Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365 contact sales widget

Vad är ERP och varför behöver ni det?

ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning (ERP), det vill säga resursplanering för större företag. Det är en programvara för hantering av affärsprocesser som hanterar och integrerar företagets funktioner inom ekonomi, leveranskedja, drift, rapportering, tillverkning och personal. De flesta företag har någon form av ekonomi- eller driftsystem, men de flesta programvaror är begränsade till de dagliga affärsprocesserna och bidrar inte till framtida tillväxt.

Allt eftersom företagets behov ändras och företaget växer, måste dess system utvecklas. Vi har definierat vad ERP är och varför det är smart att ha en programvara som håller jämna steg med företagets behov.

Vad är ERP? I går och idag.

In the past, businesses had some sort of accounting, finance, or HR process but the software systems they had often worked separately and didn’t talk or work with one another. What makes modern ERP software different is that it brings all these different processes to the table to collaborate and create one fluid system.

Med dagens lösningar kan också de olika avdelningarna se vad de andra gör. Redovisnings- och personalavdelningarna kan därför enklare samarbeta med försäljning och kundrelationer.

Varför ERP är viktigt för ditt företag

Det finns ingen programvarulösning som omfattar företagens alla processer, men ERP-tekniken blir bättre och bättre på att sammanföra era affärsprocesser och förbättra samarbetet, så att ert företag kan fatta dataunderbyggda beslut och öka företagets produktivitet.

ERP kan omfatta en mängd olika företagsfunktioner, men några av de viktigaste affärsprocesserna är:

Ekonomi

Med moderna ERP-instrumentpaneler får ni en översikt över ekonomin, så att ni när som helst och var som helst kan ta del av informationen i realtid. Ni kan också skära ned på det manuella registreringsarbetet genom att automatisera dagliga rutiner och införa spårningsfunktioner som underlättar företagets regelefterlevnad.

Personal

I moderna lösningar finns det många sätt att hantera företagsdata och rationalisera uppgifter inom personalhantering, som löner, rekrytering och annat. Ni kan också följa upp medarbetarnas prestationer och identifiera problem innan de uppstår.

Tillverkning

Den här funktionen förbättrar affärskommunikationen, automatiserar dagliga rutiner och ger tillverkare möjlighet att uppfylla kundernas behov och hantera resurser med hjälp av data i realtid. Den här lösningen optimerar också projekt- och kostnadshantering samt produktionsplanering.

Leveranskedjan

Om företaget fortfarande registrerar information för hand och försöker spåra vad som finns i lager manuellt, kan ni med lätthet spara tid och pengar genom att automatisera dessa processer med ERP. I moderna lösningar finns också instrumentpaneler och business intelligence som ger er ett handtag med lagerstyrningen.

Why some businesses are afraid to embrace ERP implementation

Trots alla valmöjligheter som finns där ute tvekar fortfarande en del företag när det gäller ERP. Det kan finnas flera orsaker till varför, men om det finns en rädsla finns det också en lösning.

FARHÅGA: Hur vet jag att jag väljer rätt ERP-lösning för mitt företag?

Ni behöver inte hitta den perfekta programvaran som löser allt. ERP bör i själva verket kunna ta tillvara på de bästa affärsprocesser ni redan använder och sammanföra dem till ett enda system, så att alla i organisationen kan se samma information. Det är därför som valet av teknikpartner är så viktigt.

FARHÅGA: Vi har inte råd med en stor ERP-översyn.

Lösningen behöver inte betyda allt eller inget. Programvarumoduler kan köpas separat beroende på företagets behov. Då blir också implementeringen av ERP-systemet enklare och företaget behöver inte investera i en stor omgörning utan att veta om de nya funktionerna kommer att löna sig eller inte.

FARHÅGA: Vi inte vill förlora de system vi har nu.

Som vi redan nämnt bör den ERP-lösning ni väljer fungera med det som ni använder idag, men även omfatta funktioner som underlättar framtida tillväxt. Om programvaran ni har nu till större delen hanterar ekonomi, leveranskedja och tillverkning bör ni leta efter en lösning som tillför en stark business intelligence-komponent.

Tre tecken på att ni behöver ERP

Om du läser detta och kämpar på med ett äldre system, vet du förmodligen med dig att ni måste implementera ett system i framtiden. Men det finns några tecken på att du definitivt behöver ett nytt ERP-system redan idag:

1

Med de grundläggande systemen kan företaget inte växa

Du kanske tycker att ni har klarat er bra med ett grundläggande system, men om den programvaran sätter gränser för marknadsexpansionen och förmågan att växa i global skala är det dags för ett system som klarar det.

2

Ni måste hantera flera olika system

Allt eftersom tekniken förändras kommer du märka att era olika system inte fungerar tillsammans. Den nya redovisningsprogramvaran kanske inte är kompatibel med det gamla personalsystemet. Du tröttnar snart på att ägna tid och resurser åt att försöka tråckla ihop lösningarna.

3

Ni uppfyller inte kundens förväntningar

Om er personal och era kunder är mobila och systemet inte kan hantera detta, är det dags att investera i ett som uppfyller allas behov. Om du inte tror att ni har råd att investera i något som motsvarar kundernas förväntningar, och inte vill ge personalen rätt verktyg, kommer ni att helt enkelt förlora dem till konkurrerande företag.

tip

Tips:

Om du eller din personal ber om ett nytt ERP-system men stöter på motstånd, kan du med en hjälp av en demo visa alla vad som finns därute. När alla dessutom känner sig delaktiga i beslutsprocessen blir också implementeringen enklare.

ERP-appar

Ny framsteg inom ERP-tekniken kan ge er ett försprång framför konkurrenterna. De gör det inte bara enklare att förbättra medarbetarnas resultat, utan skapar också möjligheter för ett större kundengagemang.

Ett sätt att dra nytta av dessa framsteg är att implementera intelligenta affärsappar som gör att ni kan:

  • Modernisera grundläggande ERP-funktioner
  • Hjälpa personalen att hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av data och intelligens
  • Anpassa och skapa appar som uppfyller företagets behov med liten eller ingen kodutveckling
  • Ta reda på hur ni får ett försprång framför konkurrenterna med ERP-appar.

Läs mer om ett företag som gjort en lyckad implementering av ERP

Discover how IMEL, a Chilean company that produces electrical parts and markets products utilized an ERP system to gain greater control over its supply, production, and invoicing.

LÄS ARTIKELN 

Ta reda på vad en modern ERP-lösning kan göra för ditt företag

Nu när du har fått ett bra grepp om vad ERP är för något är det dags att upptäcka hur ni genom Microsoft Dynamics 365 får den ERP-lösning som passar ert företag bäst. Ni kanske vill optimera ekonomi- och driftfunktionerna så att era team kan fatta dataunderbyggda beslut som skapar bättre resultat.