Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Personanpassa upplevelser inom finansiella tjänster med Dynamics 365

Skapa effektfulla kundupplevelser och få verksamheten att växa snabbare med intelligenta kundinsikter och processautomatisering.

Utveckla verksamheten inom finansiella tjänster

Förbättra verksamhetens resultat med proaktiva insikter och automatisering som hjälper dig att personanpassa kundupplevelser och göra medarbetarna mer produktiva.

Kundanskaffning

Locka potentiella kunder genom att personanpassa kontakterna med dem, och öka försäljningsteamets produktivitet genom att automatisera försäljningsprocessen.

 • Skaffa nya kunder snabbare genom personanpassade marknadsföringskampanjer som bygger på AI-baserade kundinsikter.
 • Rationalisera och automatisera försäljningsprocessen genom att inleda proaktiva samtal med intelligenta chattrobotar, kvalificera leads på förhand och ta fram offerter.
 • Använd prediktiv leadbedömning för att hjälpa bankpersonal och relationschefer att fokusera på de potentiella kunder som mest sannolikt kan konverteras.
 • Erbjud potentiella kunder smidiga och personanpassade kundkontakter i olika kanaler, som virtuella möten med Microsoft Teams.

Välkomna nya kunder

Välkomna nya kunder på ett enklare sätt, och bygg upp deras lojalitet genom effektiv kommunikation.

 • Skapa en helhetsbild av kunden genom att samordna ekonomi-, beteende- och demografidata.
 • Få en enhetlig vy över aktuella produktinnehav tillsammans med möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning.
 • Orkestrera nya och befintliga kundfärder i de kanaler kunderna föredrar.
 • Skapa smidiga och personliga upplevelser i branschspecifika och digitala kanaler.
 • Förenkla användarupplevelsen genom att med minimal kodning skapa webbplatser där kunderna kan hantera sina egna ekonomiska data.

Kundtjänst

Öka kundnöjdheten genom att förutse kundernas problem och lösa dem innan de märks.

 • Reagera snabbt på kundernas behov med hjälp självbetjäning genom chattrobotar som kan föra intelligenta samtal.
 • Betjäna kunderna i den kanal de själva föredrar, med personanpassad support samt konsekventa digitala och personliga upplevelser.
 • Ge medarbetarna det stöd de behöver för att erbjuda en konsekvent upplevelse – genom guidade arbetsflöden och en enhetlig vy av kunden.

Riskhantering

Standardisera processer med kraftfull automatisering som kräver lite eller ingen kodning.

 • Skydda onlinekonton mot bedrägerier med adaptiv AI som löpande övervakar nya bedrägerimönster.
 • Minska affärsrisken genom att standardisera och automatisera manuella processer med robotstyrd processautomation (RPA).

Optimerad verksamhet

Minska driftkostnaderna genom processautomatisering.

 • Gör medarbetarna både nöjdare och mer produktiva genom att automatisera uppgifter med robotstyrd processautomation (RPA).
 • Minska kostnader och risker genom att automatisera indirekt anskaffning.
 • Ge medarbetarna självbetjäningsverktyg inom områden som IT-stöd, utgiftsrapportering, rekvisition och förmåner.

Uppnå resultat snabbare genom att ge medarbetare möjlighet att automatisera processer och förutse försäkringstagarnas behov med dataunderbyggda insikter.

Kundanskaffning

Locka potentiella kunder genom att personanpassa kontakterna med dem, och öka försäljningsteamets produktivitet genom att automatisera försäljningsprocessen.

 • Skaffa nya kunder snabbare genom personanpassade marknadsföringskampanjer som bygger på AI-baserade kundinsikter.
 • Rationalisera och automatisera försäljningsprocessen genom att inleda proaktiva samtal med intelligenta chattrobotar, kvalificera leads på förhand och ta fram offerter.
 • Använd prediktiv leadbedömning för att hjälpa försäljningsteam och försäkringshandläggare att fokusera på de potentiella kunder som mest sannolikt kan konverteras.
 • Erbjud potentiella kunder smidiga och personanpassade kundkontakter i olika kanaler, som virtuella möten med Microsoft Teams.

Välkomna nya försäkringstagare

Välkomna och kommunicera personligt med försäkringstagare genom automatiserade processer i den kanal de själva väljer.

