Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Se inte tillbaka utan titta framåt

Dagens ledare inom ekonomi behöver arbeta på ett helt nytt sätt. De måste leda omvandlingen från att rapportera om det som har hänt till att utveckla framtidens verksamhet. Det kan de göra genom att skaffa insikter som förutser nästa steg, automatisera processer och arbeta mer strategiskt över organisatoriska gränser. Hur kan du ta kommandot?

Logotyp för Chemonics
"Nu när företaget rustat sig för nya möjligheter har vi behövt ett samordnat, grundläggande system som bättre svarar mot organisationens komplexa verksamhet och ger oss möjlighet att växa snabbt."

Eric Reading, Executive Vice President

Få insikter från Microsofts egen ekonomiska omvandling

Hear from senior finance leaders in this webinar series on the lessons they learned—and how their roles evolved—while digitally transforming Microsoft’s financial organization.

Utveckla en bättre verksamheten genom digital omvandling

Finansanalys och ekonomisk rapportering: Från data till användbara insikter.

Prognostisering och strategi: Fatta mer välgrundade beslut med hjälp av data.

Varför ledare inom ekonomi använder Dynamics 365 Finance

Förbättra det ekonomiska resultatet

Få global insyn i verksamhetens finansiella hälsotillstånd med en arbetsyta speciellt utformad för ekonomichefer. Här får du tillgång till de viktigaste KPI:erna, ekonomiska mått och verktyg för större redovisningsansvar, effektivitet och tillväxt.

Arbeta strategiskt och innovativt

Du behöver inte längre planera ekonomin utifrån statiska vyer och historiska data. Koppla ihop dina globala verksamheter och börja diskutera ekonomin utifrån dynamiska vyer och framtida trender, affärsmöjligheter och innovation.

Omvandla krav på regelefterlevnad till konkurrensfördelar

Uppfyll globala och lokala affärskrav, minska riskerna och omvandla krav på regelefterlevnad till en affärsmöjlighet som får ditt företag att växa.

Prova Dynamics 365 Finance