Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En kvinna som använder en bärbar dator och antas globalisera viss ekonomi

Globaliseringens påverkan på ekonomin

Den globala expansionen var en gång förbehållen multinationella varumärken som hade resurser att övervinna de problem det innebar att verka på olika lokala marknader. Men i och med Internet och framväxten av e-handel har globalisering blivit en viktig del i strategin för alla företag – oavsett storlek eller bransch.

Allteftersom verksamheter fortsätter expandera, och kommunikationen sker nästan omedelbart, har globaliseringen förändrat hur ekonomichefer och deras team kan hantera internationell expansion.


Vad är globalisering?

Globalisering är den allt större integrationen av världens ekonomier, bland annat i form av förflyttning av produkter, tjänster, teknik och information över landsgränserna.

Den globala expansionen har många strategiska fördelar, till exempel en större räckvidd, nya leverantörer och fler intäktsflöden. Men den medför också många svårigheter när det gäller att hantera och efterleva lokala och globala lagar. Du kommer att konkurrera online på utländska marknader eller öppna nya kontor utomlands som kan ställa till med problem. Du måste bland annat hantera följande:

 • Språk
 • Valutor
 • Datumformat
 • Tidszoner
 • Regleringar
 • Lagar
 • Skatter
 • Bankernas krav

För att kunna ta vara på de affärsmöjligheter som finns genom en effektiv global verksamhet behöver du rätt strategi.

Globaliseringsinitiativ utgår ofta från ekonomiavdelningen, eftersom det är redovisningsteamen som försöker skapa nya företag, juridiska personer eller kontoplaner som ska stötta expansionen. För detta krävs att ekonomihanteringssystemet kan hantera flera dimensioner, valutor, koncerninterna transaktioner och konsolideringar. Det krävs också en strategi som stöttar global styrning och standardisering, och som säkerställer att den ekonomiska rapporteringen optimeras.

Läs om hur du minskar den globala ekonomiska komplexiteten och risker med Microsoft Dynamics 365 Finance. Skaffa infografiken


Fördelarna med globalisering

Eftersom globaliseringen skapar nya möjligheter för ditt företag att expandera internationellt, innebär det också många fördelar som gör det mödan värt att hantera de svårigheter globaliseringen kan medföra.

 • Större marknadsräckvidd. Allteftersom marknaden fortsätter expandera kan varor och tjänster distribueras ännu snabbare över hela världen.
 • Konkurrensfördelar. Genom att uppfylla kraven på effektiv produktion och konkurrenskraft på marknaden, oavsett var verksamheten finns, skapar ditt företag ett större upplevt värde och genererar mer försäljning.
 • Övervinna bristen på talanger. I stället för att konkurrera om en liten pool med lokal kompetens kan du vända dig till en global marknadsplats för att nå ut till och rekrytera bland ett större urval medarbetare som kan vara mer kvalificerade och diversifierade.
 • Diversifiering och partnerskap. Om du utvecklar nya strategier för produkter och tjänster, arbetar för större mångfald och inleder nya samarbeten, kan du vidga organisationens globala expansion genom att gå in på nya marknader och öka värdet eller nå nya framgångar.
 • Lägre kostnader. Eftersom varor tillverkas över hela världen, och om tillverkningen av dessa varor specialiseras, blir den genomsnittliga kostnaden för dina produkter lägre. Genom att flytta produktionen till mer kostnadseffektiva länder kan din verksamhet bli mer konkurrenskraftig.

Så här underlättar tekniken global expansion

Tekniken formar hur företag kan expandera på utländska marknader, särskilt på utvecklings- och tillväxtmarknader. Teknik kan hjälpa ekonomiteamen med global expansion på exempelvis följande sätt:

 • Stöttar och förenklar ekonomins globalisering. Rätt teknisk plattform förenklar hanteringen av olika språk, valutor, transaktioner mellan företag och ekonomiska konsolideringar.
 • Säkerställer lokal regelefterlevnad. Följ lokala och globala lagar och regleringar med bara en enkel knapptryckning.
 • Minskar komplexiteten och riskerna. Om du konkurrerar online på utländska marknader, eller etablerar verksamheten i nya länder, kan det innebära nya risker och svårigheter för verksamheten. Med färdigkonfigurerade lösningar för lokalisering och översättning, som förenklar processer och tillhandahåller lösningar som stöds med data, kan du lättare följa de ekonomiska mönstren på internationella marknader och minska kapitalkostnaden.
 • Snabbare uppskalning. Undvik störningar i försörjningskedjan och ligg steget före nya handelsavtal och myndighetsregler med utökningsbara verktyg med lite kodning, så att du snabbt kan anpassa verksamheten till nya lokaliseringskrav.
 • Tillhandahåller styrning och standardisering. Genom att säkerställa transparens och en större öppenhet gentemot myndigheterna och människorna, kan du hjälpa kunderna allt bättre och se till att verksamheten ligger steget före.

