Gå vidare till huvudinnehållet

Vad är ett globalt ERP-system?

Med globala ERP-system kan du automatisera, effektivisera och optimera en flerspråkig organisation. ERP-system gör det enklare för företag att integrera data och information till sammanlänkade appar som kan användas av olika avdelningar. Företag som är verksamma i olika länder kan använda ett globalt ERP-system för att skapa en enda realtidsvy över hela verksamheten.

Automatisering är en nyckelfunktion hos ERP-systemen. Genom att affärsdata kopplas ihop via integrerade appar kan uppgifter som tidigare utförts manuellt automatiseras i ERP-systemet. Effektiviteten ökar, pappersarbetet minskar och kunderna blir nöjdare.

På den här sidan förklaras funktionerna och fördelarna med globala ERP-system och du får hjälp med att ta reda på om ett globalt ERP-system är något för ditt företag.

Vad är skillnaden mellan ett globalt ERP-system och ett vanligt ERP-system?

Globala ERP-system innehåller samma funktioner och fördelar som finns i ett mer traditionellt ERP-system, samt ytterligare funktioner som är viktiga för företag som verkar i flera länder. Dessa ytterligare funktioner hanterar scenarier som:

 • Flera valutor
 • Flera språk
 • Skattelagstiftning inom olika geografiska områden

Globala ERP-system innehåller inte bara dessa funktioner som är specifika för multinationella företag. Det går också att få en realtidsvy över verksamheter som spänner över ekonomi och redovisning, tillverkning, återförsäljning, försörjningskedjan, lagerhantering, personalhantering och CRM.

Passar ett globalt ERP-system för ditt företag?

För en företagsledare är det viktigt att ha en bra bild av alla verksamhetsområden. Men det är inte alltid så enkelt när olika dotterbolag driver verksamhet i olika valutor, på olika språk och lagstiftningen är olika i olika länder.

Här följer några frågor som kan hjälpa dig att avgöra om ett globalt ERP-system passar för ditt företag:

 • Verkar ditt företag i flera länder?

  Varje land har sina unika krav på regelefterlevnad som ett vanligt ERP-system inte kan hantera. Globala ERP-system innehåller funktioner som hanterar utmaningen med att driva verksamhet i olika länder.

 • Hanterar ditt företag flera valutor?

  Om du har försäljning, utgifter eller leverantörer i olika länder kommer du sannolikt att behöva hantera olika valutor. I ett globalt ERP-system får du hjälp med redovisningen oavsett valuta.

 • Behöver du betala skatt i olika länder?

  Ett globalt ERP-system gör det enklare att hålla sig uppdaterad med och följa kraven i lokala föreskrifter gällande skatt och rapportering i olika länder och geografiska områden.

 • Har du datacenter på olika platser i världen?

  De delar av din verksamhet som bedrivs utanför ditt hemland omfattas av olika typer av lagstiftningar. Ett globalt ERP-system gör det enklare att hantera rapporteringsbehoven i olika länder.

 • Har du nyligen förvärvat ett nytt bolag eller planerar du att expandera på nya marknader i framtiden?

  Nya förvärv eller fusioner innebär att olika typer av rapportering, verktyg och data måste integreras i systemet. Ett globalt ERP-system kan vara användbart om du behöver bygga broar mellan system från olika företag.

Om något av dessa scenarier stämmer in på ditt företag kan ett globalt ERP-system vara ett klokt val om du vill optimera och automatisera verksamheter mellan olika avdelningar och funktioner i företaget.

Funktioner och fördelar med ett globalt ERP-system

Globala ERP-system omfattar en mängd funktioner som hjälper dig att optimera olika verksamhetsområden. Här är några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med ett globalt ERP-system:

 • Standardisering och enhetlighet

  Skapa och underhåll en global driftsmodell med standardiserade mått och riktmärken.

 • Automatisering och effektivitet

  Ge medarbetarna bättre möjligheter att fokusera på verksamhetens tillväxt genom att slippa manuella processer.

 • De bästa metoderna

  Se till att verksamheten drivs så effektivt som möjligt genom att använda bästa praxis – med förenklad och global standardisering.

 • Regelefterlevnad och riskhantering

  Minska riskerna genom att spåra och övervaka krav på regelefterlevnad inom alla geografiska områden.

 • Effektiviserad drift

  Skapa en effektivare drift genom att förbättra synligheten och undvika flaskhalsar.

 • Lägre kostnader

  Förbättra budgetkontrollen, undvik merarbete och minimera kostnaden för att driva en global infrastruktur.

Vad som är viktigt i ett globalt ERP-system

När du undersöker olika globala ERP-system kan det vara bra att först identifiera vilka dina viktigaste utmaningar är, vilka data som behöver integreras och vilka aspekter i ditt system som måste ingå. Med den här informationen till hands blir det enklare att hitta ett system som innehåller de funktioner du behöver. Här följer dessutom några punkter som kan vara bra att beakta när du utvärderar möjliga globala ERP-lösningar:

Modernt och uppkopplat

Leta efter ett system som gör det enklare att koppla ihop hela det digitala ekosystemet. Fokusera inte bara på ERP utan titta också på artificiell intelligens, sociala medier, mobilappar och alla kontaktpunkter du har i din digitala miljö.

Anpassningsbart

Hitta ett system som kan växa i takt med företaget, så att du kan integrera det med annan teknik, komplettera befintliga program och skapa nya lösningar när du behöver dem.

Sömlöst och skalbart

Ju mer flexibelt ett system är, desto enklare kan det vara att integrera det med dina befintliga verktyg, skapa ett enhetligt system och få användarna att börja använda det.

Upptäck Microsoft Dynamics 365

Anpassa ditt företag till den digitala tidsåldern med Microsoft Dynamics 365 – nästa generations affärsappar där ERP- och CRM-funktioner i olika geografiska områden integreras. Bryt upp företagets datasilor med anslutna system som ger en enhetlig vy över alla delar inom försäljning och drift.

För stora organisationer

I Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management samordnas globala funktioner för ekonomi och drift så att dina medarbetare får bättre möjligheter att fatta snabba, välinformerade beslut och snabbt kan anpassa sig efter nya marknadsföringsbehov.

För små och medelstora företag

Dynamics 365 Business Central riktar sig mot företag som vill ha en komplett lösning för verksamhetsstyrning. Med denna lösning kan du effektivisera affärsprocesserna, förbättra kundkontakterna och lägga grunden för ökad tillväxt genom att koppla ihop ekonomi, försäljning, service och drift.