Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Finance

Maximera insynen i ekonomin och lönsamheten

Håll jämna steg med verksamhetens växande behov

Förbered verksamheten, agera snabbare och hantera avbrott genom att förnya dina ekonomiska modeller.

Bild på ekonomiskt beslutsfattande

Fatta bättre ekonomiska beslut

Förbättra tillståndet i din verksamhet. Skapa förutsättningar för agilitet och tillväxt med ekonomiska verktyg för rapportering, inbäddade analyser och AI-underbyggda insikter.

Bild på affärsprocesser

Automatisera affärsprocesser

Öka produktiviteten, gör det enklare att anpassa affärsmodellerna och maximera det ekonomiska resultatet genom att integrera ekonomiprogramvara i de grundläggande processerna och automatisera uppgifter.

Bild på prenumerationsfakturering

Skapa effekt och sänk kostnaderna

Minimera kostnaderna och optimera utgifterna i en global verksamhet genom automatisering av processer, budgetkontroll samt ekonomisk information, planering och analys.

Bild på lokaliseringskonfiguration

Minska den globala risken

Förenkla rapportering till myndigheter, elektronisk fakturering och globala betalningar med regelbaserad kontoplan och konfigurationstjänster utan kodning.

Logotyp för Forrester

The Total Economic ImpactTM Of Microsoft Dynamics 365 Finance

Läs den här studien från juli 2022 som genomförts av Forrester Consulting på uppdrag av Microsoft för att få veta hur en distribution av Dynamics 365 Finance gav betydande avkastning på investeringen och kostnadsbesparingar på över 3,5 MUSD.

122 %

Avkastning på investeringen med Dynamics 365 Finance över tre år1

3,5 MUSD

Äldre kostnadsbesparingar1

55 %

Produktivitetsförbättringar för ekonomipersonal2

Hur kunder använder Finance

Bild på Bel Power Protect connect

Bättre överblick över ekonomin och möjlighet att agera mer agilt

Bel Fuse kan tack vare global överblick över sina ekonomiska data förbättra prognoserna och anpassa verksamheten efter föränderliga och mer komplexa förutsättningar.

Bild på Coca-Cola Beverages Africa

Rationalisera ekonomiarbetet

Coca-Cola Beverages Africa bytte till lösningar från Microsoft för att kunna uppgradera ekonomiarbetet, förbättra kundkommunikation och basera HR-funktionerna på analyser.

Bild på Hitachi

Vitaliserar den globala omvandlingen

Hitachi har kunnat påskyndat sin globala expansion utan att kompromissa med styrningen genom att optimera affärssystemet i respektive land.

Bild på Fieldfisher

Konsoliderar data från hela verksamheten

Den internationella advokatbyrån Fieldfisher använder Dynamics 365 för att konsolidera sina affärsappar och övervinna motgångar i osäkra tider.

Bild för Anpassa verksamheten bättre

Anpassa verksamheten bättre

Dah Chong Hong har förbättrat effektivitet och ekonomiska rapportering avsevärt, vilket har gett lägre driftskostnader och kortare bearbetningstid.

Bild för Få AI-baserade förutsägande insikter

Få AI-baserade förutsägande insikter

GN Group förenade ekonomiska data för att få AI-baserade förutsägande insikter och snabbare kunna anpassa sig efter verksamheten tillväxt.

Optimera ekonomiarbetet

Utveckla arbetet med ekonomihantering till något mer än att bara arbeta med transaktioner. Agera proaktivt genom att fatta bättre beslut, skydda intäkterna, minimera riskerna och sänka kostnaderna.

  • Intuitiva rollbaserade arbetsytor
  • Intelligent budgetering och prognostisering
  • Holistisk rapportering och analys
Bild på insikter nära till hands
  • Automatiserad hantering av kreditrisker och inkasso
  • Rationaliserad intäktsredovisning
  • Automatisk leverantörsfakturering
Bild på smartare processer
  • Omfattande lokaliseringsfunktioner
  • Kostnadseffektiv regelefterlevnad
  • Omfattande lagstadgade tjänster
Bild på förenklad regelefterlevnad

Erkänd som ledare

Microsoft har i september 2022 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.3

1 Resultaten över tre år och avser en blandad organisation och baseras på intervjuer med kunder. The Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Finance, juli 2022

2 Upp till 55 procent produktivitetsförbättring för ekonomipersonal, The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, juli 2022

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 september 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstmärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i den här forskningspublikationen, eller rekommenderar teknikanvändare att välja någon av leverantörerna med de högsta betygen eller andra typer av beteckningar. Gartners forskningspublikationer innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och bör inte betraktas som fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.