Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Dynamics 365 Finance

Maximera insynen i ekonomin och lönsamheten

Fatta bättre ekonomiska beslut

Utvärdera tillståndet i din verksamhet, förbättra de ekonomiska kontrollerna och fatta strategiska beslut i rätt tid. Skapa förutsättningar för agilitet och tillväxt med omfattande ekonomisk rapportering i realtid, inbäddade analyser och AI-underbyggda insikter.

Samordna och automatisera dina affärsprocesser

Öka användarnas produktivitet, gör det enklare att anpassa affärsmodellerna och maximera det ekonomiska resultatet genom att integrera ekonomifunktionen i de grundläggande affärsprocesserna.

Arbeta strategiskt och minska kostnaderna

Minimera driftskostnaderna och optimera utgifterna i olika geografiska områden genom automatisering av processer, budgetkontroll samt ekonomisk planering och analyser.

Minska krånglet och riskerna i den globala ekonomin

Anpassa verksamheten snabbt och enkelt till nya ekonomiska och juridiska krav med en guidad och regelbaserad kontoplan och en konfigurationstjänst som inte kräver någon kod. På så sätt kan du förenkla rapporteringen till myndigheter, den elektroniska faktureringen och globala betalningar.

Kunder optimerar sina ekonomiska transaktioner med Dynamics 365 Finance

Logotyp för Bel Fuse

Bel Fuse får bättre överblick över ekonomin och kan agera mer agilt

Elektroniktillverkaren Bel Fuse kan tack vare en global överblick över sina ekonomiska data förbättra prognoserna och anpassa verksamheten efter nya och mer komplexa förutsättningar.

Optimera ekonomiarbetet

Utveckla arbetet med ekonomihantering till något mer än att bara arbeta med transaktioner. Agera proaktivt genom att fatta bättre beslut, skydda intäkterna, minimera riskerna och sänka kostnaderna.

 • Smartare processer
 • Förenklad regelefterlevnad
 • Intuitiva rollbaserade arbetsytor
 • Intelligent budgetering och prognostisering
 • Holistisk ekonomisk rapportering och analys
 • Automatiserad hantering av kreditrisker och inkasso
 • Rationaliserad intäktsredovisning
 • Automatisk leverantörsfakturering
 • Omfattande lokaliseringsfunktioner
 • Kostnadseffektiv regelefterlevnad
 • Omfattande lagstadgade tjänster

Nucleus Research utnämner Microsoft till ledare i 2020 års värdematris för ERP

Läs mer om varför stabila funktioner, flexibilitet och utbyggbarhet gör Microsoft till en ledare på marknaden för ERP-lösningar.