Gå vidare till huvudinnehållet
Nominering till Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power Automate 2024

Nominering till Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power Automate

Microsoft Power Automate-teknikerteamet kan ge utnämningen FastTrack Recognized Solution Architect till lösningsarkitekter som konsekvent visat stor kunskap om lösningsarkitekturer och skapat lösningar av hög kvalitet för kunderna. De arbetar vanligtvis för systemintegratörer, som kan nominera lösningsarkitekter de vill ge ett erkännande för deras expertkunskaper.

Varför du bör nominera

 • Erkända arkitekters profiler, och de partner de arbetar för, visas på sidan FastTrack Recognized Solution Architects – Power Platform.*

 • Partner kan i sitt marknadsföringsmaterial ange hur många erkända arkitekter de har och hänvisa potentiella kunder till de erkända arkitekternas profilsida.

 • Erkända arkitekter får ett e-märke som de kan dela på LinkedIn och i andra sociala medier.

*Partner och arkitekter kan välja att inte finnas med på denna lista.

Nominerings- och utvärderingsprocess

 • Partner kan nominera kvalificerade lösningsarkitekter med det här formuläret. Sista nomineringsdag är den 15 december.

 • En panel med lösningsarkitekter från Power Automate-teknikerteamet bedömer kandidaterna utifrån arkitekturrelaterade faktorer och lösningskvaliteten i deras projekt.

 • Kandidater utvärderas utifrån:

  • Djupet i deras tekniska förmåga och aktuell produktkunskap.
  • Hur väl de följer rekommenderad bästa praxis.
  • Hur komplex kundimplementeringen varit.
  • Kvalitet på arkitekturens design och lämplighet för kundens behov.

 • Utvärderingsprocessen tar 8–12 veckor. Kandidater meddelas om beslutet via e-post, tillsammans med nästa steg för godkända arkitekter.

Kvalificeringskrav

Kandidater måste:

 • Ha minst två års erfarenhet av Power Automate och minst fem års erfarenhet av Microsoft-produkter (Microsoft 365, Azure eller Dynamics 365) eller robotstyrd processautomation.

 • Ha minst tre års erfarenhet som lösningsarkitekt.

 • Var Microsoft Certifierad Power Platform Solution Architect Expert (PL-600) eller Microsoft Power Automate RPA-utvecklare

 • Vara ansvarig arkitekt i minst ett kundimplementeringsprojekt för Power Automate, med minst ett verksamhetskritiskt moln-och datorflöde i produktion i kundens organisation.

 • Ansvara för arkitektur och design för minst två kundimplementeringsprojekt.

 • Vara anställd i en Microsoft Partner-organisation som har minst en Gold-kompetens och som arbetar för att uppnå avancerad specialisering i intelligent automation.

 • Har skapat lösningar med Microsoft Dataverse, Microsoft Power Virtual Agents, Microsoft Power Automate (både molnflöden och datorflöden), integration med flera system, andra Microsoft Power Platform-tjänster (AI Builder, dokumenthantering, processinsikter o.s.v.), Azure-tjänster och anpassade anslutningsprogram som visar på djup och bredd i erfarenheten av dessa tekniker.

Information om kandidat

* obligatoriskt fält

Kompetenser

Power Automate-projekt

Lista 2–4 kundprojekt.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4