Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Marketing

Skapa en starkare pipeline med köpare genom att strukturera kundens färd

Personanpassa köparens upplevelser genom att strukturera kundens färd. Med data om förväntat köpbeteende hos kunden och kundens preferenser kan du kommunicera rätt budskap i rätt tid och i rätt kanal. Skicka meddelanden som utlöses via inköp, returer och betalningar.

Genomför möten och webbseminarier genom direkt integration med Microsoft Teams. Förenkla eventhanteringen med en webbportal för deltagarna och funktioner för att hantera registreringar, sessioner, talare och lokallogistik – bland annat integration med ON24 och andra webbseminarieleverantörer.

Attrahera rätt potentiella kunder genom att driva riktade marknadsföringskampanjer i flera kanaler. Använd e-post, event, telemarketing, SMS-integration och LinkedIn-integration.

Skapa kampanjtillgångar snabbt med funktioner för marknadsstöd som omfattar konfigurerbara mallar, designverktyg och återanvända innehållsblock. Med Microsoft Power Automate kan du effektivisera godkännandet av innehåll.

Marknadsför på affärsenhetsnivå med återanvändbart och delat kampanjinnehåll och anpassade målgrupper.


Samordna försäljning och marknadsföring

Skapa en enda vy över potentiella kunder och samordna data om kontakter, leads och kunder med Dynamics 365 Sales.

Identifiera, hitta och avsluta affärer med de bästa kunderna med personanpassat och kontobaserat innehåll och säljfrämjande aktiviteter.

Låt verksamheten växa och påverka din pipeline med kunder med relevant innehåll och personanpassade färder för köpare.

Spåra och prioritera leads från alla kontaktpunkter med olika leadsbedömningsmodeller och betyg.

Öka produktiviteten och förbättra koordineringen med färdiga arbetsflöden som automatiserar överlämning av försäljningsklara leads och förenklar uppföljningen. Skriv och skicka e-postmeddelanden snabbare under företagets eget varumärke till riktade mottagare med funktionen Skicka nu.

Förenkla samarbetet med hjälp av välkända Microsoft 365-verktyg, delade kalendrar och möjligheten för team att få insyn i kampanjer och leads.


Fatta informerade beslut

Använd enkla ord och naturligt språkför att definiera eller visa målgrupper för segmenten som du vill rikta in dig på.

Prioritera leads genom att konfigurera flera leadsbedömningsmodeller. Använd Dynamics 365 Customer Insights-integration för att kontinuerligt uppdatera information om målsegment och leadbedömningar baserat på information från flera datakällor.

Få högre effekt från marknadsföringen med färdiga instrumentpaneler och marknadsanalyser, eller skapa dina egna instrumentpaneler.

Testa och välj rätt innehåll med hjälp av inbyggda A/B-tester med fullständigt renderat dynamiskt innehåll. Skicka meddelanden vid rätt tidpunkt med smart schemaläggning och få fler meddelanden som öppnas med hjälp den automatiska schemaläggaren och funktioner för skräppostpoäng.

Förstå kundernas behov bättre genom att övervaka kundens färd och samla in information med hjälp av undersökningar från Dynamics 365 Customer Voice.

Dynamics 365 Customer Insights

Utveckla en kundinriktad organisation där experter på marknadsföring, försäljning och service får de insikter de behöver för en personligare kommunikation.

Läs mer

Väx med en anpassningsbar plattform

Anpassa marknadsföringen efter dina behov genom att använda visuella redigerare utan kodning, som gör det enkelt att skapa och distribuera webbappar och mobilappar.

Integrera data från Dynamics 365 och appar och system från tredje part. Automatisera processer med inbyggda arbetsflöden eller skapa dina egna med Microsoft Power Automate.

Förbättra marknadsföringskampanjerna och informera målsegmenten. Använd API:er för både kundens färd och segmenten för integrering direkt med Marketing och externa system.

Marknadsför globalt och följ regelverken enligt alla krav på sekretess och regelefterlevnad. Begär, samla in och lagra samtycken – ett viktigt inslag i den allmänna dataskyddsförordningen – och genomför dina marknadsföringsaktiviteter utifrån målgruppens samtycke.

Lägg till anpassade kanaleri kundens färd via API:er och tilläggsappar från tredje part för att öka räckvidden.

Utforska färdiga lösningar i AppSource

Bygg ut funktionerna i Marketing med färdiga lösningar från Microsoft och våra partner.

Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms

Av Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365

Bring your LinkedIn leads into Dynamics 365.

TeleSign SMS for Dynamics Marketing

Av TeleSign

Dynamics 365

Add SMS text messaging to Dynamics 365 Marketing to reach, engage and communicate with customers.

Simple Marketing Hub

Av Simple

Dynamics 365

Add Marketing Resource Management to your Dynamics 365 solution.

Infobip SMS & Viber for Dynamics Marketing

Av Infobip d.o.o.

Dynamics 365

Boost marketing campaigns with Infobip SMS and Viber integration.

Hootsuite for Microsoft Dynamics 365

Av Hootsuite

Dynamics 365

Harness social data to better understand customers, refine sales leads, and optimize marketing.

Sprinklr Modern Care for Dynamics 365

Av Sprinklr, Inc.

Dynamics 365

Empower your Dynamics 365 with Customer Care on 25 Social + 10 Messaging Channels.

Läs om de senaste uppdateringarna av Dynamics 365 Marketing

Ta nästa steg