Gå vidare till huvudinnehållet

Verksamhet inom fältservice

Optimera fältservicearbetet på distans och på plats med Dynamics 365 for Field Service.  Läs om hur Silver Chain skapar ett extra skyddsnät för en smidigare patientvård.

Bild för Verksamhet inom Dynamics 365 for Field Service
Logotyp för Toyota Industries Corporation
"Vi strävar efter att tillhandahålla en enhetlig service med hög kvalitet i ett globalt partnerskap med Microsoft. I framtiden vill jag skapa en metod för att samla in stora mängder data med hjälp av IoT och telematik för att förhindra att fel uppstår."

Michio Yonezawa: General Manager, Services Department, Toyota Industries Corporation

Förbättra resultatet

Använd riktade analyser för att få bättre insikter om effektiviteten på fältet. Med hjälp av dataunderbyggda beslut kan du göra fältservicen mer lönsam.

Öka teknikernas produktivitet

Informera och vägled teknikerna under servicebesöket med hjälp av ny teknik som artificiell intelligens, IoT och mixad verklighet.

Bättre introduktion och kom igång snabbare

Minska introduktionstiden med ett intuitivt och rollbaserat gränssnitt med engagerande utbildningsfunktioner. Med inbyggd intelligens blir även de nyaste teknikerna mer effektiva.

Effektivisera fältverksamheten

Öka lönsamheten genom att optimera schemaläggningen och tillämpa fjärransluten felsökning så att en tekniker bara skickas ut när det verkligen behövs.

Ta nästa steg

Bild för Prova Microsoft Dynamics 365 for Field Service