Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Bild för fokusavsnitt

Dynamics 365 Human Resources

Skapa en arbetsplats där människor och verksamhet kan växa

Förbättra medarbetarnas upplevelser

Se till att de anställda kan få den information de behöver – på egen hand – via de lättanvända HR-verktygen med självbetjäning och Microsoft Teams.

Optimera HR-programmen

Förenkla programmen för förmåner, kompensation, ledighet och frånvaro, certifieringar, utbildning och regelefterlevnad.

Gör organisationen mer agil

Vidta åtgärder och anpassa verksamheten till förändringar snabbare med en skalbar HR-lösning som du enkelt kan ansluta till befintliga system och partnersystem.

Ta reda på vad personalen tycker

Fatta bättre beslut genom att centralisera personalstyrkans data och använda inbäddade analyser för att få värdefulla insikter.

Företag får medarbetarna att växa med Human Resources

ECH förnyade personalhanteringen och förbättrade vården för sina kunder

Läs mer om hur ECH – en vårdgivare inom äldrevård – förbättrat sin personalhantering med Human Resources och kunnat erbjuda bästa möjliga vård för sina kunder.

Dataunderbyggd HR med människan i centrum

Gör organisationen mer agil, optimera HR-programmen och förnya medarbetarnas upplevelser med en ny typ av personalhantering.

  • Komplettera efter verksamhetens behov
  • Anslut till partnerlösningar
  • Gör mer med Microsoft Power Platform
  • Självbetjäningsverktyg för medarbetarna
  • Anmäl ledighet via Microsoft Teams
  • Sammankopplade HR- och driftdata
  • Inbyggda insikter om personalen
  • Se till att alla regler efterföljs
  • Rekommendationer för nästa bästa åtgärd