Gå vidare till huvudinnehållet
Bild på fabriksarbete

Hur ERP-system förbättrar hanteringen av försörjningskedjan

Företagets resursplanering (ERP) – programvara som hjälper till att automatisera, effektivisera och förbättra viktiga affärsprocesser – är ett verktyg för att samla en organisations aktiviteter inom ekonomi, försörjningskedjan, drift, handel, rapportering och personaladministration på ett enda ställe. Det gör att en organisations ledare enkelt får en samlad bild av verksamheten, utan att de behöver hämta information från många olika källor och fundera ut hur komponenterna kan påverka varandra.

Det är särskilt viktigt att använda ERP i försörjningskedjesystem eftersom det kan spara tid och pengar genom att åtgärderna effektiviseras, vilket i sin tur gör att medarbetarna inte behöver uppdatera information manuellt. Moderna ERP-moduler för försörjningskedjan innehåller också digitala lösningar, till exempel instrumentpaneler, Business Intelligence och IoT-teknik (Sakernas Internet) som gör olika processer ännu enklare, till exempel lagerhanteringen.

Fördelar med att använda ERP i försörjningskedjor

När du övergår till ett ERP-system för försörjningskedjor kan du få en överblick över allt som händer i försörjningskedjan på ett enda ställe. Det gör att du kan fatta mer informerade beslut och bättre analyser, kommunicera bättre med olika avdelningar, kapa kostnader och fokusera på de bästa sätten att utveckla verksamheten.

 • Få insikter i realtid. Med AI-baserade realtidsmått utvärderas företagets distributionssystem hela tiden, för att förbättra försörjningskedjans effektivitet och förmåga att snabbt agera vid driftstörningar och marknadsförändringar.
 • Spara tid och pengar med automation. Genom att minska antalet tidskrävande dagliga uppgifter, till exempel fakturering, via automatisering får medarbetarna mer tid för strategiskt arbete, distributionen går snabbare och regelkraven följs.
 • Avlägsna de vattentäta skotten mellan avdelningar. Du har säkert någon gång upplevt problem på grund av att en avdelning inte delar information med en annan avdelning. ERP gör verklig skillnad genom att avlägsna barriärerna mellan avdelningar och förena informationen på ett ställe där alla kan komma åt den.
 • Öka synligheten. När de vattentäta skotten mellan avdelningar försvinner får du bättre insyn i mått och prestanda, och kan kontrollera viktiga framgångsfaktorer som lagerstyrning, uppfyllelse, medarbetares produktivitet och framtidsprognoser.
 • Låt verksamheten växa. När du har kommit igång med ett modernt ERP-system och alla fördelar som nämns ovan kan ditt företag fokusera på tillväxt. Med ERP-moduler för försörjningskedjan kan du skapa nya affärsmodeller som prenumerationsprogram. På så sätt kan du ta dig in på nya marknader, vinna kunder med alternativa köpmönster och utöka verksamheten.

Hur ERP påverkar effektiviteten i försörjningskedjan

Här är några kundcase med företag som har nått framgång genom att använda Dynamics 365 Supply Chain Management och som kan ge dig en uppfattning om hur hantering av försörjningskedjan i ERP fungerar i verkligheten.

Toyota Material Handling India gick över från att registrera lagerdata manuellt i kalkylblad till att använda molnbaserad ERP i försörjningskedjan. Därmed kunde företaget få en helhetsvy över lagret på alla platser och lagerställen. Medarbetarnas produktivitet ökade, hanteringstiden minskade och resurserna optimerades.

Den ledande modebutiken Aubainerie, som skapar omkring 6 000 nya produkter varje år, behövde ett sätt att korrekt hantera de stora mängderna lagerdata. Genom att övergå till att använda ERP i försörjningskedjan och få kontinuerliga uppdateringar med realtidsdata kunde företaget personanpassa shoppingen för kunderna. Det ledde till bättre kundupplevelser och en 25-procentig ökning av konverteringarna.

När Alterra Mountain Company hade övergått från sitt gamla system till ett modernt ERP-system distribuerade företaget en tillgångshanteringslösning som ger fullständig insyn i tillgångarnas tillstånd och kostnaderna för att underhålla dem. Det ledde till förenklat förebyggande underhåll som gör att tillgångarnas drifttid ökar och till snabbare och mer välinformerade affärsbeslut om investering i tillgångar.

Integrera ERP-programvara i försörjningskedjan

Att veta vilket tillvägagångssätt som är bäst innan du börjar integrera ERP-programvara i arbetsflödet bidrar till att övergången går smidigt och att antalet problem minimeras.

 1. Sätt ihop teamet. Att en representant från varje avdelning berättar om sitt unika perspektiv och sina unika behov är ett viktigt första steg för att säkerställa att den nya ERP-programvaran gör det du vill att den ska göra. Diskutera era aktuella processer, vad ni vill förbättra och vilka programvarulösningar som verkar passa bäst.
 2. Bekanta er med det nya systemet. När ditt team har valt en ERP-programvara som uppfyller så många av era önskemål som möjligt ska varje teammedlem göra en noggrann genomgång av programvarans funktioner.
 3. Förbered dina data för övergången. Kontrollera och rensa de data som du planerar att migrera innan du sammanställer dem i kalkylblad, där du samlar och segmenterar dem i logiska tabeller som gör konverteringen till det nya systemet smidigare.
 4. Testa, testa, testa. Låt teamet använda en testdatabas som innehåller faktiska transaktionsdata för att validera utdata, testa noggrannheten och kontrollera om integrationerna och gränssnitten fungerar som de ska. Se det här steget som ett betatest: du får möjlighet att rätta till eventuella problem innan systemet implementeras i hela organisationen.
 5. Utbilda medarbetarna. Rådgör med medlemmarna i ERP-teamet och diskutera vilken typ av utbildning som är vettigast för de medarbetare som ska använda eller förstå det nya systemet.
 6. Lansera systemet. Gör en checklista innan du driftsätter systemet, så att du kan förbli strukturerad och förbereda hur du ska hantera sådant som kommunikationsprotokoll för systemavbrott, kontroller av nätverkets hastighet och tillförlitlighet och processer för säkerhetskopiering av data. Du kan förvänta dig att du måste göra vissa justeringar när systemet har lanserats – det är omöjligt att planera för alla eventuella scenarier.

