tidsåtgången och kostnaden.

Det kanske krävs ändringar och anpassningar utmed vägen, men för en lyckad implementering är det viktigt att du sammanställer en ERP-projektplan före distributionen. I den här guiden med fem steg får du lära dig de olika stegen i processen och får tips på hur du gör processen smidigare och mer framgångsrik.


Steg 1: Förberedelse och planering

Sätt samman ett team med medarbetare från alla avdelningar som kan utveckla och genomföra projektplanen. Om det finns olika typer av experter i det här teamet får du viktiga synpunkter på hur förändringar av system och processer kommer att påverka den dagliga driften.

Det första steget för det nya projektteamet är att utvärdera nuvarande affärsprocesser för att identifiera vilka av processerna som kan förbättras eller automatiseras med det nya ERP-systemet. Sortera dessa processer i prioritetsordning och använd utvärderingen för att bestämma implementeringens mål och omfattning ur ett strategiskt perspektiv.

Tips! Studera exempel på ERP-system från jämförbara organisationer så att du får en känsla för vad som fungerar bäst i din bransch.


Steg 2: Genomgång av procedurer

Låt projektteamet göra en omfattande genomgång av funktionerna i din nya ERP-programvara. Det finns två syften med den här genomgången:

  • Att projektteamet får bekanta sig med olika aspekter av den nya ERP-lösningen och identifiera vilken kompetens och vilka färdigheter som behöver kompletteras före en bredare driftsättning. Den här erfarenheten kan sedan ligga till grund för utbildning.
  • Att kontrollera vilka manuella processer som kommer att automatiseras med det nya systemet och se till att nödvändiga ändringar görs före driftsättningen så att automatiseringen går smidigt.

Tips! Intervjua viktiga medarbetare från varje avdelning så att du får insikter direkt om hur de aktuella processerna fungerar tillsammans och hur dessa processer kan automatiseras på ett effektivt sätt.


Steg 3: Förberedelse av data

Definiera vilka av dina befintliga data som ska konverteras till det nya systemet och analysera dem. Då kan du göra dig av med oanvändbar och föråldrad information. Om möjligt bör du söka reda på källdokumenten för att verifiera att data är korrekta och kompletta. Lite städning under den här fasen gör stor skillnad då ett ERP-system bara är så användbart som de data som finns i det. Om dina data är överbelastade med felaktig information kommer värdet av den nya ERP-lösningen att påverkas negativt.

När data har kontrollerats och rensats skapar du kalkylblad för att samla in och segmentera användbara data i logiska register, vilket förenklar konverteringen till det nya systemet.

Tips! Ställ upp realistiska förväntningar på processen hos alla – både ledningen och de anställda – och kommunicera regelbundet om hur processen fortlöper. Då känner medarbetarna mindre oro inför förändringarna och får dem att snabbare börja använda den nya programvaran efter lanseringen.


Steg 4: Testning och utbildning

Låt projektgruppen öva med en testdatabas som har fyllts i med en hel veckas verkliga transaktionsdata. På så sätt kan de validera systemets utdata, testa precisionen och se till att integrationerna och gränssnitten fungerar på rätt sätt. Denna praktiska upplevelse av den nya programvaran kan tillsammans med testerna användas av projektteamet för att skapa fusklappar och processdokumentation som kan användas för utbildning i hela företaget.

Vilken utbildningsmetod som är bäst beror på personalen. Personlig utbildning, e-utbildning eller en kombination av båda kan passa bra beroende på hur mycket tid dina medarbetare kan ägna in sig åt utbildningen och var de är placerade.

Oavsett vilken utbildningsmetod du väljer bör du använda dessa förslag för att göra processen mer effektiv för alla som berörs av den:

  • Utbilda teknikintresserade medarbetare till superanvändare på ERP-programvaran. De kan då hjälpa andra användare, vilket frigör IT-avdelningen så att de kan åtgärda större problem.
  • Stärk engagemanget genom att spelifiera delar av utbildningsprocessen med kamratlig konkurrens mellan kollegorna.
  • Skapa incitament till att utföra utbildningen i tid. En kombination av mindre förmåner som lunch eller en extra lunchtimme eller större förmåner som kontantbonus eller extra semesterdagar kan vara ett effektivt sätt att motivera de anställda och göra processen roligare.

Tips! Gör fusklappar och processdokumentation till standardprocedurer som hela organisationen har tillgång till, och uppdatera dem regelbundet.


Steg 5: Driftsättning och utvärdering

Sammanställ en checklista för driftsättningen för dagarna och veckorna efter implementeringen så att allt du behöver är förberett:

  • Systemtestning efter lansering
  • Tidsplan och budget för personalens övertid eller tillfällig personal
  • Kommunikationsprotokoll för systemavbrott
  • Kontroller av nätverkets hastighet och tillförlitlighet
  • Säkerhetskopiering av data

På den dagen driftsättningen genomförs kan det uppstå en hel del frågor och förbered dig på det oväntade. Se till att projektteamet är förberett på att leda sina avdelningar genom processen och att IT-teamet står redo att göra de ändringar och justeringar som behövs. ERP-implementeringen innebär en hel del arbete, men de fördelar för produktivitet och lönsamhet det för mig sig gör det väl mödan värt.

Efter driftsättningen bör du utvärdera ERP-lösningens utdata mot de mål och målsättningar som projektteamet satte upp under planeringsstadiet. Uppfyller det nya systemet målen? Lyckas det automatisera de manuella processerna så som det var tänkt? Om så inte är fallet behövs ytterligare ändringar och anpassningar.

Tips! Undersök om lösningen tillför värde genom att genomföra regelbundna granskningar och jämföra ERP-lösningens utdata med andra prestandamått.


Spara tid, pengar och krångel genom att anlita en lösningsleverantör

Om du redan från början av ERP-implementeringen anlitar en lösningsleverantör ökar chanserna för att projektet blir lyckat och du kan undvika fallgropar och misstag. En lösningsleverantör hanterar inköp, distribution och den första konfigurationen av ERP-lösningen, och många är specialiserade på specifika produkter. En Microsoft-certifierad partner är exempelvis specialiserad på Microsoft-produkter och har certifierade kunskaper om hur Microsofts lösningar bör implementeras. Det innebär att de har den kompetens och erfarenhet som krävs.

Om det finns utrymme i budgeten kan du göra distributionen enklare genom att anlita externa experter som kan handleda processen.

Gör ERP-implementeringen enklare med Microsoft Dynamics 365 Finance och Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

En kompletterande FastTrack-prenumeration och tät integration med Office 365-produkterna du redan använder minskar utbildningskostnaderna och gör distributionen av Microsoft Dynamics 365 Finance och Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management enklare och effektivare. Läs mer om vad du kan göra med en säker och anpassningsbar molnbaserad plattform.