Globaliseringen förändras med den senaste tekniken

Företag anser att ny teknik inte bara hjälper dem att digitalisera snabbare, tekniken har också stor betydelse för globaliseringen. Det finns till exempel fem nya teknikområden som i hög grad påverkar ekonomins globalisering:

1. Robotstyrd processautomation (RPA)

Med RPA blir det enkelt att skapa, distribuera och hantera programvara som härmar mänskliga interaktioner. Med den här typen av programvaruteknik utförs sådana åtgärder snabbare och mer konsekvent, vilket gör arbetsflödena mer effektiva och responsiva vilket i sin tur leder till större vinster, bättre kundkommunikation och högre produktivitet.

2. AI

AI och maskininlärning, samt kognitiva handläggare och smarta maskiner, har potential att fullständigt skapa nya förutsättningar för såväl utländska som inhemska och gränsöverskridande transaktioner – och effektivisera verksamheten. Företag kan validera ekonomiska analyser på en bråkdel av tiden, vilket innebär att de minskar exponeringen för risker.

3. Blockkedjeteknik

Att erbjuda kodade tidsstämplar för en mängd olika betalningstyper, och tillhandahålla en digital logg över betalningar och överföringar i nära nog realtid, kommer bli avgörande i nästa fas av finansbranschens globalisering. Detta är också den mest framträdande tillämpningen av bitcoin-valutan, en annan ekonomisk tjänst som är på frammarsch.

4. IoT (Sakernas Internet) för kontaktlösa betalningar

När samhället blir alltmer digitalt sammankopplat kommer IoT utgöra en enkel, praktisk och automatiserad process som förvandlar enheter till smarta beslutsenheter. Eftersom kontaktlösa betalningar som baseras på IoT innebär snabbare behandling av betalningarna, kommer transparensen för globala betalningar att öka. Lokala och internationella myndigheter kommer också lättare att kunna spåra transaktioner i olika valutor och på olika marknader.

Den tekniska utvecklingen inom globalisering möjliggör snabbare och billigare transaktioner, vilket skapar en grund för en snabbare expansion och större finansiell tillväxt.


Framtidens globalisering inom ekonomi

Medan globaliseringen påverkar och förändrar marknadslandskapet, skapar data positiva resultat inom handel, kapitalflöden och digitala transaktioner. De företag som börjat tillämpa globaliseringsstrategier och digitalisering, till exempel spridit ut sin produktion på både inhemska och utländska anläggningar, har fått större motståndskraft mot osäkra förhållanden.

För en framtida globalisering måste företagsledare dock fortsätta hantera brister i försörjningskedjan, men även geopolitiska spänningar, dynamiska globala skiften och gränsöverskridande investeringsflöden. Genom att komplettera verksamheten med globaliseringsanpassad programvara för ekonomihantering kan du lägga en grund för framtida framgång genom att minska riskerna, förenkla den komplexa globaliseringen i ekonomiska utmaningar och maximera resultatet på olika marknader.


Förbered verksamheten för globalisering med Dynamics 365 Finance

Med globaliseringsfunktionerna i Dynamics 365 Finance kan företag hantera en komplex global verksamhet, expandera effektivare och driva verksamheten smartare över hela världen, och på så sätt ge sitt team möjlighet att skapa framgångar. Denna omfattande plattform innehåller inbyggt stöd för lokalisering och regelefterlevnad för 44 länder och regioner, med partner över hela världen som kan erbjuda ytterligare lokaliseringslösningar.

Genom att hantera din globala verksamhet med en plattform som ger stöd för lokal regelefterlevnad, flera valutor, nya språk, elektronisk fakturering och skattekrav, kan du övervaka verksamheten i världen i realtid och på så sätt fatta mer välinformerade och databaserade beslut.

Med Dynamics 365 Finance kan du maximera insynen i ekonomin och driva på globaliseringen med AI-baserade insikter, inbäddade analyser och funktioner för global hantering.