Gå vidare till huvudinnehållet

Nomineringar till Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect

Dynamics-märke för Fasttrack Recognized Solution Architect
Power Platform-märke för Fasttrack Recognized Solution Architect

Nomineringar till Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect

Teknikerteamet för Microsoft Business Applications och Platform kan ge utnämningen FastTrack Recognized Solution Architect till lösningsarkitekter som konsekvent visat stor kunskap om lösningsarkitekturer och skapat lösningar av hög kvalitet för kunderna. De arbetar vanligtvis för systemintegratörer, som kan nominera lösningsarkitekter de vill ge ett erkännande för deras expertkunskaper.

Varför du bör nominera

 • Erkända arkitekters profiler, och de partner de arbetar för, visas på webbplatserna Microsoft Dynamics 365-arkitekter och Power Platform 1 .
 • Partner kan ange hur många erkända arkitekter de har i sitt marknadsföringsmaterial, och hänvisa potentiella kunder till den erkända arkitektens profilsida.
 • Erkända arkitekter får ett e-märke som de kan dela på LinkedIn och i andra sociala medier.
1 Partner och arkitekter kan välja att inte finnas med på denna lista.

Nominerings- och utvärderingsprocess

 • Gå till motsvarande affärsappsformulär för att visa kvalificeringskraven och nominera en lösningsarkitekt. Sista nomineringsdag är den 15 december.
 • En panel med lösningsarkitekter från respektive teknikerteam bedömer kandidaterna utifrån arkitekturrelaterade faktorer och lösningskvaliteten i kandidatens projekt.
 • Kandidater utvärderas utifrån:
  • Djupet i deras tekniska förmåga och aktuell produktkunskap.
  • Hur väl de följer rekommenderad bästa praxis.
  • Hur komplex kundimplementeringen varit.
  • Kvalitet på arkitekturens design och lämplighet för kundens behov.
 • Utvärderingsprocessen tar 8–12 veckor. Kandidater meddelas om beslutet via e-post, tillsammans med nästa steg för godkända arkitekter.

Formulär och krav

Dynamics 365

Nominera nu

Power Apps

Nominera nu

Power Automate

Nominera nu