Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Påskynda din digitala transformation med FastTrack for Dynamics 365

Få hjälp och stöd med implementering, råd och tips om bästa praxis och de verktyg du behöver för Dynamics 365 i vardagen.

Implementera lösningar av hög kvalitet snabbare

Undvik de vanligaste misstagen vid implementeringen. FastTrack-teamet ger stöd och vägledning om bästa praxis gällande lösningens arkitektur och design, datamigrering, integration och strategier för prestandakontroll under implementeringens alla faser.

Aktivera lösningen på ett tryggt sätt

Att aktivera Dynamics 365 är bara inledningen på en längre resa. FastTrack-teamet ser till att lösningen fungerar i molnet och fortsätter sedan att ge hjälp och stöd så att användarna snabbt och tryggt kommer igång.

Håll dig uppdaterad om produkten

FastTrack levereras direkt av Dynamics 365-teknikerna, vilket innebär att du har direktkontakt med världens bästa Dynamics 365-experter. Genom tekniksnack och workshops får du mer information om, och hur du kan använda, nya funktioner och låta implementeringen växa.

Detta omfattar Dynamics 365 FastTrack

Tekniksnack

Fördjupande sessioner om specifika funktioner, verktyg och bästa praxis i personliga möten med en arkitekt du kan diskutera dina möjligheter med. Finns också på begäran.

Tekniksnack om Finance and Operations

Tekniksnack om Customer Engagement

Workshops

Workshops är interaktiva, resultatbaserade sessioner som hålls på distans. Kunder och partners har möjlighet att komma med önskemål före en workshop, så att den anpassas efter deras behov.

Kontaktpunkter

Kvalificerade kunder har möjlighet att regelbundet träffa en FastTrack-lösningsarkitekt och diskutera de problem som kan uppstå i implementeringsprojekten.

Finance and Operations

Erbjuds till kunder som implementerar Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management, Commerce, Retail och Human Resources.

Customer Engagement

Erbjuds till kunder som implementerar Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing och Field Service i molnet.

"Intimidator implementerar en mängd olika ERP-funktioner i Dynamics 365. Med FastTrack får vi den hjälp vi behöver för att förflytta oss från nästan ingen teknik alls till marknadens mest avancerade, snabbare än vi någonsin trott."

Tim Gryder, Project Manager and System Administrator

Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Dynamics 365

Läs mer om FastTrack Recognized Solution Architects, en elitgrupp med arkitekter från våra tjänstpartner, som framgångsrikt ansvarat för komplicerade kundprojekt inom Dynamics 365.