Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Finance

Maximera insyn i ekonomin och lönsamheten

Fatta bättre ekonomiska beslut

Utvärdera tillståndet i din verksamhet och förbättra de ekonomiska kontrollerna. Skapa förutsättningar för agilitet och tillväxt med ekonomisk rapportering, inbäddade analyser och AI-underbyggda insikter.

Bild på statistik

Samordna och automatisera dina affärsprocesser

Öka produktiviteten, gör det enklare att anpassa affärsmodellerna och maximera det ekonomiska resultatet genom att integrera ekonomifunktionen i de grundläggande processerna och automatisera uppgifter.

Bild för leverantörsanropsinmatning

Arbeta strategiskt och minska kostnaderna

Minimera driftskostnaderna och optimera utgifterna i olika geografiska områden genom automatisering av processer, budgetkontroll samt ekonomisk planering och analyser.

Bild på prenumerationsfakturering

Minska krånglet och riskerna i den globala ekonomin

Med en guidad, regelbaserad kontoplan och en konfigurationstjänst som inte kräver någon kodning kan du förenkla rapporteringen till myndigheter, den elektroniska faktureringen och globala betalningar.

Bild på lokaliseringskonfiguration

Hur kunder använder Finance

Bild på Bel Power Protect connect

Bättre överblick över ekonomin och möjlighet att agera mer agilt

Bel Fuse kan tack vare en global överblick över sina ekonomiska data förbättra prognoserna och anpassa verksamheten efter nya och mer komplexa förutsättningar.

Bild på Coca-Cola Beverages Africa

Rationalisera ekonomiarbetet

Coca-Cola Beverages Africa bytte till lösningar från Microsoft för att kunna uppgradera ekonomiarbetet, förbättra kundkommunikationen och basera HR-funktionerna på analyser.

Bild på Hitachi

Vitaliserar den globala omvandlingen

Hitachi har kunnat påskyndat sin global expansion genom att optimera affärssystemet i respektive land utan att kompromissa med styrningen.

Bild på Fieldfisher

Konsoliderar data från hela verksamheten

Den internationella advokatbyrån Fieldfisher använder Dynamics 365 för att konsolidera sina affärsappar och övervinna motgångar i osäkra tider.

Bild på Lifestyles

Genomför en digital omvandling

LifeStyles har automatiserat sina processer, sänkt driftkostnaderna, ökat effektiviteten, fått mer korrekta försäljningsprognoser och förbättrat planeringen.

Optimera ekonomiarbetet

Utveckla arbetet med ekonomihantering till något mer än att bara arbeta med transaktioner. Agera proaktivt genom att fatta bättre beslut, skydda intäkterna, minimera riskerna och sänka kostnaderna.

  • Intuitiva rollbaserade arbetsytor
  • Intelligent budgetering och prognostisering
  • Holistisk rapportering och analys
Bild på insikter nära till hands
  • Automatiserad hantering av kreditrisker och inkasso
  • Rationaliserad intäktsredovisning
  • Automatisk leverantörsfakturering
Bild på smartare processer
  • Omfattande lokaliseringsfunktioner
  • Kostnadseffektiv regelefterlevnad
  • Omfattande lagstadgade tjänster
Bild på förenklad regelefterlevnad
Logotyp för Microsoft

Erkänd som ledare

Microsoft har i augusti 2021 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 september 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt och används här med deras tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.