Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Två personer som tittar på en surfplatta och antas använda en H R-lösning

Vad som är viktigt i en HR-lösning

Programvara för personalhantering, eller Human resources (HR), handlar inte längre bara om närvaroregistrering och se till att personalen får sin lön i tid. Moderna HR-lösningar automatiserar det som tidigare var tidsödande men grundläggande HR-processer och gör det möjligt för HR-teamen att i stället ägna sig åt rekrytering och hantering av talanger.

När du funderar på att investera i en HR-lösning kan det vara bra att lära sig hur HR-programvara kan bidra till att uppnå målen. När du vet vilka HR-appar som kan hjälpa dig uppnå målen blir det enklare att hitta dem som passar dina behov bäst.


En enkel förklaring till förkortningar inom HR

När du gör efterforskningar kring HR-lösningar kommer du stöta på tre viktiga förkortningar: HRIS (Human Resources Information System, personalinformationssystem), HRMS (Human Resources Management System, personalhanteringssystem) och HCM (Human Capital Management, hantering av humankapital).

Det viktigaste du bör känna till om de olika typerna av HR-programvara, som Dynamics 365 Human Resources, är att förkortningen inte är lika viktig som de funktioner som finns i respektive lösning. Med detta sagt finns det några allmänna tumregler du kan ha nytta av för att avgöra skillnaden mellan förkortningarna.

HRIS och HRMS

HRIS är en äldre förkortning med samma innebörd som HRMS. I HRMS-programvaran centraliseras vanligtvis organisationsstrukturen för ditt HR-team och personalhanteringen genom att det är en enda lösning för hantering av personer, rutiner och policyer.

Vanliga funktioner:

 • Lönehantering
 • Uppföljning av tid och närvaro
 • Schemaläggning av medarbetare
 • Program för ledighet och frånvaro
 • Hantering och administration av förmåner
 • Självbetjäningsportal för medarbetare
 • Rekrytering (spårningssystem för sökande)
 • Grundläggande personanalyser

HCM är HR-programvara som omfattar allt som finns i en HRMS-lösning, men som även innehåller funktioner för personalplanering och integration med affärsappar för CRM (Customer Relationship Management) och ERP (Enterprise Resource Planning).

HCMS

Vanliga funktioner:

 • Alla funktioner i en HRMS-lösning.
 • Fullständig talangrekrytering, inklusive relationshantering av kandidater.
 • Resurser för introduktion av nya medarbetare.
 • Verktyg för utvärdering av medarbetarnas prestationer.
 • Utbildningshantering.
 • Karriärplanering.
 • Löneplanering.
 • Djupgående personanalyser av medarbetarnas produktivitet och prestationer
 • Personalplanering

Frågor att ställa sig vid utvärdering av HR-appar

Eftersom HRIS, HRMS och HCM betyder olika saker för olika leverantörer, kan det vara bra att fokusera på de mål du vill uppnå med din HR-lösning snarare än vad lösningen kallas för. När du jämför olika alternativ bör du undersöka vilka funktioner som finns i de olika lösningarna och ställa dig följande frågor:

 • Kan lösningen hjälpa mig att skapa, genomföra och mäta effektiva HR-program?
 • Uppfyller den här appen våra behov i dag och kan den växa och anpassas för framtida behov?
 • Bidrar den här lösningen till att förenkla medarbetarnas upplevelse?
 • Hur mycket utbildning krävs för att alla i teamet ska kunna använda programvaran?
 • Kan appen integreras med andra appar och verktyg som vi redan använder?

De primära målen med HR-programvara

Modern HR-programvara, oavsett om det är en HRMS- eller HCM-lösning, har stöd för fyra grundläggande HR-processer:

 • Löneadministration
 • Grundläggande HR-program som förmånshantering, ledighet och frånvaro samt tid och närvaro
 • Personalvård
 • Arbetskraftsplanering och personanalys

Det handlar med andra ord om att digitalisera medarbetarnas upplevelse samtidigt som arbetsflödet automatiseras. Då behöver HR-teamet inte längre ägna sig åt tidsödande manuella rutiner utan kan inrikta sig på att vara strategiska affärspartner för hela organisationen.

Dessa processer är både användbara och viktiga, men HR-programvara innehåller betydligt mer som kan underlätta arbetet i organisationen. När HR-personalen har tillgång till rätt programvara kan de i större utsträckning arbeta med företagskulturen, att behålla medarbetarna och andra saker som är viktiga att prioritera.


Hur HR-programvara kan utgöra ett stöd för organisationens mål

Ett exempel på ett strategiskt mål för HR-teamet är att gå över till en HCM-modell (Human kapital Management). HCM innebär att betrakta medarbetarna som organisationens viktigaste tillgångar. Den här personcentrerade metoden innebär att man fokuserar på att attrahera de bästa talangerna och vårda dem under hela anställningstiden.

Det finns fördelar för hela organisationen med att gå över till en HCM-modell. Medarbetarna blir nöjdare, de presterar bättre och personalutvecklingen leder till högre kvalitet på arbetet inom alla avdelningar. De medarbetare som känner att de har stöd och får uppskattning av sitt företag tenderar att arbeta hårdare för att skapa värde och stannar längre i företaget. Den lägre personalomsättningen innebär att man inte behöver lägga lika mycket tid på rekrytering. I stället för att försöka tillsätta samma befattning om och om igen, kan HR-teamet fokusera på att hitta rätt personer med rätt kompetens och förbättra områden som utbildning och kompetensutveckling.

Den rätta HR-programvaran hjälper dig att göra HCM till verklighet i din organisationen med funktioner som:

 • Rekryteringsfunktioner som hjälper dig attrahera, rekrytera och anställa de bästa talangerna.
 • Verktyg för talanghantering som följer upp prestationer samt får medarbetarna att utvecklas, prestera bättre och stanna kvar i företaget.
 • Automatisera HR-processer som lönehantering, öppen anmälan, ledighet och frånvaro samt tid och närvaro.
 • Självbetjäningsverktyg för medarbetarna.

Förnya HR-arbetet med Dynamics 365

Stöd HCM-arbetet i din organisation med Dynamics 365 Human Resources, som hjälper dig att skapa positiva upplevelser för medarbetarna. Centralisera personaluppgifter och optimera de grundläggande HR-processerna med ett intuitivt gränssnitt och effektiv integration med ERP- och CRM-appar.