Gå vidare till huvudinnehållet

Utforska funktionerna i Dynamics 365 for Finance and Operations

Förbättra det ekonomiska resultatet

Centralisera och förenkla den globala ekonomihanteringen med stabil rapportering och inbäddade analyser i realtid.

Optimera personalens produktivitet med rollbaserade arbetsytor, Office 365-integration och intelligenta insikter som gör att du kan automatisera och prioritera uppgifter.

Minska driftskostnaderna genom automatisering av geografiska och ekonomiska processer, betalningsåtaganden, budgetplanering, budgetkontroll och trevägsmatchning.

Anpassa verksamheten snabbt till nya finansiella krav med en Global Tax Engine samt flexibla, guidade och regelbaserade kontoplaner och dimensioner.

Effektivisera tillgångshanteringen och minska rapporteringsfelen genom att centralisera och automatisera processer för kapitaliserade tillgångar – från förvärv till avyttrande.


Anslut och optimera global tillverkning

Driv verksamheten mer agilt och effektivt, och samordna produktionsplanering, schemaläggning, drift och kostnadshantering.

Sätt upp effektiva tillverkningsparametrar, som att tillverka för lagerhållning, tillverka mot beställning, ta fram mot beställning, konfigurera mot beställning och konstruera mot beställning.

Förenkla schemaläggningen med en enhetlig resursmodell och synlighet i realtid.

Snabbare produktleverans med avancerade verktyg för hantering av distributionslager och logistik.

Förbättra produktkvaliteten och kundnöjdheten genom att lösa problemen snabbt med insikter i realtid och AI-underbyggda förslag.


Effektivisera försörjningskedjan

Optimera leveranserna och minska kostnaderna genom att synkronisera logistik för platser, distributionslager och transportsätt.

Reagera snabbare på kundernas krav och förbättra effektiviteten genom att automatisera processer för beställning till betalning.

Förbättra insynen i globala verksamheter och använd prediktiva insikter för att proaktivt identifiera potentiella problem.

Få större kontroll över inköpen genom att automatisera anskaffningsprocesserna och implementera arbetsflöden för godkännande.

Få en fullständig översikt över försörjningskedjan när du integrerar försäljning och inköp med logistik, produktion och lagerstyrning.


Förenkla konfigurationen av dina lagstadgade tjänster

Använd en enda lagstiftningskonfiguration för flera versioner av Dynamics 365 for Finance and Operations och Microsoft DynamicsAX.

Lätt att konfigurera inställningar för lagstadgade rapporter, e-fakturor, betalningsformat och skatteregler, vilket gör det enklare att följa ständigt ändrade krav i lagstiftningen.

Utforska fördefinierade lösningar i AppSource

Bygg ut funktionerna i Dynamics 365 for Finance and Operations med färdiga lösningar från Microsoft och våra partners.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Av Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations

Armanino’s Revenue Recognition Management

Av Armanino LLP

Dynamics 365 for Operations

Simplify your accounting and manage revenue recognition, BESP, deferrals, reallocation and carveouts

Sunrise 365® Supply Chain

Av Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Av To-Increase

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities

Warehouse Automation

Av Blue Horseshoe Solutions, Inc.

Dynamics 365 for Operations

Warehouse Automation offers embedded MHE integration directly into Dynamics 365 for Operations.

Sök i AppSource

Ta nästa steg