Gå vidare till huvudinnehållet
En person som tittar på en bärbar dator

Vad är ERP och vilken nytta gör det för ditt företag?

ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning, det vill säga resursplanering för större företag. Det är en programvara för hantering av ett företags ekonomi, försörjningskedja, drift, handel, rapportering, tillverkning och personaladministration.

De flesta företag har ett finans- och driftsystem på plats, men de flesta andra programvaror på marknaden kan inte hantera mer än de dagliga affärsprocesser eller bidra till framtida tillväxt.

Allteftersom företagen växer och behov ändras, måste deras system utvecklas. Vi har definierat vad ERP är och varför det är smart att ha en programvara som håller jämna steg med företagets behov.


Vad är ERP?

Tidigare var ett ERP-system ofta en separat programvara som inte kommunicerade med andra system. För varje system krävdes det dyr, komplicerad och anpassad kod för att uppfylla verksamhetens unika krav. Detta innebar att det gick långsamt att anpassa lösningen till ny teknik eller optimera processerna – om det ens var möjligt.

Vad som skiljer dagens ERP-programvara från tidigare lösningar, är att alla dessa olika processer har samordnats till ett enda smidigt system. Det är inte bara dina data som kopplas samman med ERP-systemet, utan även produktivitetsverktyg, e-handel och till och med lösningar för kundkommunikation. Om du kan få fram bättre insikter genom att koppla samman alla data, kan du optimera processerna i hela företaget.

En modern ERP-lösning omfattar dessutom flexibla distributionsalternativ, erbjuder bättre säkerhet och integritet, är hållbar och kan anpassas med enbart lite kodning. Det viktigaste är dock att du kan åstadkomma kontinuitet och motståndskraft i både verksamhet och processer genom insikter som gör det möjligt att snabbt ta fram nya innovationer och förbereda verksamheten för framtiden.


Varför ERP är viktigt för ditt företag

Det finns ingen programvarulösning som omfattar företagens alla processer, men ERP-tekniken blir bättre och bättre på att samordna dem. Om dina processer, system och data är sammankopplade får du den intelligens, snabbhet och anpassningsförmåga du behöver för att börja optimera driften.

Här är tre sätt på vilka ERP kan förbättra din verksamhet:

  1. Bättre resultat. Med lösningar som integrerar artificiell intelligens (AI) får du tillgång till insikter som kan ligga till grund för bättre beslut, och som visar på hur du kan förbättra verksamhetens resultat.
  2. Snabbare effekt på verksamheten. Genom sammankopplade processer och data får medarbetarna en bättre överblick och insyn – och större flexibilitet – så att de snabbt kan vidta rätt åtgärder och skapa mer värde i verksamheten.
  3. Agilare företag. Många ERP-lösningar är byggda för att anpassa sig efter dina behov och växa i takt med verksamheten. På så sätt är verksamheten väl förberedd på eventuella driftstörningar och marknadens förändringar – och kan snabbt reagera på dem.

Vilka affärsfunktioner drar nytta av ERP?

Ett ERP-system kan omfatta många av din organisations grundläggande funktioner – vilket kan bidra till att riva barriärerna mellan backoffice och verksamheten mot kund. Lösningen kan också anpassas efter företagets nya prioriteringar. De viktigaste funktionerna är bland annat följande:

Handel

Dagens detaljhandlare står inför många utmaningar. Med ett ERP-system kan de få en komplett flerkanalslösning där backoffice- och butiksupplevelser samordnas med digitala upplevelser. Kunderna får en mer personlig och smidigare shoppingupplevelse genom AI-rekommendationer, medan detaljhandlaren kan öka medarbetarnas produktivitet, undvika bedrägerier och få verksamheten att växa.

Ekonomi

Med en modern ERP-lösning kan du öka lönsamheten och samtidigt förenkla regelefterlevnaden. En sådan lösning omfattar instrumentpaneler och AI-baserade insikter som ger dig en översikt över ekonomin, så att du när som helst kan ta del av informationen i realtid. Du kan också skära ned på det manuella registreringsarbetet genom att automatisera dagliga rutiner och införa spårningsfunktioner som underlättar företagets regelefterlevnad.

