Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Field Service

Leverera enastående service

Ställ om från reaktiv till proaktiv och prediktiv service genom att använda datainsikter och uppkopplade erfarenheter.

Leverera smidiga kundupplevelser

Personanpassa serviceupplevelsen

Personanpassa serviceupplevelsen

Skapa förtroende och bygg upp lojalitet genom att leverera empatiska, uppkopplade serviceupplevelser som kan anpassas efter kundernas skiftande behov.

Öka medarbetarnas produktivitet

Öka medarbetarnas produktivitet

Förse personalen med rätt verktyg och relevanta arbetsorderdata så att de alltid är förberedda inför ett servicebesök.

Optimera serviceåtgärder

Optimera serviceåtgärder

Få användbara insikter, dela viktiga data och ta hjälp av experter på distans i realtid med hjälp av IoT och AI-baserade verktyg som ökar andelen ärenden som kan åtgärdas vid första försöket.

Digitalisera med Field Service

Bild på Siemens

Team Rubicon satsar mer på fältåtgärder

Läs hur Team Rubicon optimerar logistik och mobiliserar fler volontärer med Dynamics 365 Field Service.

Bild för G & J Pepsi

G&J Pepsi-Cola Bottlers törstar efter innovation

Läs om hur G&J Pepsi använder Field Service för att prioritera sin service och överträffa förväntningarna, maximera intäkterna och öka besparingarna.

Bild på Burckhardt Compression

Burckhardt Compression ger snabbare service

Ta reda på hur företaget kunde agera mer agilt i sitt arbete med att reagera på och lösa serviceproblem ute på havet.

Bild för U D Trucks

UD Trucks erbjuder logistikstöd året om

Läs om hur företaget snabbar upp sin digitalisering (DX) för att uppfylla sin vision om ett bättre liv.

Erbjud differentierade serviceuppdrag

Få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt

Öka andelen problem som kan åtgärdas vid första försök och öka medarbetarnas produktivitet med:

  • smart ruttplanering
  • integration med Sakernas Internet (IoT)
  • samarbete i realtid och på distans med experter med hjälp av mixad verklighet.

Titta på en demonstration

Maximera teknikerns resultat och minimera restiden

Hjälp avsändarna uppnå affärsmålen med

  • inbäddad optimering med schemaläggningstavlan
  • scheman som uppfyller serviceavtalen (SLA)
  • prediktiv restid och arbetstid.

Minska driftstoppen genom att spåra och hantera tillgångar med IoT

Definiera attribut som kännetecknar olika tillgångar med

  • möjligheten att identifiera tillgångens plats och hierarki
  • geofencing-funktioner
  • övervakning av tillgångens hälsotillstånd över tid.

Erkänd som ledare

Microsoft har 2022 utnämnts till ledare Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management.1

Två personer i arbetskläder med en surfplatta

Kom i gång med Dynamics 365 Field Service

Två personer i arbetskläder med en surfplatta
1 GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.