Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Field Service

Bild på instrumentpanelen för administration i Dynamics 365 Field Service

Leverera service proaktivt

Bild för Leverera service proaktivt

Gör färre servicebesök genom att identifiera och lösa problemen på distans innan de ens uppstår med hjälp IoT-sensorer.

Omvandla din verksamheten från ett kostnadsställe till en vinstskapande resultatenhet. Gå från en modell med schemalagd service till att ge prediktivt underhåll i rätt tid genom signaler från IoT-data.

Få en helhetsbild av kundtillgångarna med funktioner som kombineras mellan Dynamics 365 Supply Chain Management och Field Service, och definiera serviceavtal som gör att du uppfyller – och överträffar – förväntningarna.

Ge förebyggande service som ökar kundnöjdheten samtidigt som du kan kommunicera proaktivt med kunderna genom automatiserade röst- och textpåminnelser.

Skaffa kundinsikter genom att automatiskt skicka personanpassade undersökningar efter fältservicebesök med Microsoft Power Automate, och förbättra den proaktiva servicen med AI-baserade förslag till IoT-aviseringsåtgärder och val av incidenttyp på arbetsorder.


Schemalägg resurser på ett smart sätt

Bild för Schemalägg resurser på ett smart sätt

Skicka rätt tekniker vid rätt tidpunkt med rätt erfarenhet med hjälp av AI-baserade schemaläggningsrekommendationer och manuell, halvautomatisk eller helautomatisk schemaläggning.

Gör det smidigare att prioritera besök och skicka ut tekniker genom att kombinera Field Service med Dynamics 365 Customer Service till ett enhetligt arbetsflöde samtidigt som du sänker driftskostnaderna.

Hantera resurstilldelningar bättre genom att använda en schemaläggningstavla med dra och släpp och en interaktiv karta så att du kan schemalägga de tekniker som befinner sig närmast och är tillgängliga.

Optimera teknikerresurser med automatisk schemaläggning som minimerar restiden och maximerar resursutnyttjandet, samtidigt som du kan anpassa arbetet efter förseningar, avbokningar och brådskande arbete.

Hantera tillgångshistorik effektivare så att teknikerna hålls uppdaterade eller anslut till Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management om du vill synkronisera data ända till fordonsnivå.


Åtgärda problem vid första besöket

Bild för Åtgärda problemen

Ge tekniker sammanhangsberoende hjälp genom att använda Dynamics 365 Guides och andra verktyg som bygger på mixad verklighet. De kan då få omfattande hjälp steg för steg när de utför underhåll hos kunderna.

Förse nya tekniker med expertkunskaper genom samtal via Dynamics 365 Remote Assist, så att de kan få hjälp av mer erfarna tekniker i realtid.

Fortsätt att spåra all serviceaktivitet även när du är offline, till exempel få tillgång till arbetsorder, kunddata och tillgångsinformation.

Ge tekniker på fältet möjligheten att hantera arbetsorder och mötesscheman, få åtkomst till vägbeskrivningar och kunddata samt hämta ta foton och videoklipp och göra röstanteckningar med mobilappen.

Låt robotar hjälp teknikerna att hitta kund- och produktinformation genom att använda Guides ute på fältet.

Utforska tilläggslösningar i AppSource

Med färdiga lösningar från Microsoft och våra partners kan du bygga ut funktionerna i Dynamics 365 Field Service för att möta speciella behov för dina affärsprocesser eller branschkrav.

Dynamics Advanced Field Service

Av HSO Innovation

Dynamics 365

Accelerate your business with world-class end-to-end field service management!

Equip for Field Service

Av BLULEADER PTY LTD

Azure for Web Apps

Equip for Field Service

Annata 365 for Field Service

Av Annata

Dynamics 365

Drive relevant, timely and personalized engagements with your customers and prospects.

equipment360™ for Dynamics 365 Field Service

Av eLogic

Dynamics 365

equipment360™ gives you a complete Field Service solution optimized for equipment service providers.

EasyTerritory for Dynamics 365 - Maps for Sales and Field Service

Av EasyTerritory

Dynamics 365

Map any data from Dynamics 365 or Power BI and perform powerful territory management!

RentalLife – Rental solution with Field Service

Av CRM Partners AG

Dynamics 365

With maximum utilization and accurate tracking of rental assets generate continuous revenue.

Field Service Inventory Serialization

Av JourneyTEAM

Dynamics 365

Track serialized inventory with Field Service through the complete lifecycle, from Receipt to RMA.

Ta nästa steg

Bild för Ta nästa steg