Nästa steg vid implementering av ERP-programvara

Det naturliga nästa steget för en organisation som överväger att flytta sin försörjningskedja till ERP är att välja en teknikpartner som erbjuder anpassningsbar programvara som uppfyller verksamhetens specifika behov. En partner med gott anseende ställer frågor om ditt nuvarande system, vilka mål du har, både just nu och i framtiden, samt vilka problem (om det finns några) du vill lösa.

En teknikpartner från Microsoft kan hjälpa dig avgöra vilken lösning som är bäst för ditt företag, till exempel Dynamics 365 Supply Chain Management och Microsoft Supply Chain Platform.

Om du behöver hjälp att övertyga ledningen om att övergå till ERP för försörjningskedjan kan du schemalägga en demonstration av Dynamics 365 så att de själva kan se alla fördelar med en övergång.

Vanliga frågor och svar

1. Vad betyder ERP och vilken roll har det i försörjningskedjan?

ERP står för Enterprise Resource Planning, eller resursplanering för större företag, och är en typ av programvarusystem som hjälper organisationer att automatisera och effektivisera viktiga affärsprocesser. I ERP struktureras hanteringen av försörjningskedjan för att spara tid och pengar, utöka verksamheten, hantera ändrade marknadsförhållanden och se till att verksamheten följer regler och föreskrifter.

2. Hur kan ett affärsscenario med ERP-hantering av försörjningskedjan se ut?

Ett verkligt affärsscenario där ERP användes för att förbättra försörjningskedjan är ChemTreat, ett företag inom vatten- och processrening. Innan företaget bytte till ett modernt ERP-system spårades inkommande material och vissa tillverkningsprocesser manuellt med hjälp av kalkylblad. Efter bytet fick ChemTreat en fullständig överblick över leverantörer, lager och kunder. Nu kan företaget snabbt och tydligt se hur mycket som spenderas på vilka leverantörer och direkt koppla utgifterna till kundernas förbrukning och efterfrågan.

3. Vad är skillnaden mellan ERP- och SCM-system?

ERP (Enterprise Resource Planning) är resursplanering för större företag, och SCM (Supply Chain Management) är hantering av försörjningskedjan. ERP- och SCM-system är relaterade, men SCM-system fokuserar specifikt på planering och genomförande av försörjningskedjan. ERP-system hanterar helheten genom att inkludera alla funktioner som påverkar en försörjningskedja, till exempel ekonomi, drift, handel, rapportering, tillverkning och personaladministration.

4. Vilka fördelar finns med ERP?

Exempel på fördelarna med ERP:

 • skapar en mer komplett handelslösning i flera kanaler som kombinerar backoffice- och butiksupplevelser tillsammans med digitala upplevelser
 • ökar lönsamheten och förenklar regelefterlevnaden
 • hanterar företagsdata och effektiviserar personalaktiviteter som löner och rekrytering
 • förbättrar affärskommunikationen
 • automatiserar dagliga processer med hjälp av robotstyrd processautomation, vilket sparar tid och pengar
 • uppfyller kundernas behov och hanterar resurser med hjälp av realtidsdata.

5. Hur fungerar ERP-system?

ERP-system samlar en organisations aktiviteter inom ekonomi, försörjningskedja, drift, handel, rapportering, tillverkning och personaladministration på ett enda ställe för en enklare och bättre informerad administration. ERP-system i försörjningskedjor använder också digitala verktyg, till exempel IoT-komponenter och övervakning och automatisering via AI, för att förbättra data och analyser.

6. Är det enkelt att lära sig ERP-programvaran?

Eftersom ERP-programvaran är utformad för att göra organisatoriska beslut, strategier och åtgärder enklare och förkorta tiden som läggs på att leta i olika datakällor, är det troligen enkelt att lära sig använda den. Att migrera till ett ERP-system bör dock vara en genomtänkt process som måste få ta sin tid.

7. Vad är ett ERP-system inom tillverkning?

Ett ERP-system inom tillverkning fokuserar på att förbättra affärskommunikationen, automatisera dagliga processer med robotstyrd processautomation, uppfylla kundbehov och hantera resurser med hjälp av data i realtid. Det fokuserar också på att optimera projektledningen, kostnadshanteringen och produktionsplaneringen.

8. Vad är ett ERP-system inom logistik?

Ett ERP-system inom logistik är när ett företags alla primära komponenter, till exempel ekonomi, försörjningskedja, drift, handel, rapportering och personaladministration, kan visas i en enda källa. Det gör att företagsledare kan fatta bättre informerade beslut för hela företaget utifrån hur de olika komponenterna påverkar varandra.