Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Lös serviceproblem vid första besöket – varje gång

Leverera exceptionella kundupplevelser genom att använda Dynamics 365 Field Service för att skicka ut rätt resurs till rätt plats vid rätt tidpunkt – med de verktyg de behöver för att lösa problemet vid första besöket.

Erbjud proaktiv service

Säkerställ en konsekvent och pålitlig drift genom att förutse, identifiera och lösa serviceproblemen redan innan kunden vet om dem.

Schemalägg resurser på ett smart sätt

Leverera en utmärkt kundupplevelse på plats samtidigt som du optimerar resurser och kostnader genom bara skicka ut teknikerna när och dit de behövs som bäst.

Åtgärda problem vid första besöket

Bygg förtroende och lojalitet hos kunderna genom att förse teknikerna med rätt verktyg och den information de behöver för att kunna lösa problemen vid första besöket.


Kunder omvandlar med Dynamics 365 Field Service

Prissättning

Dynamics 365 Field Service

Optimera resursplanering, ge fälttekniker bättre möjligheter och lev upp till kundens förväntningar med grundläggande funktioner för fältservice.
830 kr

per användare/månad

Dynamics 365 Remote Assist

Ge teknikerna bättre förutsättningar att samarbeta från olika platser med Remote Assist på HoloLens-, Android- eller iOS-enheter.
567,90 kr

per användare/månad

Resurser för Field Service

Gartner Magic Quadrant för Field Service Management

Se varför Microsoft utnämnts till ledare i 2020 års upplaga av Magic Quadrant för hantering av fältservice och vad det innebär för ditt arbete med IoT.

Five Ways to Know if Connected Field Service is Right for Your Business

Använd den här guiden för att ta reda på om det är dags att uppgradera din lösning för fältservice.

Nine Ways to Make Your Field Service Organization a Profit Center

Lär dig vikten av att fokusera på kundupplevelsen, använda insikter från kunddata, med mera.

Remote Service: Modernize Your Operations with Mixed Reality

Läs mer om hur de som arbetar med fältservice kan felsöka och lösa problem snabbare och bättre genom att blanda fysiska och digitala världar.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.

Ta nästa steg

Skärmbild som visar Field Service-funktioner