Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Utforska funktionerna i Dynamics 365 Marketing

Öka efterfrågan genom att anpassa köparens upplevelser

Strukturera kundens färd baserat på förväntat köpbeteende hos kunden och hans eller hennes preferenser, så att du kan kommunicera rätt budskap i rätt tid och i rätt kanal. Leverera budskap som utlöses via transaktioner som inköp, returer och betalningar. Skicka personanpassade e-postmeddelanden till samma kontakt under hela färden.

Attrahera rätt potentiella kunder genom att driva riktade marknadsföringskampanjer i flera kanaler med funktioner för marknadsstöd som e-postmarknadsföring, landningssidor på webben, event, telemarketing, SMS-integration och LinkedIn-integration.

Skapa kampanjtillgångar snabbt med funktioner för marknadsstöd som omfattar konfigurerbara mallar, designverktyg och återanvända innehållsblock. Med Microsoft Power Automate kan du effektivisera godkännandet av innehåll.

Marknadsför på affärsenhetsnivå med återanvändbart och delat kampanjinnehåll och anpassade målgrupper.

Förenkla eventhanteringen med en webbportal för deltagarna och funktioner för att hantera registreringar, sessioner, talare och lokallogistik – bland annat integration med ON24 och andra webbseminarieleverantörer.


Samordna försäljning och marknadsföring

Skapa en enda vy över potentiella kunder och samordna data om kontakter, leads och kunder med Dynamics 365 Sales.

Identifiera, hitta och avsluta affärer med de bästa kunderna med personanpassat och kontobaserat innehåll och säljfrämjande aktiviteter.

Spåra och prioritera leads från alla kontaktpunkter med olika leadsbedömningsmodeller och betyg.

Öka produktiviteten och förbättra koordineringen mellan marknadsföring och försäljning med färdiga arbetsflöden som automatiserar överlämning av försäljningsklara leads och förenklar uppföljningen. Skriv och skicka e-postmeddelanden snabbare under företagets eget varumärke till riktade mottagare med funktionen Skicka nu.

Förenkla samarbetet med hjälp av välkända Office 365-verktyg, delade kalendrar och möjligheten för team att få insyn i kampanjer och leads.


Fatta informerade beslut

Få högre effekt från marknadsföringen med färdiga instrumentpaneler och marknadsanalyser – eller skapa dina egna instrumentpaneler.

Testa och välj rätt innehåll med inbyggda A/B-tester och möjligheten att infoga fullständigt renderat dynamiskt innehåll. Skicka meddelanden vid rätt tidpunkt med smart schemaläggning och få fler meddelanden som öppnas med hjälp av skräppostpoäng.

Förstå kundernas behov bättre genom att övervaka kundens färd och samla in information med hjälp av undersökningar från Customer Voice.

Hitta rätt målgrupp och fokusera på dina viktigaste leads genom att ta vara på data från Dynamics 365 Customer Insights. Få en bättre kundkommunikation genom att skapa olika leadsbedömningsmodeller.

Dynamics 365 Customer Insights

Utveckla en kundinriktad organisation där experter på marknadsföring, försäljning och service får de insikter de behöver för en personligare kommunikation.

Läs mer

Väx med en anpassningsbar plattform

Anpassa marknadsföringen efter dina behov genom att använda verktyg som visuella redigerare utan kodning, som gör det enkelt att skapa och distribuera webb- och mobilappar.

Integrera data från Dynamics 365 och appar och system från tredje part. Automatisera processer med inbyggda arbetsflöden eller nya arbetsflöden i Microsoft Power Automate.

Förbättra marknadsföringskampanjerna och informera målsegmenten med API:er för både kundens färd och segmenten. Dessa kan användas för integrering direkt med Dynamics 365 Marketing och externa system.

Marknadsför globalt och följ regelverken enligt alla krav på sekretess och regelefterlevnad. Begär, samla in och lagra samtycken – ett viktigt inslag i GDPR – och genomför dina marknadsföringsaktiviteter utifrån din målgrupps samtycke.

Utforska färdiga lösningar i AppSource

Bygg ut funktionerna i Dynamics 365 Marketing med färdiga lösningar från Microsoft och våra partners.

Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms

Av Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365

Bring your LinkedIn leads into Dynamics 365.

TeleSign SMS for Dynamics Marketing

Av TeleSign

Dynamics 365

Add SMS text messaging to Dynamics 365 Marketing to reach, engage and communicate with customers.

Simple

Av Simple

Dynamics 365

Add Marketing Resource Management to your Dynamics 365 solution.

Infobip SMS & Viber for Dynamics Marketing

Av Infobip d.o.o.

Dynamics 365

Boost marketing campaigns with Infobip SMS and Viber integration.

Hootsuite for Microsoft Dynamics 365

Av Hootsuite

Dynamics 365

Harness social data to better understand customers, refine sales leads, and optimize marketing.

Sprinklr Modern Care for Dynamics 365

Av Sprinklr, Inc.

Dynamics 365

Empower your Dynamics 365 with Customer Care on 25 Social + 10 Messaging Channels.

Läs om de senaste uppdateringarna av Dynamics 365 Marketing

Ta nästa steg