Gå vidare till huvudinnehållet
En person som använder en surfplatta, och förmodligen ett globalt E R P-system

Vad är ett globalt ERP-system?

Globala system för resursplanering i företag (ERP) automatiserar, effektiviserar och optimerar multinationell verksamhet – integrerar data och information i anslutna program mellan olika avdelningar.

För företag med verksamhet i flera länder ger ERP-system en enhetlig realtidsvy av hela verksamheten.

Automatisering är en nyckelfunktion hos ERP-systemen. Genom att affärsdata kopplas samman via integrerade appar kan uppgifter som tidigare utförts manuellt automatiseras i ERP-systemet. Effektiviteten ökar, pappersarbetet minskar och kunderna blir mer nöjda.

På den här sidan beskrivs funktioner och fördelar med globala ERP-system och du får hjälp med att ta reda på om ett globalt ERP-system är något för ditt företag.


Vad är ERP och vilken nytta gör det för ditt företag?

Vad är skillnaden mellan ett globalt ERP-system och ett vanligt ERP-system?

Globala ERP-system innehåller samma funktioner och fördelar som finns i mer traditionellt ERP-system, samt ytterligare funktioner som är viktiga för företag med verksamhet i flera länder. Dessa ytterligare funktioner hanterar scenarier som:

 • Flera valutor
 • Flera språk
 • Skattelagstiftning inom olika geografiska områden

Globala ERP-system innehåller inte bara de funktioner som är specifika för multinationella företag. Det går också att få en realtidsvy över verksamheter som spänner över ekonomi och redovisning, tillverkning, återförsäljning, försörjningskedjan, lagerhantering, personalhantering och hantering av kundrelationer (CRM).

Passar ett globalt ERP-system för ditt företag?

För en företagsledare är det viktigt att ha en bra bild av alla verksamhetsområden. Men detta är inte alltid så enkelt när olika dotterbolag driver verksamhet i olika valutor, på olika språk och lagstiftningen är olika i olika länder.

Här följer några frågor som kan hjälpa dig att avgöra om ett globalt ERP-system passar för företaget:

 • Driver ditt företag verksamhet i flera länder?
  Varje land har sina unika krav på regelefterlevnad som ett vanligt ERP-system inte kan hantera. GlobalaERP-system innehåller funktioner som hanterar utmaningen med att driva verksamhet i olika länder.
 • Hanterar ditt företag flera valutor?
  Om du har försäljning, utgifter eller leverantörer i olika länder kommer du sannolikt att behöva hantera olika valutor. I ett globaltERP-systemfår du hjälp med redovisningen oavsett valuta.
 • Behöver ni betala skatt i olika länder?
  Ett globalt ERP-system gör det enklare att hålla sig uppdaterad med och följa kraven i lokala föreskrifter gällande skatt och rapportering i olika länder och geografiska områden.
 • Har ni datacenter över hela världen?
  De delar av verksamheten som bedrivs utanför hemlandet omfattas av olika typer av lagstiftningar. Ett globalt ERP-system gör det enklare att hantera rapporteringsbehov i olika länder.
 • Har ni nyligen köpt upp ett nytt företag eller planerar framtida marknadsexpansion?
  Nyanskaffningar eller sammanslagningar leder till en mängd olika rapporter, verktyg och data som behöver integreras i system. Ett globalt ERP-system kan vara användbart för att sammanföra system från olika företag.

Om något av dessa scenarier stämmer in på företaget kan ett globalt ERP-system vara ett klokt val för att optimera och automatisera verksamheter mellan olika avdelningar och funktioner i företaget.

Funktioner och fördelar med ett globalt ERP-system

Globala ERP-system omfattar en mängd funktioner som hjälper dig att optimera olika verksamhetsområden. Här är några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med ett globaltERP-system:

 • Standardisering och konsekvens
  Skapa och underhåll en global driftsmodell med standardiserade mått och riktmärken.
 • Automatisering och effektivitet
  Ge medarbetarna bättre möjligheter att fokusera på verksamhetens tillväxt genom att slippa manuella processer.
 • Anamma och använd bästa praxis
  Se till att verksamheten drivs så effektivt som möjligt genom att använda bästa praxis – med förenklad och global standardisering.
 • Efterlevnad och riskhantering
  Minska riskerna genom att spåra och övervaka krav på regelefterlevnad inom alla geografiska områden.
 • Effektivisera driften
  Skapa en effektivare drift genom att förbättra synligheten och undvika flaskhalsar.
 • Sänk kostnaderna
  Förbättra budgetkontrollen, undvik merarbete och minimera kostnaden för att driva en global infrastruktur.

Vad som är viktigt i ett globalt ERP-system

När du undersöker olika globala ERP-system kan det vara bra att först identifiera vilka dina viktigaste utmaningar är, vilka data som behöver integreras och vilka aspekter i ditt system som måste ingå. Med den här informationen till hands blir det enklare att hitta ett system som innehåller de funktioner du behöver. Här följer dessutom några punkter som kan vara bra att beakta när du utvärderar möjliga globalaERP-lösningar:

Modernt och uppkopplat

Sök reda på ett system som gör det enklare att koppla ihop hela det digitala ekosystemet. Fokusera inte bara på ERP utan titta också på artificiell intelligens, sociala medier, mobilappar och alla kontaktpunkter du har i din digitala miljö.

Anpassningsbart

Hitta ett system som kan växa i takt med företaget, så att du kan integrera det med annan teknik, komplettera befintliga program och skapa nya lösningar när du behöver dem.

Sömlöst och skalbart

Ju mer flexibelt ett system är, desto enklare kan det vara att integrera det med dina befintliga verktyg, skapa ett enhetligt system och få användarna att börja använda det.


Upptäck Microsoft Dynamics 365

Anpassa ditt företag till den digitala tidsåldern med Microsoft Dynamics 365 – intelligenta affärsappar där ERP-funktioner i olika geografiska områden integreras. Bryt upp företagets datasilor med anslutna system som ger en enhetlig vy över alla delar inom försäljning och drift.