Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Field Service

Leverera enastående service

Ställ om från reaktiv till proaktiv och prediktiv service genom att använda datainsikter och uppkopplade erfarenheter.

Skräddarsy kundkommunikationen

Skapa förtroende och bygg upp lojalitet genom att leverera empatiska, uppkopplade serviceupplevelser som kan anpassas efter kundernas behov.

Skräddarsy kundkommunikationen

Öka medarbetarnas effektivitet

Förse medarbetarna med rätt verktyg och relevanta arbetsorderdata så att de alltid är förberedda för ett servicebesök.

Öka medarbetarnas effektivitet

Optimera servicearbetet

Öka andelen problem som kan åtgärdas vid första försöket genom att använda IoT och AI-baserade verktyg: få handlingsbara insikter, dela viktiga data och ta hjälp av experter på distans och i realtid.

Optimera servicearbetet

Digitalisera med Field Service

Bild på Siemens

Siemens förnyar fältservicen

Läs om hur företaget hanterar utmaningar med urbanisering och klimatförändringar genom att koppla ihop energisystem, byggnader och industrier.

Bild på Burckhardt Compression

Burckhardt Compression ger snabbare service

Ta reda på hur företaget kunde agera mer agilt i sitt arbete med att reagera på och lösa serviceproblem ute på havet.

Bild på Macdonald-miller facility solutions

MacDonald-Miller förvaltar smarta byggnader

Läs om hur företaget använder IoT (Sakernas Internet) och dataanalyser i sitt fältservicearbete.

Bild på Philadelphia Housing Development Corporation

PHDC hanterar projekten effektivare

Läs om hur PHDC rationaliserade sina processer för att snabbare kunna hjälpa boende med låga inkomster att få de reparationer de behövde i hemmen.

Erbjud differentierade serviceuppdrag

Få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt

Öka andelen problem som kan åtgärdas vid första försök och öka medarbetarnas produktivitet med

  • smart ruttplanering
  • integration med Sakernas Internet (IoT)
  • samarbete i realtid och på distans med experter med hjälp av mixad verklighet.

Titta på en demonstration

Utnyttja teknikern maximalt och minimera restiden

Hjälp avsändarna uppnå affärsmålen med

  • inbäddad optimering med schemaläggningstavlan
  • scheman som uppfyller serviceavtalen (SLA)
  • prediktiv restid och arbetstid.

Minska driftstoppen genom att spåra och hantera tillgångar med IoT

Definiera attribut som kännetecknar olika tillgångar med

  • möjligheten att identifiera tillgångens plats och hierarki
  • geofencing-funktioner
  • övervakning av tillgångens hälsotillstånd över tid.

Erkänd som ledare

Microsoft har 2021 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management.

Två personer i arbetskläder med en surfplatta

Kom i gång med Dynamics 365 Field Service

Två personer i arbetskläder med en surfplatta

Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 31 augusti 2021, Jim Robinson och Naved Rashid.

GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt och används här med deras tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändarna att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, gällande den här undersökningen, inklusive garantier om säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.