Personalhantering

Med moderna lösningar kan ett företag hantera sina data och effektivisera personaluppgifter som lön, anställning och andra arbetsuppgifter. Du får bättre förutsättningar att behålla, rekrytera och underlätta för medarbetarna, samtidigt som du kan följa upp medarbetarnas prestationer och identifiera personalproblem innan de inträffar.

Tillverkningsindustri

Den här funktionen förbättrar affärskommunikationen, automatiserar dagliga rutiner genom robotstyrd processautomation och ger tillverkare möjlighet att uppfylla kundernas behov och hantera resurser med hjälp av data i realtid. Den här lösningen optimerar också projekt- och kostnadshantering samt produktionsplanering.

Försörjningskedjan

Om företaget fortfarande registrerar information för hand och försöker spåra vad som finns i lager manuellt, kan du med lätthet spara tid och pengar genom att automatisera dessa processer med ERP. I moderna lösningar finns också instrumentpaneler och business intelligence, och till och med IoT-teknik (Internet of Things) som ger dig ett handtag med lagerstyrningen.


Tre tecken på att du behöver ERP

Om du läser detta och kämpar på med ett äldre system, vet du förmodligen med dig att du måste implementera ett system i framtiden. Men det finns några tecken på att du definitivt behöver ett nytt ERP-system redan i dag:

  1. De grundläggande systemen hindrar företaget från att växa: Du kanske tycker att du har klarat dig bra med ett grundläggande system, men om den programvaran sätter gränser för marknadsexpansionen och förmågan att växa i global skala är det dags för ett bättre ERP-system som klarar det.
  2. Du måste hantera flera olika system: Allteftersom tekniken förändras kommer du märka att dina olika system inte fungerar tillsammans. Den nya redovisningsprogramvaran kanske inte är kompatibel med det gamla personalsystemet. Du tröttnar snart på att ägna tid och resurser åt att försöka tråckla ihop lösningarna.
  3. Du kan inte uppfylla kundens förväntningar: Om din personal och dina kunder är mobila och systemet inte kan hantera detta, är det dags att investera i ett som uppfyller allas behov. Om du inte tror att du har råd att investera i något som motsvarar kundernas förväntningar, och inte vill ge personalen rätt verktyg, kommer du att helt enkelt förlora dem till konkurrerande företag.

Tips: Om du eller din personal ber om ett nytt ERP-system men stöter på motstånd, kan du med en hjälp av en demo visa alla vad som finns därute. När alla dessutom känner sig delaktiga i beslutsprocessen blir också implementeringen enklare.


Varför en del företag motsätter sig en ERP-implementering

Trots alla valmöjligheter som finns där ute tvekar fortfarande en del företag att implementera ERP. Det kan finnas flera orsaker till detta, men om det finns en rädsla finns det också en lösning.

FARHÅGA: Hur vet jag att jag väljer rätt ERP-lösning för mitt företag?

Du behöver inte hitta den perfekta programvaran som löser allt. ERP bör kunna ta vara på de bästa affärsprocesser du redan använder och sammanföra dem till ett enda system, så att alla i organisationen kan se samma information. Det är därför som valet av teknikpartner är så viktigt.

FARHÅGA: Vi har inte råd med en stor ERP-översyn.

Lösningen behöver inte betyda allt eller inget. Programvarumoduler kan köpas separat beroende på företagets behov. Då blir också implementeringen av ERP-systemet enklare och företaget behöver inte investera i en stor omgörning utan att veta om de nya funktionerna kommer att löna sig eller inte.

FARHÅGA: Vi inte vill förlora de system vi har nu.

Som vi redan nämnt bör den ERP-lösning du väljer fungera med det som du använder i dag, men även omfatta funktioner som underlättar framtida tillväxt. Om programvaran du har nu till större delen hanterar ekonomi, leveranskedja och tillverkning bör du leta efter en lösning som tillför en stark business intelligence-komponent.

Ta reda på vad en modern ERP-lösning kan göra för ditt företag

Nu när du har fått ett bra grepp om vad ERP är för något är det dags att upptäcka hur du genom Microsoft Dynamics 365 får den moderna ERP-lösning som passar ditt företag bäst. Med modulbaserade och kompletta affärsappar som kopplar samman alla dina data och ger löpande insikter, kan du snabbt reagera på förändringar och vara förberedd på framtida utmaningar.