Gå vidare till huvudinnehållet
En person som använder en bärbar dator och antas leta efter rätt E R P-lösning

Hitta rätt ERP-lösning

Utmaningen är inte att hitta innovativa ERP-lösningar utan att begränsa alternativen till en modern lösning som effektivt förenklar de dagliga arbetsprocesserna, följer lagar och regler och kan anpassas allteftersom företaget växer.

Om du känner dig lite stressad över vilken ERP-lösning du bör eller inte bör välja, får du här några tips och verktyg som hjälper dig i ditt sökande.


Varför det är viktigt att hitta rätt ERP-lösning för ditt företag

Med en effektiv ERP-lösning kan du samla alla affärsprocesser tillsammans och på så sätt få ett bättre samarbete, kunna fatta databaserade beslut och öka företagets produktivitet. Leta efter lösningsverktyg som hjälper dig med:

 • Ekonomihantering – förbättra kontrollen över företagets tillgångar, kassaflöde och redovisning.
 • Hantering av försörjningskedja och drift – förenkla hantering av inköp, tillverkning, lager och försäljningsorder.
 • Hantering av kundrelationer – leverera bättre kundtjänst, samtidigt som du ökar möjligheterna till korsförsäljning och merförsäljning.
 • Projekthantering – hantera fakturering och projektövervakning så att företaget kan leverera i tid och inom budget.
 • Personalhantering – attrahera, anställ, hantera och betala anställda som hjälper företaget att utvecklas.
 • Business intelligence – erbjud enkla användarvänliga verktyg som hjälper dig med analys, rapportering och business intelligence.

Allteftersom företaget växer och expanderar globalt kan du och företaget med hjälp av ERP standardisera affärsprocesser så att ni kan arbeta över hela världen och gå in på nya marknader. Tack vare fördelarna med en global ERP-programvara kan du bland annat:

 • Samarbeta mellan flera virtuella organisationer – samarbeta enklare med andra verksamheter, partner och leverantörer i värdekedjan.
 • Lättare expandera till nya marknader – ge stöd till nya platser, geografiska områden och branscher med minimala IT-insatser.
 • Förenkla IT-miljön – standardisera en enskild ERP-lösning och dra nytta av befintliga IT-investeringar.

Tre sätt att hitta rätt ERP-lösning

Att hitta rätt ERP-lösning kan vara besvärligt, men med lite förberedelser kommer du långt. Här finns tre tips som hjälper dig att komma i gång:

 1. Gör hemläxan
  Det är alltid bra att börja med en ordentlig undersökning av affärsbehoven, men det är också viktigt att ärligt ställa sig frågan: "Vilka processer fungerar bra och vad behöver vi hjälp med?" Efter en intern genomgång bör du utvidga dina undersökningar till att titta på vad konkurrenterna gör och vad kunderna förväntar sig.
 2. Undersök de olika alternativen
  När du har fått grepp om dina krav och vilka processer du vill börja med kan du undersöka närmare vilken ERP-teknik som uppfyller dina behov. Börja med att utvärdera din nuvarande situation, och gör även en prognos av var företaget kommer att befinna sig i framtiden, och hitta utifrån detta den ERP-lösning som kan ta dig dit.
 3. Välj partner med omsorg
  Med rätt teknikpartner blir det enklare att distribuera den programvara du behöver, från ekonomihantering till tillverkning och hantering av försörjningskedjan. Det bästa sättet att utvärdera framtida partner är att få en demonstration av deras färdigheter, branschkunskaper och teknik som kan hjälpa dig att nå dina mål.

Tips: Du kanske är redo för en ERP-lösning, men hur är det med resten av personalen? Se till att alla, från användare till IT-chefer, på något sätt engageras i urvalsprocessen.


Fördelar med en modern ERP-lösning

Eftersom det finns en mängd olika ERP-appar är det viktigt att ha två saker i åtanke: ERP-programvaran ska kunna hjälpa dig med de dagliga rutinerna men samtidigt kunna bidra till företagets långsiktiga tillväxt. Den måste omfatta funktioner för olika ekonomi- och driftprocesser, kunna anpassas till dina affärsbehov och även baseras på en modern teknikplattform som gör det möjligt att automatisera affärsprocesser, ger insikter och omfattar funktioner för säkerhet och skalbarhet. Nedan beskrivs några av fördelarna med en modern ERP-lösning.

Rimligt pris

Den lösning du väljer måste ha prisalternativ som fungerar för dig baserat på flera faktorer, bland annat storleken på ditt företag, de funktioner du behöver och var dina data finns. Du bör diskutera alla kostnader med din teknikpartner med den totala ägandekostnaden i åtanke.

Kompatibilitet

Välj programvara som fungerar med och förbättrar de affärsprocesser som du använder i dag. Ett effektivt ERP-system ska vara tillräckligt anpassningsbart för att kunna installeras på en server, lokalt eller i en molnbaserad lösning och kunna visas på företagets alla enheter, som surfplattor och telefoner.

Skalbarhet

En effektiv lösning ska vara enkel att integrera med annan programvara och tjänster som du redan använder, men även kunna anpassas efter hur företaget växer lokalt och globalt. Detta innebär att kunna identifiera nya affärsmöjligheter och expandera verksamheter med möjligheten att skifta mellan olika system.

Säkerhet

Om du funderar på att flytta till molnet bör du leta efter ERP-system som är specialiserade inom nätverk och datasäkerhet. Det är också viktigt att den lösning du väljer gör det enkelt att följa de krav på regelefterlevnad som ställs i din bransch.

Distribution

Vid en migrering till molnet kan implementeringen vara den svåraste fasen när ny ERP-programvara ska integreras. Ta reda på vilka distributionsalternativ du har, som lokala och automatiserade molnbaserade lösningar. Vi ska senare gå in närmare på fördelarna med att ha ERP i molnet.


Vad du bör känna till om ERP i molnet

Det finns många anledningar till varför du bör överväga att ha ERP i molnet, bland annat snabbhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar.

Följande är några andra fördelar med ERP i molnet:

 • Gör det möjligt att snabbt digitalisera verksamheten.
 • Skydda data säkert utanför de egna lokalerna och gör dem mindre sårbara.
 • Undvik inköp av dyr programvara och hårdvara.
 • Visa realtidsinformation på i princip alla enheter.
 • Stöd dina IT-behov utan att behöva anställa IT-personal.
 • Få flexibla alternativ som uppfyller branschregler och utnyttjar investeringar i datacenter för lansering i molnet och på plats.
 • Förenkla och påskynda förändringar i affärsprocesser, integrera smidigt med äldre system, förenkla global regelefterlevnad och skala effektivt.

Se vad en modern ERP-lösning kan göra

Hitta rätt ERP-lösning för din verksamhet med ekonomi- och driftapparna i Dynamics 365 – intelligenta affärslösningar som hjälper dig att skapa tillväxt, fatta dataunderbyggda beslut i realtid på global nivå och digitalisera verksamheten.