Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Bild av en kvinnlig läkare som undersök patientprofiler

Bättre hälso- och sjukvård med Dynamics 365

Skapa vårdupplevelser under patientens hela färd. Koppla samman personer, data och processer på ett säkert sätt, så att hela organisationen kan skapa enhetliga patientprofiler, koordinera vårdinsatserna och fatta dataunderbyggda beslut.

Lösningar som är skräddarsydda efter dina behov inom vården

Förnya patientvården genom att göra det möjligt för team att samordna vårdinsatser mellan olika vårdorganisationer. Med berikade data från Dynamics 365 kan du få fram bättre kliniska och operativa insikter som kan bidra till att förutse risker och därmed förbättra utgången för patienten.

Före besöket

Förse patienterna med verktyg för att hitta information, komma i kontakt med vårdgivare och boka vårdbesök.

 • Skaffa nya patienter enklare med personanpassade marknadsföringskampanjer som odlar relationen.
 • Nå större patientgrupper genom att öka tillgängligheten via mobilappar, landningssidor, säkra patientportaler och callcenter. 
 • Minska antalet samtal med utvärderingar från intelligenta chattrobotar och digitala portaler för onlinebokning.

Besök hos vårdgivaren

Ge vårdteamen bättre möjligheter att samarbeta och samordna patientvården.

 • Fatta snabbare beslut mellan olika vårdteam genom en helhetsbild av varje patient. 
 • Förbättra patientsäkerheten genom att ge vårdteamen tillgång till data som är integrerade mellan kliniska system, appar och elektroniska journaler.
 • Förse patienterna med skräddarsydda, förebyggande vårdhanteringsprogram utifrån en helhetsbild över respektive medlem.

Vårdplan

Ge patienterna de verktyg och resurser de behöver för att förstå och underlätta behandlingen.

 • Ge alla i teamet möjlighet att digitalisera vården genom att automatisera manuella processer och samarbetsprocesser. 
 • Förbättra samarbetet inom vårdteamet genom att förenkla komplexa arbetsflöden som bemanning, schemaläggning av utrustning, utskrivning av patienter och sängkapacitet. 
 • Använd AI-aktiverad schemaläggning för att kunna erbjuda hemvård som ett prisvärt alternativ till slutenvård.

Efter besöket

Få insiktsbaserade rekommendationer som ger bättre resultat för patienten och förlänger relationen.

 • Gör uppföljningar med patienten enklare genom orkestrering av anpassade kundfärder. 
 • Förenkla fakturering och betalningar, både internt och externt. 
 • Utveckla alternativ för beställning och expediering av patientens läkemedel.

Skapa tillförlitliga medlemsupplevelser och minska vårdkostnaderna med prediktiva, databaserade från Dynamics 365.

Medlemsrekrytering

Skaffa nya medlemmar genom att visa på dina unika förmåner.

 • Segmentera målkunder med en helhetsbild över varje medlem utifrån kliniska data. 
 • Skapa varumärkeslojalitet på lång sikt genom att kommunicera med potentiella medlemmar. 
 • Sälj försäkring eller merförsälj tjänster utifrån medlemmarnas behov.

Försäljning till individer och mäklare

Ge stöd åt försäljningstjänster riktade åt både individer och grupper.

 • Rationalisera och automatisera försäljningsprocessen för försäkringsmäklare så att de kan sälja till nya leads och identifiera fler affärsmöjligheter hos befintliga kunder.
 • Identifiera och paketera olika produktalternativ för kunder med hjälp av enhetliga data.
 • Stöd olika befolkningsgrupper genom olika prisnivåer. 
 • Förstå var potentiella kunder befinner sig under kundens färd och kommunicera med dem utifrån detta.

Anmälan till vårdhantering

Ge medlemmar möjlighet att anmäla sig till medlemsspecifika vårdhanteringsprogram.

 • Hitta specifika medlemmar baserat på kundinformation och kvalifikationer.
 • Introducera kunder i vårdhanteringsprogrammen genom att använda de kanaler kunden själv föredrar.

Vård och vårdhantering

Erbjud medlemmarna personanpassade vårdplaner.

 • Förse medlemmarna med innehåll till deras vårdplaner genom att använda mallar.
 • Organisera vårdaktiviteter för patienterna och kommunicera information till rätt interna och externa vårdteam under hela patientens färd. 
 • Visa kliniska händelser i tur och ordning med patientens tidslinje.
 • Optimera affärsprocessflöden från början till slut för vårdhanteringsprogram med hjälp av automatisering.

Medlemskommunikation

Skapa äkta lojalitet hos dina medlemmar.

 • Odla och underhåll långsiktiga relationer genom löpande kommunikation med medlemmarna. 
 • Skapa personanpassade och proaktiva kommunikationsupplevelser genom en helhetsbild över varje medlem. 
 • Orkestrera medlemsfärder​ i olika kanaler.

Ge din organisation inom läkemedel eller biovetenskap de verktyg som behövs för att påskynda vetenskapliga innovationer och skapa motståndskraftiga försörjningskedjor. Med Dynamics 365 kan du använda insikter från dina data för att driva innovation, göra verksamheten mer agil, förbättra personalens upplevelser och öka kundnöjdheten.

Forskning

Ta ledningen i innovationsarbetet med snabbare samarbete och kommunikation.

 • Uppmuntra ett uppkopplat innovationsarbete genom att dela forskningsresultat i hela organisationen.
 • Samarbeta med experter distans genom att använda HoloLens 2 eller mobilversionen av Dynamics 365 Remote Assist.

Kliniska prövningar

Kommunicera med deltagare i forskningsprojekt och hantera material i kliniska prövningar på ett effektivare sätt.