 • Få en helhetsbild av försäkringstagaren och föreslå vilka åtgärder som är bäst att utföra härnäst.
 • Personanpassa upplevelser i både fysiska och digitala kanaler.
 • Tilldela handläggare nya försäkringstagare genom att segmentera, prioritera och dirigera kunder baserat på anpassningsbara tilldelningsregler.
 • Orkestrera anpassad kommunikation för försäkringstagare i olika kanaler.

Stöd för försäkringstagare

Ge kunderna hjälp med sina problem i de kanaler de själva väljer.

 • Svara snabbt på försäkringstagarnas och handläggarnas behov genom självbetjäning via intelligenta chattrobotar. Ingen kodning behövs.
 • Erbjud personanpassad support genom att koppla samman försäkringstagare, handläggare och skadereglerare i olika kanaler.
 • Ge support under kundens hela färd genom en enhetlig vy av kunden.

Optimerad verksamhet

Minska driftkostnaderna genom att hantera risker med AI, och effektivisera processer med kraftfull automatisering som bara kräver lite kodning.

 • Gör medarbetarna både nöjdare och mer produktiva, och minska riskerna, genom att automatisera manuella uppgifter med robotstyrd processautomation (RPA).
 • Ge medarbetarna självbetjäningsverktyg inom områden som IT-stöd, utgiftsrapportering, rekvisition och förmåner.
 • Minska kostnader och risker genom att automatisera indirekt anskaffning.
 • Skydda onlinekonton mot bedrägerier med adaptiv AI som löpande övervakar bedrägerimönster.

Ekonomi

Använd realtidsdata för att fatta insiktsunderbyggda beslut som bidrar till större tillväxt och agilitet.

 • Hantera kreditrisker och inkasso effektivare med AI-underbyggda kundbetalningsprognoser som ökar antalet betalningar i tid, förbättrar kassaflödet och sparar tid.
 • Få kompletta redovisningsfunktioner, som en konfigurerbar regelbaserad kontoplan, bokföringsskikt som kan hantera god redovisningssed och momsregler för olika länder samt olika valutor.
 • Faktureringsstöd som omfattar alternativ för återkommande fakturering för specifika mönster, intervall och start- och slutdatum.

Hjälper leverantörer av finansiella tjänster till framgång

Logotyp för Metro Bank

”Våra system är snabba och lättanvända ...
Checkar och betalkort trycks på bara några minuter, och kan enkelt delas ut till kunderna på plats.”

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

Utforska produkterna i Dynamics 365 och Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

Få en helhetsbild av dina kunder, där kund- och ekonomidata kombineras, samtidigt som du följer alla regler och krav på regelefterlevnad.

Läs mer

Dynamics 365 Sales

Bygg upp lojalitet, öka intäkterna per kund och hitta nya intäktsmöjligheter genom att personanpassa och följa upp alla kundkontakter.

Läs mer

Dynamics 365 Marketing

Kommunicera med målgruppen med rätt budskap vid rätt tidpunkt genom att orkestrera kundfärder i flera kanaler.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Service

Se till att kunderna får den support de förväntar sig genom att anpassa verksamheten snabbt efter förändrade förutsättningar, med självbetjäning och kundkommunikation i flera kanaler.

Läs mer

Dynamics 365 Finance

Övervaka ekonomiarbetet i realtid, förutse framtida resultat och fatta dataunderbyggda beslut som driver företagets tillväxt.

Läs mer

Dynamics 365 Fraud Protection

Skydda kundernas konton. Skydda dig mot bedrägerier i form av kontoövertagande och falska konton, vilket kan påverka både företagets anseende och intäkter.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Voice

Reagera snabbt på kundernas feedback genom att konfigurera automatiska aviseringar, och samla in feedback direkt från kunderna genom personanpassade enkäter.

Läs mer

Microsoft Power Platform

Samarbeta för att lösa problem effektivt med Microsoft Power Platform – analysera data, bygg lösningar, automatisera processer och skapa virtuella handläggare.

Läs mer
g

Skapa det du behöver med en partnerlösning för ekonomi från AppSource

Förbättra din lösning med Microsoft Cloud for Financial Services

Erbjud bättre upplevelser, insikter och service genom samordna ekonomifunktionerna i Dynamics 365 med Azure, Microsoft 365 och Microsoft Power Platform.