Gå vidare till huvudinnehållet
Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power BI 2022

Microsoft FastTrack Recognized Solution Architect – Power BI

Microsoft Power BI-teknikerteamet kan ge utnämningen FastTrack Recognized Solution Architect till lösningsarkitekter som konsekvent visat stor kunskap om lösningsarkitekturer och skapat lösningar av hög kvalitet för kunderna. De arbetar vanligtvis för systemintegratörer, som kan nominera lösningsarkitekter de vill ge ett erkännande för deras expertkunskaper.

Varför du bör nominera

 • Erkända arkitekters profiler, och de partner de arbetar för, visas på webbplatserna Microsoft Power Platform1

 • Partner kan ange hur många erkända arkitekter de har i sitt marknadsföringsmaterial, och hänvisa potentiella kunder till den erkända arkitektens profilsida.

 • Erkända arkitekter får ett e-märke som de kan dela på LinkedIn och i andra sociala medier.

 • Erkända arkitekter får ett speciellt omnämnande under inledningsanförandet på årliga Microsoft Business Applications Summit.

1Partner och arkitekter kan välja att inte finnas med på denna lista.

Nominerings- och utvärderingsprocess

 • Partner kan nominera kvalificerade lösningsarkitekter med det här formuläret. Sista nomineringsdag är den 30 december.

 • En panel med lösningsarkitekter från Power BI-teknikerteamet bedömer kandidaterna utifrån arkitekturrelaterade faktorer och lösningskvaliteten i kandidatens projekt.

 • Kandidater utvärderas utifrån:

  • Djupet i deras tekniska förmåga och aktuell produktkunskap.
  • Hur väl de följer rekommenderad bästa praxis.
  • Hur komplex kundimplementeringen varit.
  • Kvalitet på arkitekturens design och lämplighet för kundens behov.

 • Utvärderingsprocessen tar 8–12 veckor. Kandidater meddelas om beslutet via e-post, tillsammans med nästa steg för godkända arkitekter.

Kvalificeringskrav

Kandidater måste:

 • Ha minst två års erfarenhet av Power BI och minst fem års erfarenhet av storskaliga BI-lösningar.

 • Ha minst två års erfarenhet som arkitekt för storskaliga BI-lösningar.

 • Arbeta för en partner med Gold-certifiering i en MPN-kompetens inom Dataanalyser.

 • Ha varit ansvarig arkitekt för minst två produktionsimplementeringar av Power BI med minst 200 aktiva användare, helst CAT-hanterade kunder.

Information om kandidat

* obligatoriskt fält

Kompetenser

Power BI-projekt

Lista 2–4 kundprojekt.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

1Komplexiteten syftar på antalet datakällor, total datastorlek, antal rapporter och användare samt avancerade Power BI-funktioner som dataflöden, AI och säkerhet på radnivå.