 • Hantera kliniska prövningar med säkra appar som kräver lite kodning, och som ger åtkomst oavsett tid och plats.
 • Välj ut och rekrytera deltagare och vårdgivare med målinriktade och konfigurerbara kommunikationsprogram. 
 • Kommunicera säkert med deltagare i kliniska prövningar i alla kanaler eller genom digitala portaler.

Leveransplanering och distribution

Förutse kundernas efterfrågan och leverera produkter i tid med produktionsplanering nästan i realtid.

 • Hantera de krav som ställs på distributionslager och produktdistribution – från lager till spårning och uppföljning.
 • Använd AI för att automatisera och förbättra orderuppfyllelsen med regelbaserad orkestrering.
 • Förenkla anskaffningsprocesser med kontraktshantering, överskott av viktigt material och val av leverantörer som baseras på tidigare data.
 • Planera produktion och distribution nästan i realtid med tjänster In Memory.

Klinisk tillverkning

Svara på förändringar i kundernas efterfrågan, maximera resursutnyttjandet och hantera tillgångar med en agil och uppkopplad fabrik.

 • Automatisera schemaläggning av personal och utrustning med en enhetlig kapacitetsvy.
 • Få stöd för diskret, processbaserad, lean och blandad tillverkning med olika strategier.
 • Minimera driftstoppen med prediktiva modeller, och genomför felsökning av experter på distans för specialiserade maskiner. 
 • Standardisera tillverkningsprocesser med stegvisa holografiska anvisningar som ger en både effektiv och säker arbetsmiljö.

Försäljning, marknadsföring och service

Få användbara kundinsikter som skapar bättre upplevelser och ökar försäljningen.

 • Spåra kundens behov och tillståndet i kundrelationerna med hjälp av insikter i realtid.
 • Öka försäljningens produktivitet och effektivitet genom att automatisera manuella uppgifter, vilket frigör tid för medarbetarna. 
 • Kommunicera med kunderna där de befinner sig med kundtjänst i flera kanaler.

Se vad kunder inom hälso- och sjukvård har att säga

Bild på Dayton Children’s

”Eftersom Dynamics 365 är så enkelt att använda går utvecklingen snabbt tack vare databerikningen, vilket innebär att vi kan erbjuda bästa möjliga patientupplevelse.”

J.D. Whitlock,
Chief Information Officer, Dayton Children’s Hospital

Bild på MVP Health Care

”Med Dynamics 365 kan vi skapa en enda vy över det viktigaste om varje medlem, samtidigt som vi gör det enklare att samverka mellan vårdgivare, partner, medlemmar och medarbetare.”

Michael Della Villa,
Chief Information Officer, MVP Health Care

Bild på Abacus Medicine

”Tack vare ett omedelbart informationsflöde mellan olika avdelningar och länder, har ledningen fått insikter i realtid och kan fatta dataunderbyggda beslut.”

Peter Domonkos,
IT Development Manager, Abacus Medicine

Bild på Imperial College Health Care

”Vad det innebär är att du har all information och all specialistvård du behöver vid patientens sida när och där den behövs – och allt är tillgängligt via ett headset.”

Dr. James Kinross,
Consultant surgeon and senior lecturer, Imperial College

Bild på Seguro Nacional de Salud

”Vi märkte att det fanns ett stort behov av bättre teknik ... för att erbjuda flera tjänster, integration och anslutningsbarhet. Därför valde vi Microsoft Dynamics 365.”

Carmen Cesarina Rosell,
Information Technology Manager, SeNaSa

Utforska produkterna i Dynamics 365 och Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Service

Gör patienterna nöjdare med relevant kommunikation i flera kommunikationskanaler under hela vårdtiden.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Insights

Erbjud unika patientupplevelser och vägled medlemmar proaktivt genom att samla in viktiga insikter.

Läs mer

Dynamics 365 Sales

Odla och hantera relationer – både interna och externa – med hjälp av AI-assisterade aviseringar och digitala verktyg för kunskapsdelning.

Läs mer

Dynamics 365 Marketing

Skapa smidigare patientupplevelser från diagnos till behandling och eftervård.

Läs mer

Dynamics 365 Field Service

Gör arbetet effektivare och spara tid åt dina vårdkollegor genom att koppla samman resurser och automatisera arbetsflöden.

Läs mer

Dynamics 365 Guides

Standardisera processer, optimera effektiviteten och säkerställ efterlevnaden, samtidigt som du skyddar personalen med stegvisa holografiska anvisningar och guider som är lätta att skapa.

Läs mer

Dynamics 365 Commerce

Skapa personliga och säkra shoppingupplevelser i olika fysiska och digitala kanaler.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Voice

Personanpassa kundens färd genom att kontinuerligt samla in och agera på feedback från patienterna.

Läs mer

Dynamics 365 Supply Chain Management

Skapa en motståndskraftig försörjningskedja inom vården som effektivt uppfyller teamens behov.

Läs mer

Dynamics 365 Finance

Minska den totala vårdkostnaden genom att rationalisera processer och sänka de administrativa utgifterna.

Läs mer

Dynamics 365 Fraud Protection

Skydda patienternas konton och förhindra försäkringsbedrägerier med enhetsfingeravtryck och avancerade AI-funktioner.

Läs mer

Microsoft Power Platform

Samarbeta för att lösa problem effektivt med Microsoft Power Platform – analysera data, bygg lösningar, automatisera processer och skapa virtuella handläggare.

Läs mer

Skapa det du behöver med en partnerlösning för hälso- och sjukvård från AppSource

Förbättra din lösning med Microsoft Cloud for Healthcare

Erbjud bättre upplevelser, insikter och vård genom att samordna funktionerna i Dynamics 365 med Azure, Microsoft 365 och Microsoft Power Platform.