Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Funktioner i Dynamics 365 Human Resources

Upptäck hur en ansluten HR-lösning kan göra ditt företag och din personal mer framgångsrika.

Funktioner

 • Underlätta för medarbetarna med Microsoft Teams
 • Centralisera medarbetarprofiler
 • Självbetjäningsverktyg för medarbetarna
 • Underlätta för cheferna med rätt verktyg
 • Se till att medarbetarna utvecklas

Underlätta för medarbetarna med Microsoft Teams

Fungerar integrerat med Microsoft Teams så att medarbetarna på ett enkelt sätt kan visa ledighetssaldon och ansöka om ledighet.

Centralisera medarbetarprofiler

Främja medarbetarkontakter med avancerade medarbetarprofiler som omfattar karriärprestationer, kompetenser, certifieringar och intressen.

Självbetjäningsverktyg för medarbetarna

Ge dina medarbetare den information de behöver med enkel åtkomst till medarbetarprofiler, utbildning, resultatuppföljning, målinställningar och ledighetsansökningar.

Underlätta för cheferna med rätt verktyg

Förbättra chefernas resultat och hjälp dem utföra HR-uppgifter snabbare med enkel uppföljning av teamets resultat och feedback samt automatisering av affärsprocesser för rutinuppgifter.

Se till att medarbetarna utvecklas

Hjälp medarbetarna genom uppföljning av utbildning och certifiering.

 • Förenkla programmen för ledighet och frånvaro
 • Skapa planer för flexibel kompensation
 • Omdefiniera paket med medarbetarförmåner
 • Anslut till ditt befintliga lönesystem
 • Förbättra rekryteringen med LinkedIn Talent Solutions

Förenkla programmen för ledighet och frånvaro

Det är enkelt att skapa konkurrenskraftiga program som uppfyller globala regler och föreskrifter allteftersom de förändras.

Skapa planer för flexibel kompensation

Utveckla kompensationsprogram som baseras på definierade riktlinjer och justera dem ett och ett eller i grupp om du vill automatisera införandet av nyheter som omfattar hela företaget.

Omdefiniera paket med medarbetarförmåner

Förnya administrationen av förmåner med flexibla, konfigurerbara anmälningsverktyg med självbetjäning som möjliggör hantering av livshändelser, hierarkier, flexibla krediter och automatisk anmälan.

Anslut till ditt befintliga lönesystem

Leverera löne-, budget- och momsredovisningar genom att integrera löneleverantörer som Ceridian Dayforce och använda Dynamics 365 Finance för omfattande OPEX-spårning.

Förbättra rekryteringen med LinkedIn Talent Solutions

Hitta och engagera rätt kandidater genom integration med befintliga talangrekryteringssystem som LinkedIn Talent Solutions som gör det möjligt att hantera rekryteringsupplevelsen från början till slut.

 • Enkel integration med HR-lösningar från olika partner
 • Förenkla HR-administrationen
 • Automatisera processer och arbetsflöden
 • Inbyggd säkerhet, sekretess och regelefterlevnad
 • Gör ännu mer med Power Platform

Enkel integration med HR-lösningar från olika partner

Anslut till andra smarta HR-lösningar – som lönesystem, hantering och rekrytering av talanger och LinkedIn – om du vill skapa ett ekosystem för HCM som passar företagets behov.

Förenkla HR-administrationen

Minska den organisatoriska komplexiteten med HR-administration som återspeglar organisationsstrukturer, hierarkier, personaluppgifter och projektbeskrivningar.

Automatisera processer och arbetsflöden

Öka produktiviteten och effektiviteten med automatiserade processer, arbetsflöden och uppgiftshantering.

Inbyggd säkerhet, sekretess och regelefterlevnad

Förbättra företagets resultat med säkerhet, sekretess och efterlevnad genom en HCM-lösning som bygger på Microsoft Azure.

Gör ännu mer med Power Platform

Anpassa och utöka Dynamics 365 Human Resources på ett enkelt sätt med hjälp Microsoft Power Platform – oavsett tekniska kunskaper.

 • Visualisera dina HR-data med Microsoft Power BI
 • Dra nytta av inbäddade analyser
 • Centralisera data via Microsoft Dataverse
 • Samla in medarbetarnas åsikter med Dynamics 365 Customer Voice

Visualisera dina HR-data med Microsoft Power BI

Förbättra personalplaneringen med avancerade instrumentpaneler från Power BI, som hjälper dig att centralisera, analysera och visualisera alla personaldata – från valfri enhet.

Dra nytta av inbäddade analyser

Fatta mer välgrundade beslut med hjälp av inbäddade analyser som följer upp och analyserar HR-programmen.

Centralisera data via Microsoft Dataverse

Minska komplexiteten genom att använda Common Data Service för att centralisera data och integrera Human Resources med befintliga system och partnerappar.

Samla in medarbetarnas åsikter med Dynamics 365 Customer Voice

Skapa en bättre miljö för samarbete genom att samla in medarbetarnas sentiment med hjälp av undersökningsinsikter från Dynamics 365 Customer Voice.

Logotyp för tna packaging & processing solutions
"Under de kommande tre till fem åren genomför vi en implementering av hela programsviten Dynamics 365. Human Resources var den första pusselbiten för oss."

Pravin Singh
Chief Information Officer, tna solutions

Logotyp för ECH, Inc.
"Med Dynamics 365 Human Resources kan vi följa upp medarbetarnas prestationer bättre, det blir enklare att följa regler och föreskrifter och rationalisera processer som tidigare utfördes manuellt …"

David Panter
Chief Executive Officer, ECH Inc.

Relaterade lösningar

 • Fatta strategiska ekonomiska beslut med AI

 • Samordna och automatisera dina ekonomiska processer

 • Minska krånglet och riskerna i den globala ekonomin

 • Vinn fler kontrakt

 • Optimera resursanvändningen

 • Maximera projektens lönsamhet

 • Skapa och dela snabbt appar – nästan utan kod

 • Lägg enkelt till avancerade funktioner

 • Ge professionella utvecklare kraft att utveckla

 • Skapa en datadriven kultur

 • Hitta och dela användbara insikter

 • Skydda dina data

Utforska branschspecifika lösningar i AppSource

Ta nästa steg