Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Man som arbetar

Uppnå hållbar tillväxt inom tillverkning med Dynamics 365

Bygg upp en mer motståndskraftig framtid genom att driva innovation, optimera driften och fördjupa kundrelationerna.

Lösningar som är skräddarsydda efter dina tillverkningsbehov

Förbättra din tillverkningsverksamhet genom att koppla samman system och data så att du kan förutse förändringar, minimera störningar och korta tiden till marknaden. Samtidigt kan du bygga upp bättre kundrelationer genom insikter i realtid.

Design och utbildning

Inför nya produkter och tjänster snabbt.

 • Hantera produktinformation från en central plats.
 • Rationalisera processen för hantering av konstruktionsförändringar.
 • Förbättra säkerheten, kvaliteten och produktiviteten med arbetsinstruktioner som kan utföras handsfree.

Planering och anskaffning

Håll verksamheten i gång genom att förutse problem innan de uppstår.

 • Planera produktion och distribution nästan i realtid med tjänster In Memory.
 • Använd AI-berikade efterfrågeprognoser.
 • Samordna data från olika system med anslutningsprogram som bara kräver lite kodning.
 • Förenklade anskaffningsprocesser med kontraktshantering, överskott av viktigt material och val av leverantörer som baseras på tidigare data.
 • Förenkla och automatisera manuella processer med appar som bara kräver lite kodning.

Produktion och distribution

Uppfyll förändrade kundbehov genom att bygga in agilitet i försörjningskedjan.

 • Få stöd för diskret, processbaserad, lean och blandad tillverkning.
 • Driv en hållbar tillverkning med uppkopplade fabriker med hjälp av IoT och AI.
 • Öka motståndskraften och skalan med databehandling vid nätverksgränsen.
 • Expediera order effektivt med intelligent order- och distributionslagerhantering.
 • Hantera lager med data i realtid.

Tillgångshantering

Öka motståndskraften genom att ansluta tillgångar.

 • Möjliggör förebyggande underhåll med hjälp av sensordata och AI.
 • Automatisera rutinuppgifter med robotstyrd processautomation (RPA).
 • Förbättra utbildningen och gör introduktionen av nyanställda snabbare med mixad verklighet.

Försäljning

Bygg upp förtroendet och stärk relationerna med dina kunder.

 • Rationalisera och automatisera försäljningsprocesserna så att du kan sälja till nya leads och identifiera fler affärsmöjligheter hos befintliga kunder.
 • Spåra kundens behov och tillståndet i kundrelationerna med hjälp av insikter i realtid.
 • Personanpassa kundkommunikationen i olika kanaler, så att du kan odla och underhålla långvariga kundrelationer.

Tjänst

Öka kundlojaliteten genom enastående service.

 • Förebyggande fältservice, inklusive AI-optimerad planering
 • Support på distans och i realtid med anteckningar i mixad verklighet
 • Kundtjänst med självbetjäning och i flera kanaler

Hjälper tillverkare att innovera

Bel Fuse

”Alla som arbetar med Dynamics 365 – från beslutsfattare till arbetsledare på fabriksgolvet – är uppkopplade och har tillgång till användbara data.”

Stefan Naude,
General Manager, Slovakia, Bel Fuse

Utforska produkterna i Dynamics 365 och Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Supply Chain Management

Maximera tillgångens produktivitet, undvik störningar i leveranserna, optimera orderuppfyllelsen och rationalisera försäljnings- och driftplaneringen.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Insights

Skapa en enda enhetlig vy över varje kund, hitta insikter i realtid, upptäck nya affärsmöjligheter och gör verksamhetens mer agil.

Läs mer

Dynamics 365 Remote Assist

Ge tekniker och experter möjlighet att samarbeta på distans med att utföra installationer, reparationer och förebyggande underhåll.

Läs mer

Dynamics 365 Finance

Optimera orderuppfyllandet genom att prioritera mål på servicenivå och undvika leveransstörningar med insyn i hela försörjningskedjan – från början till slut.

Läs mer

Dynamics 365 Customer Service

Differentiera dig på marknaden genom att leverera produkten som en tjänst – en modell som använder AI-baserade insikter och en enda enhetlig vy över kunderna och alla kontaktpunkter.

Läs mer

Dynamics 365 Guides

Förbättra säkerheten, öka produktiviteten, minska antalet fel och förbättra regelefterlevnaden med interaktiva arbetsinstruktioner som kan utföras handsfree.

Läs mer

Dynamics 365 Field Service

Optimera genomströmningen och minska antalet oväntade driftstopp genom förebyggande underhåll och intelligent resursplanering.

Läs mer

Dynamics 365 Sales

Reagera på förändringar i kundefterfrågan och minska den ekonomiska effekten genom att utföra produktionsplanering i realtid med lagerdata som även de är tillgängliga i realtid.

Läs mer

Microsoft Power Platform

Samarbeta för att lösa problem effektivt med Microsoft Power Platform – analysera data, bygg lösningar, automatisera processer och skapa virtuella handläggare.

Läs mer

Skapa det du behöver med en partnerlösning för tillverkningsindustrin från AppSource

Förbättra din lösning med Microsoft Cloud for Manufacturing

Påskynda innovation, tillväxt och motståndskraft genom att samordna dina tillverkningsfunktioner i Dynamics 365 med Azure, Microsoft 365 och Microsoft Power Platform.